Anglické předpony #10: NON

Chcete, aby vám téměř bez námahy nabobtnala slovní zásoba? Nebo byste rádi porozuměli neznámým anglickým slovům jen tím, že na ně jednou pohlédnete? Kdo by to nechtěl, že? Naštěstí však existuje způsob, jak toho docílit. Stačí věnovat pozornost anglickým předponám a příponám a naučit se, jak ovlivňují význam slova, ke kterému jsou připojené. Pojďme si tedy po záporných předponách UNIMIR,ILIN, MISDIS do výčtu přidat další zápornou předponu NON-. Co znamená, když k nějakému slovu přidáte předponu non-, a k jakým slovům konkrétně se přidává? Jste připraveni rozšířit si slovní zásobu i obzory? Let’s get started! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Předpona „NON“ v akci

Předpona NON- je jednou ze záporných předpon v angličtině. Slovu, ke kterému se připojí, přidává záporný „náboj“ a funguje tedy jako naše univerzální česká záporná předpona ne-. Na rozdíl od většiny záporných předpon, které jsme si v téhle sérii videí už představili (un-, in-, ir-, il-, im-, dis-), však má poměrně specifické použití. Vyjadřuje, že někdo či něco není něčím nebo nedělá nějakou konkrétní věc.

Například někdo, kdo nekouří, tedy nekuřák, je a non-smoker (= someone who does NOT smoke)

Předpona NON- také popisuje situace, ve kterých k nějakému konkrétnímu ději nedošlo nebo ani nedojde. Například:

He was disqualified from the game for non-attendance. (Za neúčast byl ze hry diskvalifikován. = nedošlo k jeho účasti ve hře; He did NOT attend the game.)

Jak tedy vidíte, předpona NON- v podstatě vyjadřuje to stejné, co anglická záporka NOT. Jediný rozdíl je v tom, že záporka NOT má gramatickou funkci, tvoří nám gramatický zápor, zatímco předpona NON- plní svou roli při tvorbě slov a vytváří zápor na úrovni slov.

Předpona NON- se přidává primárně k podstatným jménům a přídavným jménům a můžete s ní setkat i u příslovcí. Pojďme se naučit ty nejpoužívanější z nich.

Poznámka ke spellingu: Slova s předponou NON- se píší buďto s pomlčkou nebo bez ní jako jedno slovo. Pomlčku píšeme vždy, pokud slovo obsahuje vlastní jméno (například: non-American) či pokud by mohlo dojít k zaměnění s jiným slovem nebo slovo bez pomlčky vypadá „nepřehledně“ (například: non-native vs nonnative). Ve většině případů ale můžeme vybrat podle osobní preference.

podstatná jména s předponou NON-

a smoker (kuřák) – a non-smoker (nekuřák)

a citizen (občan) – a non-citizen (osoba, která není občanem dané země)

a resident (obyvatel (nějakého konkrétního místa)) – a non-resident (někdo, kdo není obyvatelem)

a drinker (ten, kdo pije alkohol) – a non-drinker (ten, kdo nepije alkohol)

a believer (zastánce něčeho, někdo, kdo něčemu věří) – a non-believer (někdo, kdo něčemu nevěří či něco nepodporuje)

an American (Američan) – a non-American (někdo, kdo není Američan)

a respondent (respondent, dotazovaný)- a non-respondent (ten, kdo nebyl dotázán, ten, kdo neodpověděl (v průzkumu, anketě…))

a conformist (konformista, ten, kdo se podřizuje normám) – a non-conformist (ten, kdo se nepodřizuje normám)

conformity (přizpůsobení se, podřizování se normám) – non-conformity (nepřizpůsobení se, nepodřizování se normám)

a voter (volič) – a non-voter (nevolič, někdo, kdo nechodí k volbám)

fiction (beletrie) – non-fiction (literatura faktu, vše, co není beletrie)

sense (smysl) – nonsense (nesmysl, hloupost)

existence (existence) – non-existence (neexistence)

payment (platba, zaplacení) – non-payment (nezaplacení, neuhrazení)

entity – (entita, existující subjekt) non-entity (neexistující věc)

interference (zasahování, vměšování se) – non-interference (nezasahování, nevměšování se)

attendance (účast, přítomnost) – non-attendance (neúčast, nepřítomnost)

přídavná jména s předponou NON-

alcoholic (alkoholický) – non-alcoholic (nealkoholický)

nuclear (nukleární) – non-nuclear (něco, co není nukleární)

verbal (verbální) – non-verbal (neverbální)

profit (profitující, ziskový, mající zisk) – non-profit (neziskový)

European (evropský) – non-European (mimo Evropu, neevropský)

standard (stardardní, obvyklý, běžný) – non-standard (nestandardní)

active (aktivní) – non-active (neaktivní)

stop (zastavit, přestat) – non-stop (nonstop, nepřetržitý, bez přestávek)

poisonous (jedovatý) – non-poisonous (není jedovatý)

living (žijící, živý)- non-living (nežijící, neživý)

renewable (obnovitelný) – non-renewable (neobnovitelný)

existent (existující) – non-existent (neexistující)

fat (tučný) – non-fat (bez tuku, odtučněný)

toxic (toxický) – non-toxic (netoxický)

returnable (vratný, zálohovaný) – non-returnable (nevratný)

restrictive (omezující) – non-restrictive (bez omezený, neomezující)

threatening (výhružný, hrozivý) – non-threatening (neohrožující)

cancerous (rakovinný) – non-cancerous (ne rakovinného původu, nenádorový)

literary (literární) – non-literary (neliterární)

příslovce s předponou NON-

Příslovcí s předponou NON- je podstatně méně. Tady jich pár máte:

aggresively (agresivně) – non-aggresively (neagresivně, bez agrese)

nonsensically (nesmyslně, absurdně)

verbally (verbálně) – non-verbally (neverbálně)

violently (násilně, násilnicky) – non-violently (nenásilně)

linearly (lineárně) – non-linearly (nelineárně)

abstractly (abstraktně) – non-abstractly (neabstraktně)

Pár vět pro příklad

As a non-smoker, he prefers to sit in the non-smoking section of the restaurant. (Jako nekuřák raději sedí v nekuřácké části restaurace.)

The conspiracy theory he shared was complete nonsense. I hope you didn’t buy it. (Konspirační teorie, kterou sdílel, byla naprostý nesmysl. Doufám, že jste na ni neskočili.)

Non-payment of the monthly fees may result in a suspension of your subscription. (Neplacení měsíčních poplatků může vést k pozastavení vašeho předplatného.)

As a non-resident student, he had to pay higher tuition fees. (Jako nerezidentní student musel platit vyšší školné. = student nebydlící v daném městě, kde se vysoká škola nachází)

He regularly supports non-profit organizations that help the homeless. (Pravidelně podporuje neziskové organizace pomáhající lidem bez domova.)

Non-verbal communication, such as body language and facial expressions, can reveal a lot about you. (Neverbální komunikace, jako je řeč těla a mimika, o vás může hodně prozradit.)

We flew nonstop from New York to Tokyo. The flight took 14 hours. (Z New Yorku do Tokia jsme letěli nonstop. Let trval 14 hodin.)

The non-fat yogurt is a healthier alternative for those watching their calorie intake. (Odtučněný jogurt je zdravější alternativou pro ty, kteří si hlídají příjem kalorií.)

Emily became nonsensically fixated on her weight. (Emily se nesmyslně upnula na svou váhu.)

Fossil fuels are a non-renewable energy source. (Fosilní paliva jsou neobnovitelným zdrojem energie.)

Máte otázky? Něco vám vrtá hlavou? Nebo se chcete procvičit a zkusit mi napsat do komentářů pár vět s touto předponou? Jen do toho! 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so incredibly much, you’re the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.