Anglické předpony #4: IM

V minulé epizodě jsme si představili nejčastější zápornou předponu UN, která vám z kladného přídavného jména udělá záporné. V angličtině však existuje hned několik takových záporných předpon a my si v tomto díle představíme další z nich – IM. Kdy tedy použít -im a kdy -un? Pojďme si o této anglické záporné předponě říct víc a naučit se s ní kouzlit. 🙂

Předpona „IM“ v akci

Předpona „IM“ je zápornou předponou, jednou z několika záporných předpon v angličtině. Přidává tedy ke slovu záporku „ne“. Není ani zdaleka tak častá jako „UN“, ale i tak se s ní nejspíš budete poměrně často potkávat.

Zapamatujte si, že se přidává k přídavným jménům nebo příslovcům, která začínají na písmenko P nebo M.

Pojďme nejdřív mrknout na slova začínající na P:

polite (zdvořilý) – impolite (nezdvořilý)

possible (možný) – impossible (nemožný)

probable (pravděpodobný) – improbable (nepravděpodobný)

proper (pořádný, náležitý) – improper (nesprávný, nepatřičný, nedůkladný)

patient (trpělivý) – impatient (netrpělivý)

personal (osobní) – impersonal (neosobní, objektivní)

perfect (dokonalý) – imperfect (nedokonalý)

pure (čistý, ryzí) – impure (nečistý, znečištěný)

practical (praktický) – impractical (nepraktický)

passable (průjezdný, sjízdný, průchozí) – impassable (neprůjezdný, nesjízdný, neprůchozí)

A tady jsou slova začínající na M:

mature (vyspělý, vyzrálý) – immature (nevyspělý, nedospělý, nevyzrálý)

modest (skromný) – immodest (neskromný)

moral (morální) – immoral (nemorální)

mortal (smrtelný) – immortal (nesmrtelný)

mobile (mobilní, pojízdný, pohyblivý) – immobile (nehybný, nepojízdný)

material (hmotný, materiální) – immaterial (nehmotný)

measurable (změřitelný, znatelný, patrný, zřetelný) – immeasurable (nezměrný, nesmírný, nezměřitelný)

moderate (umírněný, přiměřený, mírný) – immoderate (přehnaný, nepřiměřený)

Všimněte si, že když ke slovům začínajícím na písmeno M přidáte předponu IM, dochází ke zdvojení písmene M (immortal, immoral, immobile, immodest…).

I tady se ale najdou výjimky.

Ne vždy je však pravidlo, že předponu IM přidáváme ke slovům začínajícím na P nebo M, stoprocentní. Jak je takovým milým zvykem v angličtině, na každé pravidlo existuje spousta výjimek. Například:

pleasant (příjemný) – unpleasant (nepříjemný)

professional (profesionální) – unprofessional (neprofesionální, amatérský)

predictable (předvídatelný) – unpredictable (nepředvídatelný)

moving (pohybující se, dojemný) – unmoving (nehybný, nedojemný)

mountable (upevnitelný, namontovatelný) – unmountable (neupevnitelný, není možné připevnit)

A předponu „IM“ také v pár případech použijete i u slov, která na P nebo M nezačínají. Jeden příklad za všechny:

balanced (vyvážený) – imbalanced (nevyvážený)

Pár vět pro příklad

Come on, I’m impatient, too, but we simply have to wait. Don’t be rude, it’s impolite. (Ale no tak, já jsem taky netrpělivý, ale prostě musíme čekat. Nebuď hrubý, je to nezdvořilé.)

Learning English once a week is impractical. It’s so improbable you’re going to learn anything in this way. (Učit se anglicky jednou týdně je nepraktické. Je tak nepravděpodobné, že se takhle něco naučíš.)

Some gods are considered immortal in mythology whereas some of them are as mortal as we are. (Někteří bohové jsou v mytologii považování za nesmrtelné, zatímco někteří jsou stejně smrtelní jako my.)

My friend’s wife’s immoderate shopping bills surprised even the biggest shopaholics among us. (Přehnané účty za nákupy ženy mého kamaráda překvapily i ty největší milovníky nakupování mezi námi.)

The road was impassable until all the logs were cleared out of the way. (Ta silnice byla nesjízdná, dokud všechny klády nebyly odklizeny pryč.)

Pokud máte otázky, pište je do kometářů.

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony a z cestovatelských vlogů se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.