Anglické předpony #9: DIS

Naučit se používat anglické předpony se vyplatí, protože si díky nim bez námahy zdvojnásobíte objem své slovní zásoby. Stačí jen znát, k jakým slovům se daná předpona připojuje a jak mění význam těch slov. V předchozích epizodách z této série o anglických předponách jsme si představili záporné předpony UNIMIR,ILINMIS a ještě stále nejsme u konce. V této epizodě se mrkneme na zápornou předponu DIS, se kterou se také často setkáte. Co tedy znamená, když k nějakému slovu přidáte předponu dis-, a k jakým slovům se přidává? Pojďme si zase jednou krásně obohatit slovník. Have fun! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Předpona „DIS“ v akci

Předpona DIS je jednou ze záporných předpon v angličtině. Na rozdíl od záporné předpony MIS však nemá žádný vlastní specifický význam, pouze dodává záporný „náboj“ slovu, ke kterému tuto předponu přidáme. Funguje tedy stejně jako česká záporná předpona -ne nebo anglické záporné předpony un-, in-, ir-, il- či im-, které jsme si představili v přechozích videích této série. Předpona DIS však nemá žádná konkrétní pravidla, ke kterým slovům se přidává. Obávám se, že si tedy budete muset slova s touto předponou prostě zapamatovat, žádnou pomůcku pro vás bohužel nemám. 😀

Předpona DIS se přidává ke slovesům, podstatným jménům i přídavným jménům. Pojďme se naučit ty nejpoužívanější z nich.

Jak mění předpona dis- význam sloves?

Záporný či opačný význam slovesa vytváříme buďto předponou un– nebo právě předponou dis-. Opět tu bohužel není žádný trik, jak poznat, kdy použít kterou z těchto předpon. Tady jsou nejpoužívanější z nich:

like (mít rád, líbit se, mít v oblibě) – dislike (nemít rád, nelíbit se, nemít v oblibě)

agree (souhlasit) – disagree (nesouhlasit)

connect (spojit, připojit, zapojit něco) – disconnect (odpojit, oddělit, rozpojit něco)

please (potěšit někoho, zavděčit se komu) – displease (popudit někoho, vyvolat v někom nelibost, podráždit někoho)

courage (odvaha) – discourage (odradit od čeho, vzít odvahu komu)

believe (věřit komu, věřit v co) – disbelieve (nevěřit komu, nevěřit v co)

obey (poslouchat koho, uposlechnout koho) – disobey (neposlouchat koho, neuposlechnout koho)

able (být schopný, moci) – disable (zneschopnit, vyřadit z provozu)

appear (objevit se) – disappear (zmizet)

approve (schvalovat co, uznávat co) – disapprove (neschvalovat co, nesouhlasit s čím, odsuzovat co)

respect (respektovat, vážit si, mít úctu ke komu nebo čemu) – disrespect (nevážit si, nemít úctu k čemu nebo komu)

trust (důvěřovat komu nebo čemu) – distrust (nedůvěřovat komu nebo čemu)

arm (ozbrojit, ozbrojit se) – disarm (odzbrojit koho)

qualify (splňovat podmínky pro co, kvalifikovat se) – disqualify (vyloučit, učinit nezpůsobilým, diskvalifikovat koho)

locate (najít co, lokalizovat co, umístit co kam) – dislocate (vymknout si, vykloubit si co)

cover (zakrýt něco) – discover (objevit něco, odhalit, zjistit)

continue (pokračovat) – discontinue (přerušit co, ukončit co, zastavit co)

associate (ztotožňovat se s kým nebo čím) – disassociate (distancovat se od čeho nebo koho)

Tady máte pár podstatných jmen s předponou dis-:

advantage (výhoda) – disadvantage (nevýhoda)

belief (víra, důvěra) – disbelief (nevíra, pochyby, nedůvěra)

ability (schopnost, dovednost) – disability (handicap)

approval (schválení, souhlas) – disapproval (nesouhlas s čím, odmítnutí čeho)

agreement (shoda, dohoda, souhlas) – disagreement (nesouhlas, odlišný názor, rozepře, spor)

comfort (pohodlí, komfort) – discomfort (nepříjemné pocity, nepohoda, diskomfort)

order (řád, pořádek) – disorder (porucha, choroba, chaos, zmatek)

use (použití čeho, užití čeho) – disuse (nepoužívání čeho, zastarání čeho)

obedience (poslušnost) – disobedience (neposlušnost)

harmony (harmonie, souznění) – disharmony (disharmonie, nesoulad)

ease (pohoda, pohodlí, lehkost) – disease (nemoc, choroba, onemocnění)

quiet (ticho, klid) – disquiet (neklid, znepokojení)

A nakonec alespoň pár přídavných jmen:

honest (upřímný, čestný) – dishonest (neupřímný, nepoctivý, nečestný)

satisfied (spokojený) – dissatisfied (nespokojený)

advantageous (výhodný) – disadvantageous (nevýhodný)

organized (organizovaný, uspořádaný) – disorganized (chaotický, zmatený, roztržitý)

loyal (věrný, loajální) – disloyal (neloajální)

respectful (uctivý, zdvořilý) – disrespectful (neuctivý, nezdvořilý)

obedient (poslušný) – disobedient (neposlušný)

interested (mající zájem o co, zaujatý čím) – disinterested (nejevící zájem o co)

similar (podobný) – dissimilar (odlišný, rozdílný, nepodobný)

pleased (potěšený, spokojený) – displeased (nazlobený, popuzený, silně nespokojený)

connected (spojený s čím, související s čím) – disconnected (vzájemně nesouvisející)

Pár vět pro příklad

I knew my parents would disapprove so I didn’t tell them about my decision. (Věděl jsem, že by rodiče nesouhlasili, tak jsem jim o svém rozhodnutí neřekl.)

Our son dislocated his shoulder playing football yesterday. (Náš syn si včera vykloubil rameno, když hrál fotbal.)

I stared at him in disbelief. How could he be so disrespectful? (Nevěřícně jsem na něj zíral. Jak jen mohl být tak neuctivý!)

What a disobedient child! He was screaming all the way home. (To bylo ale neposlušné dítě. Celou cestu domů křičelo.)

Why do you dislike Mary so much? (Proč Mary tak moc nemáš rád?)

He became increasingly disinterested in his work. No wonder he quit last week. (Postupně ztrácel o svou práci zájem. Není divu, že minulý týden podal výpověď.)

The main disadvantage of this course is its price. It’s too expensive. (Hlavní nevýhodou tohoto kurzu je jeho cena. Je příliš drahý.)

If any of these exercises causes discomfort, don’t do it. (Jestli je vám některý z těchto cviků nepříjemný, nedělejte ho.)

My boss and I have had a few disagreements but we still respect each other. (Se šéfem jsem měl pár neshod, ale stále se respektujeme.)

Máte otázky? Něco vám vrtá hlavou? Nebo se chcete procvičit a zkusit mi napsat do komentářů pár vět s touto předponou? Jen do toho! 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so incredibly much, you’re the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
  1. Markét napsal:

    Hi there, Jan, i to je samozřejmě možnost. Záleží na tom, jak moc „fancy“ chcete znít nebo jak málo si to chcete komplikovat. 🙂
    Happy learning,
    Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.