Anglické předpony #3: UN

Jak se změní význam slova, pokud před něj přidáte předponu UN? Jak udělat z kladného přídavného jména záporné? Šťastný – nešťastný? Férový – neférový? Přijatelný – nepřijatelný? To se naučíme v tomto článku a videu. Ukážeme si, jak předpona UN funguje a pak si to samozřejmě vyzkoušíme i v praxi. Pojďme na to. 🙂

Předpona „UN“ v akci

Předpona „UN“ je zápornou předponou, jednou z několika záporných předpon v angličtině. Je zdaleka nejčastější předponou, která přidává ke slovu záporku „ne“. Sledujte, co udělá s významem těchto slov:

able (schopný) – unable (neschopný)

affordable (cenově dostupný, mohu si něco dovolit) – unaffordable (cenově nedostupný, nemohu si něco finančně dovolit)

believable (uvěřitelný) – unbelievable (neuvěřitelný)

acceptable (přijatelný, přípustný) – unacceptable (nepřijatelný, nepřípustný)

certain / sure (jistý) – uncertain / unsure (nejistý)

bearable (snesitelný, únosný) – unbearable (nesnesitelný, neúnosný)

breakable (křehký, je snadné rozbít) – unbreakable (nerozbitný, neporušitelný)

comfortable (pohodlný) – uncomfortable (nepohodlný)

common (běžný) – uncommon (neobvyklý, vzácný)

drinkable (pitný, dá se pít) – undrinkable (nedá se pít, není pitný)

finished (dokončený) – unfinished (nedokončený)

fortunately (naštěstí) – unfortunately (bohužel, naneštěstí)

connected (spojený, související s něčím) – unconnected (nemající souvislost s, nespojený)

forgettable (nevýrazný, zapomenutelný) – unforgettable (nezapomenutelný)

fair (spravedlivý, férový) – unfair (nespravedlivý)

happy (šťastný, spokojený) – unhappy (nešťastný)

friendly (přátelský, kamarádský) – unfriendly (nepřátelský, nevlídný)

employed (zaměstnaný) – unemployed (nezaměstnaný)

like (jako) – unlike (odlišný od, na rozdíl od)

healthy (zdravý) – unhealthy (nezdravý)

lucky (mající štěstí) – unlucky (mající smůlu)

expected (očekávaný, předpokládaný) – unexpected (nečekaný)

imaginable (představitelný) – unimaginable (nepředstavitelný)

pleasant (příjemný) – unpleasant (nepříjemný)

professional (profesionální) – unprofessional (neprofesionální, amatérský)

known (známý) – unknown (neznámý)

natural (přirozený) – unnatural (nepřirozený)

real (reálný, skutečný) – unreal (neskutečný, nereálný)

wanted (chtěný) – unwanted (nechtěný)

clear (jasný, zřejmý) – unclear (nejasný, nejistý)

surprising (překvapivý) – unsurprising (nijak překvapivý)

reliable (spolehlivý) – unreliable (nespolehlivý)

usual (obvyklý) – unusual (neobvyklý)

tidy (pořádkumilovný, uklizený) – untidy (neuklizený, nepořádný)

identified (identifikovaný, známý) – unidentified (neidentifikovatelný, viz UFO: unidentified flying object – neidentifikovatelný létající předmět)

Pár sloves či frází s předponou UN

Předpona UN se nepřidává pouze k přídavných jménům, ale také k některým slovesům. Například:

to be aware of (být si vědom čeho, uvědomovat si co) – to be unaware of (neuvědomovat si, netušit co)

do (dělat, udělat) – undo (odčinit, napravit, zrušit)

dress (obkléknout se) – undress (svléknout se)

cover (přikrýt, zakrýt, pokrýt) – uncover (odhalit, odkrýt)

pack (sbalit, sbalit si zavazadlo) – unpack (vybalit, vybalit si zavazadlo)

lock (zamknout) – unlock (odemknout)

wrap (zabalit něco do něčeho, obalit) – unwrap (rozbalit, vybalit například z papíru)

Pár vět pro příklad

An English speaking man asked me for help yesterday but I was unable to understand him. (Nějaký anglicky mluvící muž mě včera požádal o pomoc, ale já mu nebyl schopný rozumět.)

Long flight are very uncomfortable, aren’t they? (Dlouhé lety jsou velmi nepohodlné, že?)

Something unexpected has just happened! (Právě se stalo něco nečekaného!)

Unlike my brother, I can’t sing very well. (Na rozdíl od mého bratra neumím moc dobře zpívat.)

It’s unusual for my dad to be so talkative. (U mého táty je neobvyklé, že je tak upovídaný.)

She offered us she would pay for the dinner. She was completely unaware of how expensive the food was, though. (Nabídla nám, že za tu večeři zaplatí. Vůbec si ale neuvědomovala, jak drahé to jídlo bylo.)

Unwrap your present! (Rozbal si ten dárek!)

I wish I could undo what was done but unfortunately, it isn’t possible. (Kéž bych mohl odčinit to, co se stalo, ale bohužel to není možné.)

A takových slov je mnohem, mnohem víc… 🙂 Pokud máte otázky, pište je do kometářů.

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.