Anglické předpony #8: MIS

V několika předchozích epizodách naší série o anglických předponách jsme se věnovali záporným předponám UN, IM, IR, ILIN a ještě stále nejsme u konce. V této epizodě k nim připojíme další předponu nesoucí záporný význam MIS. Používá se velice často a určitě se vyplatí přidat si ji do svého osobního slovníku, protože její použití je jednoduché a kupodivu jednoznačné (což se o spoustě věcí v angličtině říct rozhodně nedá). Kdy použít předponu mis- a jak tahle předpona mění význam slova? Pojďme na to. 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Předpona „MIS“ v akci

Předpona „MIS“ je jednou z několika předpon v angličtině, které mají záporný „náboj“. Na rozdíl od předpon jako UN, IN, IR, IL či IM však nese svůj vlastní jedinečný význam. Znamená totiž „udělat něco špatně“ nebo „udělat něco nedostatečně“. Přidává se nejčastěji ke slovesům, ale můžete se s ní setkat i u přídavných jmen či podstatných jmen.

Slov s přeponou MIS je ohromná spousta. My si ale představíme ty nejpoužívanější z nich.

Jak mění předpona mis- význam sloves?

understand (rozumět, chápat) – misunderstand (špatně pochopit, nepochopit, špatně porozumět)

pronounce (vyslovit, vyslovovat) – mispronounce (špatně vyslovit, chybně vyslovovat)

take (považovat, mít koho za co) – mistake (omylem pokládat něco za něco, splést si, zmýlit se, špatně odhadnout; chyba)

spell (hláskovat, správně psát co) – misspell (špatně napsat, špatně vyhláskovat, udělat pravopisnou chybu)

read (číst, přečíst) – misread (špatně si něco přečíst, mylně si vyložit co, špatně odhadnout koho)

interpret (vyložit si, vykládat si co) – misinterpret (špatně si vyložit co, mylně si vykládat co)

place (dát, umístit co kam) – misplace (něco někam založit, zašantročit co)

use (použít, používat) – misuse (zneužít co, špatně používat co; zneužití čeho, nesprávné použití čeho)

hear (slyšet) – mishear (přeslechnout se, špatně slyšet)

behave (chovat se) – misbehave (zlobit, chovat se neslušně, chovat se špatně)

lead (vést) – mislead (uvést v omyl, oklamat)

count (počítat, spočítat) – miscount (přepočítat se, špatně něco spočítat)

match (hodit se k, ladit s, sladit s, shodovat se) – mismatch (nesprávně přiřadit, nevhodně spojit)

inform (informovat, oznámit) – misinform (mylně informovat, uvést v omyl)

judge (posoudit, odhadnout) – misjudge (špatně odhadnout, mylně posoudit)

Pojďme si ukázat i pár podstatných jmen s předponou mis-:

understanding (pochopení, porozumění) – misunderstanding (nepochopení, nedorozumění)

pronunciation (výslovnost) – mispronunciation (chybná výslovnost)

trust (důvěra) – mistrust (nedůvěra k)

behaviour (chování) – misbehaviour (nevhodné / špatné / neslušné chování)

fortune (štěstí) – misfortune (neštěstí, smůla)

information (informace) – misinformation (mylná informace, dezinformace)

conduct (vedení čeho, řízení čeho) – misconduct (profesní pochybení, špatné vedení)

judgement (úsudek) – misjudgement (špatný úsudek, mylné posouzení čeho, špatné odhadnutí čeho)

A nakonec alespoň pár přídavných jmen:

leading (vedoucí k čemu) – misleading (zavádějící, klamný)

matched (hodící se k sobě, pasující k sobě) – mismatched (nehodící se k sobě, nevhodně spárovaný)

quoted (uvedený, citovaný) – misquoted (chybně uvedený, nesprávně citovaný)

mistaken (pletoucí se, mýlící se, mylný, chybný)

Pár vět pro příklad

She would never say that. You must have misheard her. (Ona by tohle nikdy neřekla. Určitě ses přeslechl.)

There must be some misunderstanding. We never ordered these books. (To musí být nějaké nedorozumění. Nikdy jsme si ty knížky neobjednali.)

I mistook him for a well-known actor and asked him for his autograph. It was so embarrasing! (Spletla jsem si ho se známým hercem a požádala ho o autogram. Bylo to tak trapné!)

My daughter often misplaces her keys and has to wait for me to come home. (Moje dcera často někam zašantročí klíče a musí čekat, až přijdu domů.)

Wearing mismatched socks is a new trend. (Nosit každou ponožku jinou je novým trendem.)

The company was critisized for its misleading advertisements. (Firma byla kritizována za své zavádějící reklamy.)

We thought he would support us but we clearly misjudged him. (Mysleli jsme, že nás podpoří, ale očividně jsme ho špatně odhadli.)

It was a birthday gift, if I’m not mistaken. (Byl to dárek k narozeninám, pokud se nemýlím.)

You need to be careful with your words. You don’t want people to misinterpret it. (Měl by sis dát pozor na to, co píšeš. Nechceš, aby si to lidé špatně vyložili.)

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.