Anglické předpony #7: IN

V češtině si většinou vystačíme s jednou zápornou předponou ne-, v angličtině to už však tak jednoduché není. Záporných předpon je v anglickém jazyce totiž celá řada. V předchozích epizodách z naší série o anglických předponách jsme se už věnovali záporným předponám UN, IM, IR a IL a ještě nám jich pár zbývá. V této epizodě k nim přidáme další (nejen) zápornou předponu IN. Kdy použít in- a jak tahle předpona mění význam slov? Pojďme na to. 🙂

Předpona „IN“ v akci

Předpona „IN“ je jednou z několika záporných předpon v angličtině, které přidávají ke slovu záporku „ne“. Není sice tak častá jako nejčastější záporná předpona „UN“, ale i přesto se s ní setkáte poměrně často. V případě předpony „IN“ už však neexistují pravidla, kdy ji použít, jako tomu bylo u předchozích předpon. Budete si tedy muset konkrétní slovíčka zapamatovat, případně konzultovat se slovníkem, když si nejste jistí.

Pojďme si tedy nejpoužívanější podstatná a přídavná jména, ke kterým byste přidali zápornou předponu IN:

expensive (drahý) – inexpensive (levný, nijak drahý)

experienced (zkušený) – inexperienced (nezkušený)

complete (úplný, kompletní, hotový) – incomplete (neúplný, nedokončený, nekompletní)

dependent (závislý, odkázaný na) – independent (nezávislý, samostatný)

effective (účinný, efektivní) – ineffective (neefektivní, neúčinný)

efficient (účinný, efektivní) – inefficient (neefektivní, neúčinný, nehospodárný)

formal (formální, oficiální, společenský) – informal (neformální, nenucený, hovorový)

significant (významný, značný) – insignificant (bezvýznamný, nedůležitý, nepodstatný)

offensive (urážlivý, hrubý) – inoffensive (nikoho nepohoršující / urážející)

visible (viditelný) – invisible (neviditelný)

sufficient (dostatečný, dostačující) – insufficient (nedostatečný, nepostačující)

adequate (dostatečný, přiměřený, adekvátní) – inadequate (nedostatečný, neadekvátní)

correct (správný, bezchybný) – incorrect (nesprávný, chybný)

sane (duševně zdravý, příčetný) – insane (duševně chorý, šílený, nepříčetný)

sensitive (citlivý, vnímavý) – insensitive (necitlivý)

direct (přímý, přímočarý) – indirect (nepřímý)

secure (jistý, zabezpečený, zajištěný) – insecure (nejistý, postrádající sebevědomí, nechráněný, nezajištěný)

describable (popsatelný, lze popsat) – indescribable (nepopsatelný)

capable (schopný) – incapable (neschopný čeho)

appropriate (vhodný) – inappropriate (nevhodný)

discreet (diskrétní, taktní) – indiscreet (netaktní, nediskrétní)

accurate (přesný, precizní) – inaccurate (nepřesný, nesprávný, chybný)

inevitable (nevyhnutelný)

organic (ekologický, organický, bio) – inorganic (ne bio)

active (aktivní, činný) – inactive (nečinný, neaktivní)

action (čin, jednání, činnost) – inaction (nečinnost, nicnedělání)

attention (pozornost) – inattention (nepozornost, nedávání pozor)

Předpona IN však nemusí mít jen záporný význam, u některých slov může nést metaforický či doslovný význam „v, do, uvnitř„. Například:

inside – uvnitř, vevnitř

insert – vložit, vsunout, zasunout

infiltrate – proniknout, infiltrovat

include – zahrnout, zahrnovat, obsahovat

income – příjem

Pár vět pro příklad

There are a lot of young, inexperienced employees in this company. (V této firmě je hodně mladých, nezkušených zaměstnanců.)

The atmosphere at the language school is quite informal. (Atmosféra v jazykové škole je docela neformální.)

The police couldn’t arrest him because of the insufficient evidence. (Policie ho nemohla zatknout kvůli nedostatečným důkazům.)

She’s always been insecure but nobody knows why. (Vždycky postrádala sebevědomí, ale nikdo neví proč.)

The president has been criticized for inaction by the media. (Prezident je médii kritizován za nečinnost / za to, že nic neudělal / za to, že nereagoval na danou situaci.)

Insert the coins, then select the drink of your choice and press the button. (Vložte mince, poté zvolte nápoj svého výběru a stiskněte tlačítko.)

Does the price include shipping? (Zahrnuje cena i dopravu?)

Pokud máte otázky, pište je do komentářů. Ráda odpovím. 🙂

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony a z cestovatelských vlogů se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.