Anglické předpony #5: IR

V minulých epizodách jsme si představili nejčastější zápornou předponu UN a o něco méně častou, ale stále hojně používanou zápornou předponu IM, které vám z kladného přídavného jména udělají záporné. V angličtině však existuje více takových záporných předpon a my si v tomto díle představíme další z nich – IR. Kdy tedy použít ir- a jak mění význam slov? Pojďme si o této anglické záporné předponě říct víc a naučit se s ní zacházet. 🙂

Předpona „IR“ v akci

Předpona „IR“ je jednou z několika záporných předpon v angličtině, které přidávají ke slovu záporku „ne“. Není ani zdaleka tak častá jako „UN“, ale na rozdíl od ní má jednoduchá pravidla, kdy ji použít.

Zapamatujte si, že se přidává k přídavným jménům, podstatným jménům nebo příslovcům, která začínají na písmenko R.

Pojďme si uvést ty nejpoužívanější z nich:

regular (pravidelný) – irregular (nepravidelný)

regularly (pravidelně) – irregularly (nepravidelně)

regularity (pravidelnost) – irregularity (nepravidelnost, nesouměrnost)

resistible (je možné odolat) – irresistible (neodolatelný)

replacable (nahraditelný, vyměnitelný) – irreplaceable (nenahraditelný)

rational (racionální, rozumný, rozumový) – irrational (iracionální, nezaložený na rozumu, nerozumný)

rationality (racionalita, racionálnost) – irrationality (iracionalita, nerozumnost)

rationaly (racionálně, s rozumem) – irrationally (iracionálně)

relevant (podstatný, relevantní, důležitý) – irrelevant (irelevantní, nepodstatný, nesouvisející s)

religious (náboženský, zbožný, věřící) – irreligious (ateista, lhostejný k náboženství)

repairable (opravitelný) – irrepairable (nenapravitelný, nelze opravit, nelze napravit)

resolute (rázný, rozhodný) – irresolute (nerozhodný, váhavý)

responsible (zodpovědný) – irresponsible (nezodpovědný)

responsibility (zodpovědnost) – irresponsibility (nezodpovědnost)

removable (snímatelný, odnímatelný, odepínatelný) – irremovable (nelze odepnout, sundat)

Všimněte si, že když ke slovům začínajícím na písmeno R přidáte předponu IR, dochází ke zdvojení písmene R (irregular, irresponsible, irrational, irreplaceable…).

I tady se ale najdou výjimky.

Ne vždy je však pravidlo, že předponu IR přidáváme ke slovům začínajícím na R, stoprocentní. Jak je takovým milým zvykem v angličtině, na každé pravidlo existuje spousta výjimek. Například:

related (související s, týkající se, příbuzný s kým) – unrelated (nesouvisející, netýkající se čeho, bez příbuzenského vztahu ke komu)

reliable (spolehlivý) – unreliable (nespolehlivý)

readable (čtivý, čitelný) – unreadable (nedá se číst, nečitelný)

recognisable (rozpoznatelný, rozeznatelný) – unrecognisable (k nepoznání, nelze rozpoznat)

real (skutečný) – unreal (neskutečný, nereálný)

realistic (realistický, reálný) – unrealistic (nerealistický, nereálný)

reasonable (rozumný, opodstatněný) – unreasonable (nerozumný, absurdní, nesmyslný)

ripe (zralý (o ovoci, plodech)) – unripe (nezralý, nedozrálý, zelený)

respect (respekt, úcta, vážit si) – disrespect (neúcta, nevážit si, nemít žádnou úctu k)

Pár vět pro příklad

Your information is completely irrelevant here. It has nothing to do with what we’re talking about. (Tvá informace je tady naprosto nepodstatná. Nemá nic co dočinění s tím, o čem právě mluvíme.)

He wasn’t able to pass the exam because he only attended the classes irregularly. (Nebyl schopný tu zkoušku složit, protože na hodiny chodil jen nepravidelně.)

He gave me an irresolute answer. I guess he hasn’t decided what to do yet. (Dal mi jen váhavou odpověď. Hádám, že se ještě nerozhodl, co dělat.)

I’m supposed to be on a diet but that chocolate cake looks absolutely irresistible. (Mám držet dietu, ale ten čokoládový koláč vypadá naprosto neodolatelně.)

I know it’s totally irrational but I’m so scared of spiders! (Já vím, že je to naprosto iracionální, ale mám hrozný strach z pavouků!)

Pokud máte otázky, pište je do kometářů.

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony a z cestovatelských vlogů se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.