Think about NEBO think of?

Rozdíl mezi think about somethingthink of something patří ke stálicím mezi studenty angličtiny. Není divu, dokážou totiž někdy zamotat hlavu i samotným rodilým mluvčím. Ještě ale nezoufejte, protože je tu tohle video. Posvítíme si v něm na případy, kdy můžeme think aboutthink of zaměnit, aniž by se nějak změnil význam, a na případy, kdy můžeme použít pouze think about nebo pouze think of. Jak se tedy anglicky správně řekne myslet na něco a přemýšlet o čem a jaké jsou další významy think aboutthink of? Pojďme na to. Have fun! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kdy můžeme think aboutthink of zaměnit?

Jsou případy, kdy můžeme použít jak think about, tak think of a nemusíme si dělat starosti s tím, že by se nějak změnil význam. Pokud vyjadřujeme, co si o něčem nebo někom myslíme nebo se ptáme někoho na jeho názor, think aboutthink of mohou být zaměnitelné. Pozor ale, hodně tu záleží na kontextu. Tyto dva výrazy se zaměňují, když mluvíme neutrálně a za našimi slovy se neskrývá další podtext nebo emoce.

What did you think about her speech? (Co sis myslel o jejím proslovu?)

What did you think of her speech? (Co sis myslel o jejím proslovu?)

Please, tell me what you think about the book. (Prosím, řekni mi, co si o té knize myslíš.)

Please, tell me what you think of the book. (Prosím, řekni mi, co si o té knize myslíš.)

To stejné platí, když uvažujeme či přemýšlíme o něčem, konkrétně o nějaké změně do budoucna. Opět v tomhle případě můžeme zaměnit think of a think about a opět je to myšleno neutrálně, jako takové konstatování.

I’m thinking about living abroad next year. (Uvažuji o tom, že příští rok budu žít v zahraničí.)

I’m thinking of living abroad next year. (Uvažuji o tom, že příští rok budu žít v zahraničí.)

We’re thinking of moving to Prague. (Přemýšlíme, že se přestěhujeme do Prahy.)

We’re thinking about moving to Prague. (Přemýšlíme, že se přestěhujeme do Prahy.)

Kdy použijeme pouze think about?

Pokud však nemluvíme neutrálně, think about naznačuje, že něčemu věnujeme pečlivou pozornost a promýšlíme to. Nejčastěji bychom tedy think about použili, pokud chceme vyjádřit, že o něčem uvažujeme, přemýšlíme, něco zvažujeme.

Have you thought about changing career? I think you’d be an excellent teacher. (Už jsi někdy přemýšlel o tom, že bys změnil povolání? Myslím, že by z tebe byl vynikající učitel.)

I don’t know. I’ll need some time to think about it. (Nevím. Budu potřebovat čas, abych si to promyslel.)

Just think about it. It’s a great opportunity! (Popřemýšlej o tom. Je to skvělá příležitost!)

Think about také použijeme ve smyslu myslet na někoho nebo něco, což v nás vyvolává nějaké emoce. Může se jednat o blízkou osobu, po které se nám stýská, nebo o nemilou věc, která se nám přihodila. Pokud na něco nebo někoho aktivně myslíme, vzpomínáme a cítíme nějaké pocity, pak bychom použili think about.

I always think about my home when I travel. (Vždycky myslím na domov, když jsem na cestách.)

She tried not to think about the accident but she couldn’t. (Pokoušela se nemyslet na tu nehodu, ale nedokázala to.)

He thought about his sister all the way home. He just wanted to help her but didn’t know how. (Myslel na svou sestru celou cestu domů. Chtěl jí jen pomoct, ale nevěděl jak.)

Kdy použijeme pouze think of?

Think of na rozdíl od think about už tak přemýšlivé, soustředivé a hloubavé není. Naznačuje to, že na něco pomyslíme, něco nás napadne, nějaká myšlenka či nápad se objeví v naší hlavě. Think of tedy nevyjadřuje aktivní přemýšlení o něčem, ale spíše rychlou myšlenkovou reakci na nějaký podnět.

Think of nejčastěji používáme ve významu vzpomenout si na něco, vybavit si něco, napadnout někoho co. Mluvíme o svých vzpomínkách, zážitcích z minulosti, které nám vytanou na mysli nebo se je snažíme vybavit.

What do you think of when you visit your childhood bedroom? (Co si vybavíš / Co tě napadne, když navštívíš svůj dětský pokoj?)

Every time I hear this song, I think of David. (Pokaždé, když slyším tuhle písničku, si vzpomenu na Davida.)

We thought of you when we were in Italy eating pizza. (Vzpomněli jsme si na tebe, když jsme v Itálii jedli pizzu.)

I can’t think of the name of the hotel we stayed in. (Nemůžu si vybavit jméno toho hotelu, ve kterém jsme bydleli.)

Think of také používáme ve smyslu vymyslet něco, přijít na něco, tedy při brainstormingu, kdy se snažíme přijít na nějaký nápad, návrh a podobně.

Try to think of someone who could help. (Zkuste přijít na někoho, kdo by mohl pomoci.)

They’re still trying to think of a name for their daughter. (Oni stále ještě vybírají (vymýšlejí) jméno pro svou dceru.)

What are we going to do? Don’t worry, I’ll think of something. (Co budeme dělat? Neboj, něco vymyslím.)

Porovnejte:

Při rozlišování mezi think ofthink about jako vždy hraje prim kontext. Pojďme si tedy ještě ukázat rozdíl mezi think aboutthink of na pár větách, aby to bylo jasnější:

I’ve never thought about it. (O tom jsem nikdy nepřemýšlel. = Říkám, že jsem to aktivně nepromýšlel, nevěnoval jsem čas uvažování o tom.)

I’ve never thought of it. (To mě nikdy nenapadlo. Na to jsem nikdy nepomyslel. = Říkám, že mi ten nápad nebo myšlenka nikdy nepřišly na mysl.)

He thought about his wife when driving home from work. (Myslel na svou ženu, když jel domů z práce. = Aktivně na ni myslel na svou ženu, přemýšlel o ní.)

He thought of his wife when driving home from work. (Pomyslel na svou ženu, když jel domů z práce. = Vzpomněl si na svou ženu, na chvíli se mu objevila v myšlenkách.)

Can you think of some examples? (Napadají tě nějaké příklady? = Ptám se, zda dotyčný vymyslí pár příkladů týkajících se například nějaké gramatiky apod.)

Can you think about some of these examples? (Popřemýšlíš o některých z těchto příkladů? = Ptám se, zda se dotyčný nad některými příklady zamyslí a věnuje svůj čas aktivnímu přemýšlení.)

Doufám, že se vám think ofthink about už nebudou plést. Máte otázky? Napište mi do komentářů. 🙂

P.S. Slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so, so incredibly much. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.