Slovíčko YET: Znáte jeho 7 významů?

Slovíčko yet patří k těm slovům v angličtině, která mají hned několik různých významů i funkcí ve větě. Nedivím se, že dokáže být dost matoucí, zvlášť když skoro pokaždé se do češtiny překládá jinak. Většina z vás o tomhle slovíčku už určitě slyšela, ale umíte ho využít na maximum? Tak schválně, kdo z vás zná všech 7 jeho významů a umí je použít v praxi? Podíváme se na to, co znamená yet v záporu, v otázce či jakožto spojka a přidáme si k tomu i ustálené obraty. Have fun learning English, my favourite people! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

YET v záporu

Začneme nejčastějším použitím slova yet a významem, který už určitě znáte (a pokud ne, hned vzápětí poznáte). Yet se používá v záporných větách ve významu ještě ne. Říkáme jím, že něco, co se má stát, co očekáváme, že se stane, nebo co hodláme udělat, se ještě nestalo, ale stane. V tomto významu se velice často používá v předpřítomném čase, není to ale podmínkou, záleží samozřejmě na kontextu. V záporu bývá yet obvykle na konci věty. Tady máte pár příkladů:

You can’t go out. You haven’t finished your homework yet. (Ven jít nemůžeš. Ještě jsi nedodělal domácí úkoly.)

Have you seen the new film by Taratino? No, not yet. (Už jsi viděl ten nový Tarantinův film? Ne, ještě ne.)

Where are you going on holiday this year? We don’t know yet. (Kam jedete letos na dovolenou? Ještě nevíme.)

YET v otázkách

Se slovem yet se také setkáte v otázkách. V takovém případě ho překládáme jako už, již a ptáme se, zda něco, co očekáváme, že se stane, se už stalo nebo ještě ne. V tomto významu yet souvisí s předchozím zmíněným významem. Ptáme se: Už se to stalo? Has it happened yet? A můžeme odpovědět: Ještě ne. It hasn’t happened yet. Not yet. I v tomto významu se s ním setkáte vždy na konci věty. Například:

Have you seen the latest episode of the TV show yet? (Už jsi viděl nejnovější epizodu toho seriálu? = Vím, že ten seriál sleduješ a že ses na tu epizodu chtěl podívat. Ptám se, jestli jsi ji už viděl nebo se na ni podíváš později.)

Have you made a decision about your holiday plans yet? (Už jste se rozhodli, jak strávíte dovolenou? = Vím, že se chystáte někam na dovolenou, a ptám se, zda už jste se pro něco rozhodli nebo ještě ne.)

Has the package arrived yet? It was supposed to be delivered today. (Už ten balík dorazil? Měli mi ho dnes doručit. = Očekávám, že mi balík doručí, a ptám se, jestli je tomu tak nebo ještě ne.)

YET jako spojka

Slovíčko yet ale také může ve větě figurovat jako spojka, tedy větný člen, který spojuje dvě věty dohromady v jedno souvětí. Yet jakožto spojka vyjadřuje, že nás něco překvapuje vzhledem k tomu, co jsme právě řekli. V tomto významu se yet překládá jako a přece, a přesto. Například:

His story is shocking and strange yet true. (Jeho příběh je šokující a podivný, ale pravdivý.)

I warned him about the consequences, yet he ignored my advice. (Varoval jsem ho před následky, a přesto mou radu ignoroval.)

She studied for hours yesterday and yet she didn’t pass the exam. (Včera se učila celé hodiny, a přesto tu zkoušku neudělala.)

THE BEST YET

Slovíčko yet se také používá ve spojení se třetím stupněm přídavných jmen. Pokud říkáme, že něco je the best yet nebo the worst yet, znamená to, že doposud se nic lepšího nebo horšího neobjevilo, je to to nejlepší nebo nejhorší, co existuje. Yet v tomto významu tedy překládáme jako do této doby, doposud, zatím. Tady jsou příklady:

We’ve faced many difficult tasks before but this is the most challenging one yet. (Už jsme čelili mnoha obtížným úkolům, ale tenhle je zatím nejnáročnější.)

Burj Khalifa is the tallest building yet constructed. (Burf Khalifa je nejvyšší dosud postavená budova.)

I’ve just finished Stephen King’s latest novel and I think it’s his best book yet. (Právě jsem dočetl nejnovější román od Stephena Kinga a myslím, že je to zatím jeho nejlepší kniha.)

YET AGAIN, YET ANOTHER, YET BIGGER…

Slovíčko yet se mimo jiné používá i pro zdůraznění. V tomto významu bývá před nějakým přídavným jménem a vyjadřujeme jím, že něco je ještě větší, zajímavější, nudnější… než kdy předtím, nebo jím zdůrazňujeme nárůst množství či opakování něčeho (něco ještě nabyde na intenzitě, něčeho je ještě víc než předtím…). V tomto případě překládáme yet jako ještě, nebo další. Pojďme si to ukázat a příkladech:

Unbelievable! He’s forgotten his keys yet again. (To snad není možné! Už zase si zapomněl klíče. = Zdůrazňuji, že si klíče zapomíná často a teď se to stalo ještě jednou, znovu.)

It’s yet another rainy day. Rain, rain, and yet more rain. (Dnes je další deštivý den. Déšť, déšť a ještě víc deště. = Poslední dobou prší často a dnešek není výjimkou. Už zase prší.)

The plane climbed yet higher into the sky, disappearing among the clouds. (Letadlo vystoupalo ještě výše do nebe a zmizelo mezi mraky. = Letadlo stoupalo už nějakou dobu a vystoupalo ještě výše.)

YET TO BE SEEN, YET TO BE DONE

Yet se také používá v obratu to be yet to be seen / done / decided Vyjadřujeme jím, že se něco ještě nestalo, teprve se to má stát. V tomto případě se yet nejčastěji překládá jako teprve, ještě. Například:

There are several tasks yet to be done before the project can be considered complete. (Ještě se musí splnit několik úkolů, než budeme moci projekt považovat za dokončený.)

The venue for the concert is yet to be decided. (O místě konání koncertu se teprve rozhodne.)

The true impact of the new sales strategy is yet to be seen. (Skutečný dopad nové prodejní strategie se teprve ukáže.)

HAVE YET TO DO SOMETHING

A nakonec tu pro vás mám větnou konstrukci se slovíčkem yet: someone / something has yet to do something. Je v podstatě významově stejná jako předchozí obrat, jen s tím rozdílem, že tentokrát říkáme, že někdo má teprve něco udělat nebo něco se má teprve stát. Jinými slovy, v předchozím obratu jsme měli trpný rod, zde máme rod činný a tedy i konkrétní podmět. Nejčastěji věty tohoto typu překládáme jako něco se stále ještě nestalo, někdo stále ještě neudělal co, něco se má ještě stát, někdo má ještě udělat co. Tady jsou příklady:

She’s been studying hard, but she has yet to complete her degree. (Pilně studuje, ale studium stále ještě nedokončila.)

I have yet to decide whether to accept the job offer or not. (Ještě se musím rozhodnout, jestli tu pracovní nabídku přijmu nebo ne.)

The match is almost over but our team has yet to score a goal. (Zápas je téměř u konce, ale našemu týmu se stále ještě nepodařilo dát gól.)

Máte otázky? Ptejte se v komentářích! A nezapomeňte mi do komentářů napsat pár anglických vět s YET, abyste se procvičili .:)

P.S. Slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám videa a chcete mě podpořit v tom, co dělám? Můžete. I’m very grateful to you, thank you! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Jaroslav Kolínský napsal:

  What is the difference between „STILL“ and „YET“ ?

  • Markét napsal:

   Hi there again, dear Jaroslav,
   „still“ and „yet“ can be sometimes translated the same into Czech (ještě), but they don’t mean the same thing. That’s why I always say you have to translate the meaning, not word after word literally. 🙂
   The main difference between „still“ and „yet“ is:
   STILL is used to say that an earlier situation hasn’t changed.
   YET is used to say that something expected hasn’t happened or an expected situation hasn’t started to exist (but it will eventually).
   For example: I still don’t know. – Stále ještě to nevím. (Nevěděl jsem to předtím a situace se ještě nezměnila.) I don’t know yet. – Ještě to nevím. (Říkám, že jsem se to ještě nedozvěděl, ale dříve nebo později se to dozvím.)
   Hope it makes more sense now!
   Happy learning,
   Markét 🙂

   • Nakebriju Pibaself napsal:

    Dobrý den. Samozřejmě panu Jaroslavovi nevidím do hlavy a pochopitelně se mohu mýlit, ale já bych spíš řekl, že pana Jaroslava zajímalo porovnání slovíček „still“ a „yet“ ve významu „nevertheless“ (tedy ve významu, který v tomto článku zmiňujete v části „YET jako spojka“) a ve významu „even“ ve spojení s komparativem (tedy ve významu, který v tomto článku zmiňujete v části „YET BIGGER“). Zda jsou tato slovíčka v těchto významech v pohodě zaměnitelná, nebo zda jsou tam nějaké podstatné rozdíly.

    Ale pokud tedy pana Jaroslava skutečně zajímalo to použití, které jste uvedla, tak tam by se dalo doplnit, že slovíčko „still“ občas vyjadřuje, že nějaká skutečnost trvá déle, než jsme čekali, a tak nás aktuální stav věci překvapuje, případně štve. Takže ta věta „I still don’t know.“ by mohla (samozřejmě by záleželo na kontextu) vyjadřovat, že mě ta skutečnost štve, neboť už jsem to měl dávno vědět, zatímco ta věta „I don’t know yet.“ je prostým neutrálním konstatováním skutečnosti, že to zatím nevím, ale zřejmě časem vědět budu.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.