Vlog: Why I Love the Mountains

Nejspíš o mně už víte, že miluju hory. Letos v červenci se mi opět poštěstilo a já se mohla pár dní toulat po Vysokých Tatrách. Své putování jsem pro vás samozřejmě natáčela, ale jelikož už tu dvě videa o Tatrách mám, tenhle vlog bude přece jen jiný. O záběry horské krásy vás neochudím, nebojte, tentokrát vám ale popovídám o tom, co mě nutí škrábat se celá zpocená, bolavá a bez dechu na vrcholy hor a proč je zrovna tohle báječné nepohodlí mou ideální představou dovolené. Vy si budete moci potrénovat své poslechové dovednosti, otestovat se v porozumění mluvenému slovu a také se naučíte spoustu nového o angličtině. Sounds fun? Let’s go! 🙂

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete pustit kliknutím na na prrvní symbol vpravo na spodní liště videa.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Exercise: Practise your listening and speaking skills

Pojďme si společně procvičit poslechové dovednosti. Zhlédněte video tolikrát, kolikrát potřebujete, abyste ve vlogu našli odpovědi na tři otázky uvedené níže. Napište mi odpovědi do komentářů, anglicky prosím! Moc ráda vám to zkontroluji a pochválím, s něčím poradím, popřípadě vám to poopravím.

  1. What was my first hike in the mountains like? (Jaká byla moje první túra v horách?)
  2. What do I think you can find in the mountains but almost nowhere else? (Co podle mě můžete najít v horách, ale skoro nikde jinde?)
  3. What calming thought comes to my mind in the mountains? (Jaká uklidňující myšlenka mi přichází na mysl v horách?)

Good luck. And have fun! 😉

Přepis videa do textu

Surprisingly enough, my first hike in the mountains was a miserable experience. I remember feeling exhausted, my muscles aching, and the altitude making it difficult to breathe. But over time, the mountains somehow grew on me. Despite the exhaustion, sweat, pain and extreme discomfort, there was an inexplicable charm that captivated my soul.

In this video, I’d like to tell you why I love the mountains. And no, it’s not just about the spectacular views of the landscape and the wild enthralling nature, although that is very much part of it too.

First and foremost, it’s a healing experience that draws me to the mountains. The mountains offer a sense of tranquillity and inner peace that I hardly find elsewhere. Suddenly the world becomes silent, and I feel a weight lifted off my shoulders. Being surrounded by high peaks allows me to detach from the chaos of everyday life and offers me the opportunity to reflect. It’s a temporary escape from the endless stream of daily stress.

In the mountains, time stands still, and life is reduced to meeting one’s basic needs such as eating, drinking water, resting, and being present. In moments like these, you realize you already have everything you need to be happy, and that is a very comforting thought.

The mountains also present a personal challenge for me. Stepping out of my comfort zone and testing my physical and mental limits brings me a deep sense of fulfilment. I often find that I can do much more than I think I can, which gives me a burst of energy, inspiration, and a desire to create. I return to civilization with new ideas and a feeling that nothing is impossible if you try hard enough.

Naučte se fráze a další užitečnou slovní zásobu z vlogu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Slovní zásoba a fráze z vlogu

Slovíčka z vlogu:

Jestliže tu některou slovní zásobu nemůžete najít, znamená to, že na vás čeká ve videu s frázemi z vlogu. 🙂

suprisingly enough – překvapivě, kupodivu

a miserable experience – mizerný zážitek

to feel exhausted – cítit se vyčerpaný (nepravidelné sloveso: feel felt felt)

muscles – svaly

to ache – bolet

an altitude – nadmořská výška, výška nad mořem

somehow – nějak, jaksi

despite something – navzdory čemu, i přes co

exhaustion– vyčerpání

sweat – pot

pain – bolest

extreme discomfort– extrémní nepohodlí

inexplicable – nevysvětlitelný

a charm – půvab, kouzlo

to captivate one’s soul – uchvátit / okouzlit / podmanit si duši koho

the spectacular views of the landscape – velkolepé / úchvatné výhledy do krajiny

the wild enthralling nature– divoká okouzlující příroda

although – ačkoli, i když

very much – do značné míry, velice

to be part of something – být součástí čeho, patřit k čemu

a healing experience – léčivý zážitek, hojivý zážitek, ozdravný zážitek

a sense of tranquillity– pocit klidu, pocit vyklidnění

inner peace – vnitřní klid

hardly elsewhere – sotva kde jinde

suddenly – najednou, náhle

to become silent – ztichnout, utišit se, umlknout (nepravidelné sloveso: become became become)

to be surrounded by something – být obklopený čím

high peaks – vysoké vrcholy

to allow someone to do something – umožnit komu udělat co, umožňovat komu co

to detach from something – odpoutat se od čeho

the chaos of everyday life – chaos každodenního života, každodenní shon

the opportunity to reflect – příležitost zamyslet se, příležitost k zamyšlení

temporary – dočasný

an escape from something – únik od čeho, únik z čeho

the endless stream of daily stress – nekonečný proud každodenního stresu

time stands still – čas se zastaví

to be reduced to something – omezit se na co, smrsknout se na co

such as – jako třeba…, jako jsou…

resting – odpočinek, odpočívání

being present – přítomnost, přítomný okamžik, být v přítomném okamžiku

to realize – uvědomit si, dojít komu co

a comforting thought – uklidňující / utěšující / povzbudivá myšlenka / pomyšlení

to present a personal challenge – představovat osobní výzvu

to step out of one’s comfort zone – vystoupit z komfortní zóny

to test one’s physical and mental limits – (o)testovat své fyzické a psychické limity / hranice

to bring someone something – přinášet komu co (nepravidelné sloveso: bring brought brought)

a deep sense of fulfilment – hluboký pocit naplnění

a burst of energy – příval energie

inspiration – inspirace

a desire to create – touha tvořit

civilization – civilizace

nothing is impossible – nic není nemožné

to try hard enough – dosatečně se snažit

Fráze, gramatika a užitečná slovní zásoba z vlogu

surprisingly enough

Pokud budete někdy skládat zkoušku na nějaký z certifikátů nebo se budete snažit udělat na někoho dojem, tenhle šikovný výraz se vám určitě bude hodit. Je to totiž takový fancy způsob, jak říct, že je něco překvapivé. Surprisingly enough tedy můžeme přeložit jako kupodivu, překvapivě. Bývá většinou na začátku věty, kam se dává pro efekt nebo důraz.

Surprisingly enough, my first hike in the mountains was a miserable experience. (Moje první túra v horách byla překvapivě mizerným zážitkem.)

Můžete se také setkat s těmito variantami:

strangely enough (co je zvláštní…, podivné je…, kupodivu, překvapivě)

oddly enough (co je zvláštní…, podivné je…)

curiously enough (co je nezvyklé…, podivné je…)

interestingly enough (co je zajímavé…, zajímavé je…)

funnily enough (kupodivu, překvapivě)

ironically enough (ironií je…)

Tady máte pár příkladů:

Strangely enough, the cat seems to understand what I’m saying. (Kupodivu to vypadá, že ta kočka rozumí tomu, co říkám.)

Funnily enough, my brother and I both wore the same outfit to the party without planning it. (Je zvláštní, že jsme si oba s bratrem vzali na večírek stejné oblečení, aniž bychom to plánovali.)

Ironically enough, the fire station burned down during the city’s fire prevention week. (Ironií osudu bylo, že během městského týdne požární prevence vyhořela hasičská stanice.)

to remember doing something versus to remember to do something

Zapamatujte si, že když chcete říct, že si na něco vzpomínate, po slovesu remember vždy následuje sloveso s koncovkou -ing.

I remember feeling exhausted, my muscles aching, and the altitude making it difficult to breathe. (Vzpomínám si, že jsem byla vyčerpaná, svaly mě bolely a kvůli nadmořské výšce se mi špatně dýchalo.)

Po slovesu remember ještě může následovat sloveso v infinitivu (to feel, to ache, to make…). Ale pozor, pak už říkáte něco úplně jiného. To remember to do something totiž znamená nezapomenout něco udělat, pamatovat si, že máte něco udělat.

Porovnejte tyto dvě věty:

I remember locking the door. (Vzpomínám si, že jsem ty dveře zamknul.)

I remember to lock the door. (Pamatuji si, že mám ty dveře zamknout / zamykat.)

O rozdílu mezi remember doing somethingremember to do something mám video, pokud by vás to zajímalo podrobněji:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

over time

Over time je užitečný výraz, kterým vyjadřujeme nějakou postupnou, pomalou až nenápadnou změnu, které si všimneme až za nějakou dobu. Výrazem over time vyjádříme naše české časem, postupem času, v průběhu času.

But over time, the mountains somehow grew on me. (Ale postupem času mi hory nějak přirostly k srdci.)

Regular exercise and a healthy diet can lead to significant weight loss over time. (Pravidelné cvičení a zdravá strava mohou časem vést k výraznému snížení hmotnosti.)

to grow on someone

A u té same věty ještě chvíli zůstaneme, protože je tu jedno frázové sloveso, které stojí za to se naučit. To grow on someone použijeme, když chceme říct, že něco, co se nám zpočátku moc nelíbilo, se nám začalo líbit víc a víc, až jsme si to nakonec oblíbili. To grow on someone můžeme přeložit jako nakonec přirůst někomu k srdci, začínat se komu líbit čím dál víc, něco si nakonec zamilovat nebo zalíbit se někomu. Například:

Over time, the mountains somehow grew on me. (Postupem času mi hory nějak přirostly k srdci.)

At first, I didn’t really like the new song, but after hearing it a few times, it started to grow on me. (Zpočátku se mi ta nová píseň moc nelíbila, ale po několika posleších jsem si ji oblíbil.)

Tell me: What didn’t you like at first, but it grew on you over time?

first and foremost

Jak bychom řekli naše české především, v první řadě? I to ve vlogu zaznělo a já se vsadím, že vám to neuniklo. First and foremost je další z výrazů, který se nejčastěji používá na začátku věty pro zdůraznění. Konkrétně jím dáváme důraz na tu nejdůležitější informaci, na něco, co chceme takzvaně vypíchnout jako to nejdůležitější. Například:

First and foremost, it’s a healing experience that draws me to the mountains. (Je to především léčivý zážitek, který mě táhne do hor.)

When choosing a career, first and foremost, consider your passions and interests. (Při výběru povolání berte v úvahu v první řadě své vášně a zájmy.)

to draw someone to (do) something

A opět se ještě u té stejné věty pozdržíme, protože je tu další z užitečných sloves, která stojí za to si přidat do svého slovníku. Když nás něco někam táhne, něco nás přitahuje, něco nás láká, vyjádříme to výrazem to draw someone to something. Pozor, sloveso draw je nepravidelné a má tyto tři tvary: draw drew drawn. Například:

First and foremost, it’s a healing experience that draws me to the mountains. (Je to především léčivý zážitek, který mě táhne do hor.)

The smell of freshly baked bread drew people to step inside the bakery. (Vůně čerstvě upečeného chleba lákala lidi vejít do pekařství.)

Tell me: What draws you to learn English?

a weight lifted off one’s shoulders

Určitě jsme všichni zažili ten báječný pocit, kdy nám všechna tíha jako by spadne z ramen a my už necítíme to břemeno, které nás tam tížilo. Jak to vyjádřit anglicky? Kupodivu se v téhle frázi čeština a angličtina docela shodují. Vyjádříme to takto: a weight lifted off one’s shoulders, tedy doslova tíha zvednutá z něčích ramen. Například:

Suddenly the world becomes silent, and I feel a weight lifted off my shoulders. (Svět náhle ztichne a já cítím, jak mi z ramenou padá tíha.)

When she got the news that she had passed the exam, it was like a weight lifted off her shoulders. (Když dostala zprávu, že u zkoušky uspěla, bylo to, jako by jí z ramen spadla tíha.)

jak v angličtině vyjádřit „člověk, jeden“ v zobecňujících tvrzeních

Pojďme se podívat na to, jak se v angličtině vyjádří obecné jeden, vy, ty, člověk, tedy když mluvíme o něčem, co je společné pro všechny lidi obecně. Například v této části vlogu:

In the mountains, time stands still, and life is reduced to meeting one’s basic needs such as eating, drinking water, resting, and being present. In moments like these, you realize you already have everything you need to be happy, and that is a very comforting thought.

(V horách se čas zastaví a život se omezí na uspokojování vašich základních potřeb, jako jsou jídlo, pití vody, odpočinek a přítomný okamžik. V takových chvílích si člověk uvědomí, že už má vše, co potřebuje ke štěstí, a to je velmi uklidňující myšlenka.)

V tomto úryvku také naleznete odpověď. Pokud mluvíme o nějaké obecné zkušenosti, v angličtině to nejčastěji vyjádříme buďto zájmenem you (tedy stejně jako v češtině) nebo zástupným zájmenem one.

Pojďme si dát více příkladů:

In the US, you have to be at least 16 to drive a car. (V Americe vám musí být nejméně 16, abyste mohli řídit auto.)

In the US, one has to be at least 16 to drive a car. (V Americe vám musí být nejméně 16, abyste mohli řídit auto.)

When traveling to a foreign country, one should always be mindful of cultural differences. (Při cestování do cizí země byste vždy měli mít na paměti kulturní rozdíly.)

When traveling to a foreign country, you should always be mindful of cultural differences. (Při cestování do cizí země byste vždy měli mít na paměti kulturní rozdíly.)

Přepis s překladem

Surprisingly enough, my first hike in the mountains was a miserable experience.

Moje první túra v horách byla překvapivě mizerným zážitkem.

I remember feeling exhausted, my muscles aching, and the altitude making it difficult to breathe.

Vzpomínám si, že jsem byla vyčerpaná, svaly mě bolely a kvůli nadmořské výšce se mi špatně dýchalo.

But over time, the mountains somehow grew on me.

Ale postupem času mi hory přirostly k srdci.

Despite the exhaustion, sweat, pain and extreme discomfort, there was an inexplicable charm that captivated my soul.

I přes vyčerpání, pot, bolest a extrémní nepohodlí v sobě měly nevysvětlitelné kouzlo, které si podmanilo mou duši.

In this video, I’d like to tell you why I love the mountains.

V tomto videu bych vám ráda popovídala o tom, proč miluji hory.

And no, it’s not just about the spectacular views of the landscape and the wild enthralling nature, although that is very much part of it too.

A ne, nejde tu jen o velkolepé výhledy do krajiny a divokou okouzlující přírodu, i když i to k tomu do značné míry také patří.

First and foremost, it’s a healing experience that draws me to the mountains.

Je to především léčivý zážitek, který mě táhne do hor.

The mountains offer a sense of tranquillity and inner peace that I hardly find elsewhere.

Hory nabízejí pocit vyklidnění a vnitřního klidu, který jinde jen stěží nacházím.

Suddenly the world becomes silent, and I feel a weight lifted off my shoulders.

Svět náhle ztichne a já cítím, jak mi z ramenou padá tíha.

Being surrounded by high peaks allows me to detach from the chaos of everyday life and offers me the opportunity to reflect.

Být obklopená vysokými vrcholy mi umožňuje odpoutat se od shonu každodenního života a nabízí mi příležitost k zamyšlení.

It’s a temporary escape from the endless stream of daily stress.

Je to dočasný únik od nekonečného proudu každodenního stresu.

In the mountains, time stands still, and life is reduced to meeting one’s basic needs such as eating, drinking water, resting, and being present.

V horách se čas zastaví a život se omezí na uspokojování základních potřeb, jako jsou jídlo, pití vody, odpočinek a přítomný okamžik.

In moments like these, you realize you already have everything you need to be happy, and that is a very comforting thought.

V takových chvílích si uvědomíte, že už máte vše, co potřebujete ke štěstí, a to je velmi uklidňující myšlenka.

The mountains also present a personal challenge for me.

Hory pro mě také představují osobní výzvu.

Stepping out of my comfort zone and testing my physical and mental limits brings me a deep sense of fulfilment.

Vystoupení z komfortní zóny a testování fyzických a psychických limitů mi přináší hluboký pocit naplnění.

I often find that I can do much more than I think I can, which gives me a burst of energy, inspiration, and a desire to create.

Často zjišťuji, že dokážu mnohem víc, než si myslím, což mi přináší příval energie, inspirace a touhy tvořit.

I return to civilization with new ideas and a feeling that nothing is impossible if you try hard enough.

Do civilizace se vracím s novými nápady a pocitem, že nic není nemožné, pokud se dostatečně snažíte.

Tak jak to šlo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov neznámá a význam vám unikal? Naučili jste se něco užitečného? Upřímně doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů a samozřejmě nezapomeňte ani na domácí úkol. Dejte mi také vědět, máte-li nějaké zvídavé otázky. 🙂

P.S. Slovní zásobu z vlogu se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info včetně video návodů zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. (Thank you so much!) 

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.