Vlog: A Summer Vacation in Austria

I když moje srdce toužilo po moři, letos se sešlo více okolností a já si na dovolenou odskočila k sousedům do Rakouska. A vůbec toho nelituji, Rakousko v mnoha ohledech mile překvapilo a i toho „moře“ jsem se dočkala, i když nebylo slané. Na svou letní dovču vás ráda vezmu s sebou v tomhle anglickém vlogu, se kterým si můžete potrénovat své poslechové dovednosti, otestovat se v porozumění mluvenému slovu a naučit se spoustu nového o angličtině. Sounds fun? Pojďme na to. 🙂

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete pustit kliknutím na na prrvní symbol vpravo na spodní liště videa.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Exercise: Practise your listening and speaking skills

Pojďme si společně procvičit poslechové dovednosti. Zhlédněte video tolikrát, kolikrát potřebujete, abyste ve vlogu našli odpovědi na tři otázky uvedené níže. Napište mi odpovědi do komentářů, anglicky prosím! Moc ráda vám to zkontroluji a pochválím, s něčím poradím, popřípadě vám to poopravím.

 1. What was our opinion on the Sacher cake and how has it changed?
 2. Who created the Mozart balls and where?
 3. What can be found near Salzburg?

Good luck. And have fun! 😉

Přepis videa do textu

Is Austria the right place for a summer vacation? To be honest, I was a bit hesitant about this, but now I can confirm that it definitely is! Let me show you.

Are you a fan of art, history and culture? Then you’d love it in Vienna. There’s so much to do and see there. And since in Vienna, we couldn’t not taste the original, world-famous Sacher cake. At first, we believed it was just an ordinary chocolate cake that was highly overrated. Well, we couldn’t be more wrong! It’s really delicious, yet quite expensive!

On the third day of our vacation, we took a train to Salzburg, the city of Mozart. We spent a few days sightseeing, looking around, tasting Austrian cuisine and buying souvenirs for our loved ones. Probably the most popular souvenirs are the Mozart balls that were created by a Salzburg confectioner in 1890 and named after Mozart. You can try and buy the original Mozart balls in Salzburg, but nowhere else, so we used the opportunity. Here’s my friend’s review.

There are the Alps and several beautiful alpine lakes within a stone’s throw from Salzburg. That was where we spent two more days of our vacation. We visited Wolfgangsee and Fuschl am See and I also took a cog railway to Schafberg. The view of the mountains and lakes took my breath away!

Naučte se fráze a další užitečnou slovní zásobu z vlogu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Slovní zásoba a fráze z vlogu

Slovíčka z vlogu:

Jestliže tu některou slovní zásobu nemůžete najít, znamená to, že na vás čeká ve videu s frázemi z vlogu. 🙂

the right place for… – to správné místo na…

to be honest – abych byl upřímný

to confirm that… – potvrdit, že…

definitely – rozhodně, určitě

to show someone – ukázat někomu (co)

a fan of something – fanoušek čeho

then… – pak, v tom případě…

to taste something – ochutnat něco

original – původní, prvotní, originální

world-famous – světově proslulý, světoznámý

to believe that… – být přesvědčený, že…, domnívat se, že…, myslet si, že…

ordinary – obyčejný

highly overrated – velice přeceňovaný

to be wrong – mýlit se

We couldn’t be more wrong. – Nemohli jsme se mýlit víc.

delicious – vynikající, výborný (o jídle, pití)

yet – a přece (o něčem překvapivém)

quite expensive – docela drahý

to take a train to… – sednout na vlak kam, jet vlakem kam

to spend (a day, a few days…) doing something – strávit (den, několik dní…) tím, že…

sightseeing – chození po památkách

to look around – porozhlédnout se kolem, prohlédnout si (nějaké místo), poznávat (nějaké místo)

Austrian cuisine – rakouská kuchyně

a souvenir – suvenýr

loved ones – blízcí (lidé)

the Mozart balls – Mozartovy koule

to be created by someone – být vytvořen kým

a confectioner – cukrář

to be named after someone – být pojmenovaný po kom

nowhere else – nikde jinde

a review – recenze

the Alps – Alpy

alpine lakes – alpská jezera

that was where… – tam jsme…

a cog railway – zubačka

to take a cog railway to… – jet zubačkou kam…

the view of something – výhled na co

Fráze, gramatika a užitečná slovní zásoba z vlogu

to be hesitant about something

To be honest, I was a bit hesitant about this, but now I can confirm that it definitely is!

Výraz to be hesitant about something se určitě bude hodit, protože vyjadřuje naše české váhat udělat co, váhat nad čím, nebýt si jistý čím. Vyjadřujeme jím tedy, že o něčem nejsme úplně přesvědčení. Přídavné jméno hesitant je samozřejmě odvozené od slovesa hesitate, tedy váhat, zaváhat.

I was a bit hesitant about recommending that book. It’s definitely not for everyone. (Trochu jsem váhala, zda tu knihu doporučit. Rozhodně není pro všechny.)

She‘s quite hesitant about signing the contract. I don’t blame her. (S podepsáním té smlouvy docela váhá. Nedivím se jí.)

Tell me: What are you usually hesitant about?

Let me show you.

Let me show you.

Nepravidelné sloveso let let let už nejspíš znáte. Ve svém základním významu znamená nechat, dovolit, dopustit, aby se něco stalo nebo aby někdo udělal něco. Má však mnohem více použití. My se mrkneme na výraz let me do something který použijeme, když se nabízíme, že něco uděláme, nebo nabízíme někomu svou pomoc. Do češtiny pak takové věty překládáme stylem Ukaž, udělám tohle nebo Počkej, udělám tohle.

Let me help you with those bags. They look heavy. (Ukaž, pomůžu ti s těmi taškami. Vypadají, že jsou těžké.)

Here, let me do it. You seem tired. (Ukaž, já to udělám. Vypadáš unaveně.)

Task: Vzpomeňte si, kdy vám naposledy někdo nabídl, že vám pomůže nebo pro vás něco udělá, a zkuste si říct, jak byl jeho nabídka zněla v angličtině.

And since in Vienna…

And since in Vienna, we couldn’t not taste the original, world-famous Sacher cake.

Vy slovíčko since určitě znáte ve významu od nějaké doby, kdy se často používá s předpřítomným časem. Například ve větě: I haven’t seen John since February. (Johna jsem neviděl už od února.) Už méně lidí ale ví, že since má ještě další význam. Může to totiž být také spojka, která se objevuje na začátku věty a znamená poněvadž, jelikož, vzhledem k tomu, že… A proč v té větě z vlogu And since in Vienna… není žádné sloveso? Jedná se o takzvanou ellipsis, neboli vynechání té části věty, která je z kontextu jasná a nutně řečená být nemusí. And since we were in Vienna můžu takzvaně osekat a říct jen Since in Vienna.

Since my husband hates travelling so much, I’ve decided to travel solo this summer. (Jelikož můj muž strašně nerad cestuje, rozhodla jsem se cestovat toto léto sama.)

We thought that, since (we were) in Paris, we’d stop by and visit them. (Napadlo nás, když už jsme byli v Paříži, že se zastavíme a navštívíme je.)

Dvojí zápor: Ano nebo ne?

And since in Vienna, we couldn’t not taste the original, world-famous Sacher cake.

Učitelé angličtiny vám určitě vtloukali do hlavy pravidlo, že anglická věta může mít jen jeden zápor. Tak proč v tom případě máme ve větě we couldn’t not taste… zápory dva? Ono to totiž není tak úplně pravda, anglická věta dva zápory mít může, ale jen pokud je významově kladná. Je to vlastně jako v matematice: dva mínusy jsou vlastně plus. Dvěma zápory v anglické větě bychom tedy překládali sdělení typu: Nemohl jsem tam nejít (= Musel jsem tam jít.). Nemohli jsme to neochutnat (= Museli jsme to ochutnat.). Nemohla to neříct (= Musela to říct.).

Porovnejte například tyto dvě věty:

Tom did nothing. (Tom nic neudělal.) – Jeden zápor – negativní význam.

Tom didn’t do nothing. (Ne že by Tom něco udělal. = Tom něco udělal, ale nebylo to nic moc.) – Dva zápory – kladný význam.

Další příklady:

It wasn’t impossible. (Nebylo to nemožné. = Bylo to možné.)

Something was obviously wrong because Jenna was crying. I couldn’t not notice. (Něco bylo evidentně špatně, protože Jenna plakala. Nemohl jsem si toho nevšimnout. = Všimnul jsem si toho.)

We couldn’t not feel hurt after hearing their words. (Nemohli jsme se necítit dotčení, potom co jsme slyšeli jejich slova. = Cítili jsme se dotčení.)

at first

At first, we believed it was just an ordinary chocolate cake that was highly overrated.

Slovíčko first se objevuje v mnoha anglických frázích a kolokacích, takže může být poněkud matoucí. Pojďme se teď mrknout na výraz at first, který zazněl ve vlogu. Překládáme ho jako naše české nejprve, nejdříve, zpočátku, prvně, a to ve smyslu nejdřív to bylo takto, ale to se pak změnilo. Například:

I was quite disappointed at first. (Zpočátku jsem byl docela zklamaný. = To se ale potom změnilo.)

At first, exercising was an unpleasant obligation, but now, I really enjoy it. (Cvičení bylo nejdřív nepříjemná povinnost, ale teď si to užívám.)

to use the opportunity

You can try and buy the original Mozart balls in Salzburg, but nowhere else, so we used the opportunity.

Jak bychom anglicky řekli využít něčeho, využít nějaké příležitosti? Přesně tak, použili bychom výraz, který zazněl ve vlogu, tedy to use the opportunity (to do something). Stejně tak se to dá přeložit i synonyme take the opportunity to do something. Například:

Would you use / take the opportunity to retire early if you were me? (Využil bys příležitosti a šel do důchodu dřív, kdybys byl na mém místě?)

You should use / take the opportunity. Trust me. (Měl bys té příležitosti využít. Věř mi.)

a stone’s throw

There are the Alps and several beautiful alpine lakes within a stone’s throw from Salzburg.

Jak anglicky říct, že je něco kousek, že je něco, co by kamenem dohodil? Věřte tomu nebo ne, ale v angličtině se také hází kamenem, takže takhle fráze pro vás jistě nebude žádný problém. Být co by kamenem dohodil se řekne to be (within) a stone’s throw (from something). Například:

The hotel is within a stone’s throw from the beach. (Hotel je co by kamenem dohodil od pláže.)

We live just a stone’s throw from here. (Bydlíme jen kousek odsud.)

to take sb’s breath away

The view of the mountains and lakes took my breath away!

A v neposlední řadě tu pro vás mám frázi, která se bude hodit, když říkáte, jak moc jste z něčeho byli unešení a ohromení. To take somebody’s breath away doslova znamená vzít někomu dech, v češtině však říkáme vyrazit někomu dech. Místo toho, abyste o něčem řekli, že to bylo very beautiful, teď znáte cool novou frázi!

The beauty of the Alps simply took my breath away. (Krása Alp mi jednoduše vyrazila dech.)

Kromě toho tato fráze také může vyjadřovat, že vás něco velice překvapilo, a to i v negativním smyslu.

His rude behaviour took my breath away. Who does he think he is? (Jeho neurvalé chování mi vyrazilo dech. Kdo si myslí, že je?)

Přepis s překladem

Is Austria the right place for a summer vacation?

Je Rakousko tím správným místem na letní dovolenou?

To be honest, I was a bit hesitant about this, but now I can confirm that it definitely is!

Abych byla upřímná, trošku jsem váhala, ale teď můžu potvrdit, že rozhodně je!

Let me show you.

Ukážu vám to.

Are you a fan of art, history and culture? Then you’d love it in Vienna.

Jste fanoušek umění, historie a kultury? Pak byste si to ve Vídni zamilovali.

There’s so much to do and see there.

Je tu toho tolik, co se dá dělat a vidět.

And since in Vienna, we couldn’t not taste the original, world-famous Sacher cake.

A jelikož jsme byly ve Vídni, nemohly jsme neochutnat původní, světově proslulý dort Sacher.

At first, we believed it was just an ordinary chocolate cake that was highly overrated.

Zpočátku jsme byly přesvědčené, že je to jen obyčejný čokoládový dort, který se hrozně přeceňuje.

Well, we couldn’t be more wrong! It’s really delicious, yet quite expensive!

No, nemohly jsme se mýlit víc! Je vážně vynikající, a přece docela drahý!

On the third day of our vacation, we took a train to Salzburg, the city of Mozart.

Třetího dne naší dovolené jsme sedly na vlak do Salzburgu, Mozartova města.

We spent a few days sightseeing, looking around, tasting Austrian cuisine and buying souvenirs for our loved ones.

Strávily jsme pár dní chozením po památkách, prohlížením si města, ochutnáváním rakouské kuchyně a nakupováním suvenýrů pro naše blízké.

Probably the most popular souvenirs are the Mozart balls that were created by a Salzburg confectioner in 1890 and named after Mozart.

Pravděpodobně nejoblíbenější suvenýry jsou Mozartovy koule, které vytvořil salzburský cukrář v roce 1890 a které byly pojmenované po Mozartovi.

You can try and buy the original Mozart balls in Salzburg, but nowhere else, so we used the opportunity.

V Salzburgu, ale nikde jinde, můžete ochutnat a koupit původní Mozartovy koule, takže jsme toho využily.

Here’s my friend’s review.

Tady je kamarádčina recenze:

There are the Alps and several beautiful alpine lakes within a stone’s throw from Salzburg.

Od Salzburgu co by kamenem dohodil, jsou Alpy a několik krásných alpských jezer.

That was where we spent two more days of our vacation.

Tam jsme strávily další dva dny naší dovolené.

We visited Wolfgangsee and Fuschl am See and I also took a cog railway to Schafberg.

Navštívily jsme jezera Wolfgangsee a Fuschl am See a já si také vyjela zubačkou na Schafberg.

The view of the mountains and lakes took my breath away!

Výhled na hory a jezera mi úplně vyrazil dech!

Tak jak to šlo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov neznámá a význam vám unikal? A naučili jste se něco užitečného? Upřímně doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů. A dejte mi vědět, máte-li nějaké otázky, které vám nedají spát. 🙂

P.S. Slovní zásobu z vlogu se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info včetně video návodů zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. (Thank you so much!) 

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Miroslav Bohatý napsal:

  A: Sacer cake hasn’t changed in Austria because it is made with quality ingredients.
  B: The Mozart balls were created by a Salzburg pastry chef.
  C: There is perfect skiing in the Salzburg area.

  • Markét napsal:

   Hi there, Miroslav,
   thank you so much for watching and sharing your answers with me. 🙂
   A: It seems you answered a bit different question although what you wrote is definitely true as well. The question was: What was our (meaning: my friend and I) opinion on the Sacher cake and how has it changed?
   B: Bingo, well done!
   C: Undoubtedly, yes. There are the Alps and alpine lakes near Salzburg.
   Thanks again, I really appreciate your effort. Good job!
   Take care,
   Markét

 2. Gabi napsal:

  Dear Market, you’re amazing and I would like to thank you for what you bring us.
  The answers to your questions are:
  1. You had though that the Sacher cake is an ordinary chocolate cake unless you tried. It was really delicious yet quite expensive.
  2. Mozart balls were created by a Salzburg confectioner in 1890.
  3. Near Salzburg, you can see a lot of lakes and mountains of Alps. The view of them is breathtaking indeed.
  Hopefully I was right. I wish you wonderful days and lots of joy 🙂
  Your Gabi xx

  • Markét napsal:

   Hi there, my dear Gábi, wonderful to hear from you! I hope you’re having a great summertime. 😉
   Oh, my greatest pleasure indeed. Thank YOU for sticking with me all this time. 😉
   All right, now to your answers: You’re 100% correct, congrats! I’m especially impressed by your English. I didn’t find any mistakes to correct, just a little typo („though“ instead of „thought“) but that’s just nitpicking. 😀
   Thanks again for everything! Enjoy the summer and take care,
   Markét

 3. Eva Obermajerová napsal:

  Hi, Markét and all of you others. Thank you for recomendations, I will visit these areas definitely in the near future. I was spending winter holiday close to Zell am See couple of years ago but I am finding out summer days could have been even better.
  Markét, let me notice my personally experience yet from my holiday in Croatia. I got quite big alergic reaction (rush) and thank to you I was able to say the doctor everything important fluently and confidently.
  Learning English definitely paid me of. You was my real first teacher and managed engaged me then I am keeping on still 👍

  • Markét napsal:

   Hi there, dear Eva, great to hear from you. Thank you so much for watching the vlog! 🙂
   The Alps and the alpine lakes are simply amazing in summer, especially during hot summer days. You can have a swim in their cold and turquoise waters. 😉
   Wow, that’s fantastic news! I’m so happy to hear you were able to deal with your health problem like a boss. I’m proud of you. 😉
   Keep on learning and having fun! Fingers crossed,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.