Plete se #21: Should vs. to be supposed to

I should call my boss. I’m supposed to call my boss. Víte, jaký je mezi těmito dvěma větami rozdíl? Opět je tu částečně na vině čeština. Překládáme je totiž podobně nebo stejně, ale významově se přece jen liší. A protože se mě často ptáte, jaký je rozdíl mezi modálním slovesem should a vazbou to be supposed to, rozhodla jsem se této dvojici věnovat další video ze série Plete se. Jak tedy anglicky správně říct, že máte / měli byste něco udělat? A jak poznat, kdy použít should a kdy to be supposed to? Jako vždy tu hraje prim kontext. Let’s begin! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kdy použít SHOULD?

Should je modální sloveso, kterým vyjadřujeme, že bychom měli něco udělat. My sami tedy cítíme nebo víme, že bychom to měli udělat, protože je to rozumné, dobré, potřebné či správné, nebo říkáme, že někdo by měl nebo neměl něco udělat, protože je to rozumné, dobré, potřebné či správné.

I should tidy the living room before the guests arrive. (Měl bych uklidit v obýváku, než dorazí hosté.)

You should study harder if you want to pass the exam. (Měl bys studovat usilovněji, jestli chceš tu zkoušku udělat.)

She shouldn’t lie. That never ends well. (Neměla by lhát. To nikdy nepřinese nic dobrého.)

Kdy použít TO BE SUPPOSED TO?

Pojďme si tuhle vazbu rozebrat, abychom porozuměli, co vlastně vyjadřuje. Sloveso suppose ve svém základních významu znamená předpokládat. Vazba to be supposed to tedy říká, co se od koho předpokládá, očekává. Je předpokládáno, že někdo udělá něco, když to přeložíme takto otrocky. Zapamatujte si tedy, že vazbu to be supposed to použijeme, když říkáme, co máme udělat. Konkrétně tím máme na mysli, že se od nás očekává, že něco uděláme. Někdo jiný chce nebo potřebuje, abychom něco udělali. Například:

We’re supposed to check out of the hotel by 10 o’clock. (Z hotelu se máme odhlásit do deseti.)

I’m not supposed to tell anyone. Sorry. (Nikomu o tom nemám říkat. Promiň.)

What time are we supposed to be there? (V kolik hodin tam máme být?)

Porovnejte:

Pojďme si modální sloveso should a vazbu to be supposed to ještě porovnat, abychom lépe pochopili rozdíl mezi nimi.

I should call my boss. (Měl bych zavolat šéfovi. = Považuji to za dobrou věc, měl bych to udělat. Impulz přichází ode mě.)

I’m supposed to call my boss. (Mám zavolat šéfovi. = Očekává se ode mě, že to udělám. Někdo mi řekl, ať to udělám.)

What should I do? (Co mám dělat? = Co je podle mě ta nejlepší věc, kterou bych měl udělat? Otázka směřuje zpět ke mně.)

What am I supposed to do? (Co mám dělat? = Co chceš, abych udělal? Co bych měl podle tebe udělat? Otázka směřuje na někoho jiného.)

You should be here. (Měl bys tu být. = Říkám, že bys měl být tady, ne někde jinde, protože je to z nějakého důvodu dobré, rozumné či potřebné.)

You’re supposed to be here. (Máš být tady. = Očekává se od tebe, že budeš tady, ne někde jinde. Někdo ti například nařídil, že tu máš zůstat a nikam nechodit.)

Minulý čas: Měl jsem to udělat…

Jak bychom vyjádřili, že se něco mělo stát nebo jsme měli něco udělat? Opět bude hodně záležet na kontextu, nenechte se tedy zmást tím, co doslova říkáme v češtině.

Pokud říkáme, co se mělo stát (tedy že se čekalo, že se to stane), nebo co měl kdo udělat (tedy od někoho se očekávalo, že něco udělá), pak použijeme vazbu to be supposed to v minulém čase. Ten vytvoříme jednoduše tak, že sloveso to be, které je součástí této vazby, dáme do minulého tvaru was / wasn’t či were weren’t. Například:

It wasn’t supposed to rain today, was it? (Dnes ale nemělo pršet, že? = Nečekalo se, že bude pršet.)

You were supposed to call me yesterday. Why didn’t you? (Včera jsi mě měl zavolat. Proč jsi to neudělal? = Očekával jsem, že mi zavoláš. Řekl jsem ti, ať mi zavoláš.)

We were supposed to meet last week but we were both busy. (Minulý týden jsme se měli setkat, ale oba jsme měli moc práce. = Domluvili jsme se, že se setkáme. Očekávali jsme, že se sejdeme.)

Pokud ale říkáme, že jsme měli něco udělat, ale neudělali, a teď toho litujeme, nebo jsme udělali něco, co jsme dělat neměli, použijeme modální sloveso should v minulém čase podle vzorečku SHOULD HAVE + sloveso ve tvaru příčestí minulého (třetí tvar nepravidelného slovesa nebo pravidelné sloveso s koncovkou -ed). Mluvíme tedy o chybách, které jsme v minulosti udělali, a přejeme si, abychom to bývali udělali jinak.

I shouldn’t have lied to her. She hates me now. (Neměl jsem jí lhát. Teď mě nenávidí. = Udělal jsem něco, co jsem udělat neměl, a teď toho lituji.)

We were so worried about you. You should have called! (Měli jsme o tebe takový strach. Měl jsi zavolat! = Měl jsi býval zavolat, ale nezavolal.)

It must hurt like hell. You should have seen a doctor sooner. (Musí to strašně bolet. Měl jsi jít za doktorem dřív. = Měl jsi jít za doktorem dřív, ale nešel. Přejeme si, abychom tuhle chybu mohli napravit, ale už to nejde.)

Porovnejte:

I was supposed to do the dishes yesterday. (Včera jsem měl umýt nádobí. = Včera jsem měl za úkol umýt nádobí. Možná jsme ho umyli, možná ne, to nám napoví kontext.)

I should have done the dishes yesterday. (Včera jsem měl to nádobí (býval) umýt. = Včera jsem to nádobí neumyl a teď toho lituji.)

We were supposed to read this book by Friday. (Tuhle knihu jsme měli přečíst do pátku. = Měli jsme to za úkol, očekávalo se to od nás. Zda jsme ji přečetli nebo ne, bychom se dozvěděli z kontextu.)

We should have read this book by Friday. (Tuhle knihu jsme měli (bývali) do pátku přečíst. = Tuhle knihu jsme měli do pátku přečíst, ale nestihli jsme to, a teď toho litujeme. Přejeme si, abychom tu knihu bývali do pátku přečetli.)

Máte otázky? Už je rozdíl mezi SHOULD a TO BE SUPPOSED TO jasný? Dejte mi vědět do komentářů. 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so much much, you’re simply the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.