Dalších 10 užitečných výrazů se slovesem TAKE

Řekli jste si o to, tady to máte. Chtěli jste se naučit dalších 10 užitečných výrazů se slovesem TAKE a kdo jsem já, abych to pro vás s radostí neudělala? 😁 Angličtina je všelijakých idiomů, frází a dalších ustálených slovních spojení se slovesem TAKE plná a jsou to samé užitečné výrazy, které se vyplatí znát. Tak schválně, kolik z této desítky výrazů už znáte a kolik z nich bude pro vás naprostou novinkou? Pojďme si společně obohatit slovník. Enjoy! 🙂

PS: Tady najdete předchozí video s 10 užitečnými výrazy se slovesem TAKE. Doporučuji na něj mrknout, slovní zásoba z něj se vám zaručeně bude hodit. Znát dvacet výrazů se slovesem TAKE je mnohem lepší, než jich znát jen deset. 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Take an opportunity

Slovíčko an opportunity znamená samo o sobě příležitost a ve spojení se slovesem TAKE vytváří ustálený výraz. To take an opportunity to do something (nebo také: to use an opportunity) překládáme jako využít nějaké příležitosti k čemu / udělat co. Chopte se tedy této příležitosti a přidejte si tento výraz do své slovní zásoby. Tady máte příklad:

Don’t hesitate and take the opportunity to retire early. You deserve it! (Neváhejte a využijte té příležitosti odejít do důchodu dřív. Zasloužíte si to!)

Take a break

Vsadím se, že tenhle výraz určitě znáte a používáte, možná ale nevíte, že se dá použít i v trochu jiném významu. Pojďme se ale nejdřív mrknout na ten známější. To take a break samozřejmě znamená dát si pauzu, udělat si přestávku, tedy přestat na chvíli pracovat, studovat apod. a odpočinout si od toho. V tomhle významu se také v neformální americké angličtině používá výraz to take five, který je zkrácenou verzí od to take a five-minute break, neboli dát si na pár minut pauzu.

Let’s take a ten-minute break. I need coffee. (Pojďme si dát na deset minut pauzu. Potřebuju kafe.)

You seem tired. You should take five, I don’t mind. (Vypadáš unaveně. Měl by sis dát na chvíli pauzu, nevadí mi to.)

A co ten další význam výrazu to take a break? Můžete ho použít i pro pauzu delší než pár minut, například pro pauzu v kariéře nebo studiu, kdy na nějakou dobu přestanete něco dělat, než se k tomu zase vrátíte. Například:

Emily decided to take a career break when she had children. (Emily se rozhodla dát si kariérní pauzu / přerušit na nějakou dobu kariéru, když se jí narodily děti.)

Take some time off

A u pauzy ještě chvíle zůstaneme a naučíme se výraz to take some time off, který znamená vzít si volno, tedy nemuset jít do práce nebo do školy. Také se používají výrazy to take some time off workto take some time off school, chceme-li být konkrétnější. Často se setkávám s tím, že když studenti chtějí říct „vzal jsem si volno“, překládají to jako „I took a free day.“ Tak se to ale neřekne, a free day totiž znamená den, kdy mám volno, ve smyslu nemám žádné plány, nikoliv mám volno z práce.

I’ve been feeling overworked for some time. I think I’ll call my boss and take a week off work. (Už nějaký čas se cítím přepracovaný. Myslím, že zavolám šéfovi a vezmu si týden volno z práce.)

Take (your) time

To take time neboli doslova brát čas. Tenhle výraz můžeme opět použít několika způsoby. V tom prvním to take time znamená jednoduše trvat, vyžadovat čas, chtít čas, ve smyslu mít nějaké (delší) trvání. Například:

Be patient. These things take time. (Buď trpělivý. Tyhle věci chtějí čas.)

A co když vám někdo řekne: Take your time.? To take one’s time (doing something) znamená dát si načas, tedy nespěchat a udělat něco pečlivě a beze spěchu. Například:

Take your time, no stress. I’m in no hurry. (Dej si načas, žádný stres. Nespěchám.)

To take one’s time (doing something) ale také používáme, když chceme říct, že něco někomu trvá, tedy někdo dělá něco déle, než by se nám líbilo. Například:

The builders are really taking their time finishing the kitchen. (Stavbaři si s dokončením kuchyně dávají opravdu na čas.)

Take a minute

A když jsme u toho času, co znamená výraz to take a minute? To take a minute překládáme jako zabrat chvíli, trvat chvilku, netrvat dlouho, doslova tedy trvat pouhou minutku. Například:

Can I have a word? It will only take a minute. (Můžeme si promluvit? Zabere to jen chvilku.)

Take ages

A nakonec mám pro vás ještě jeden výraz se slovesem TAKE, který souvisí s časem. To take ages je opakem od to take a minute, protože jím vyjadřujeme, že něco trvá velice dlouho. To take ages překládáme jako trvat celé věky, trvat věčnost.

It took ages to bake this cake even though the recipe seemed simple enough. (Upéct tenhle dort trvalo celou věčnost, i když recept vypadal jednoduše.)

Take into account

Čeká vás nějaké to zvažování a přemýšlení? V tom případě se vám určitě bude hodit výraz to take something into account. Znamená totiž zohlednit něco, uvážit něco, vzít v úvahu něco, vzít v potaz něco, tedy nezapomenout do svého zvažování zahrnout nějaký důležitý faktor. Například:

Before you apply for the job, you should take into account your strengths and weaknesses. (Než se o tu práci budeš ucházet, měl bys vzít v úvahu své silné a slabé stránky.)

Take effect

Anglické slovíčko effect znamená účinek, dopad něčeho, a to se odráží i v dalším výrazu, který se naučíme. To take effect znamená, že něco začalo účinkovat, něco začalo působit, jinými slovy na něčem se začaly projevovat výsledky. Například:

The pill took effect almost immediately. I didn’t feel any pain. (Prášek začal účinkovat téměř okamžitě. Necítil jsem žádnou bolest.)

To take effect také používáme v souvislosti se zákony, nařízeními a pravidly. V tomhle kontextu to take effect překládáme jako vstoupit v platnost, nabýt platnosti, začít platit.

The new controversial law will take effect on April 5th. (Nový kontroverzní zákon vstoupí v plastnost 5. dubna.)

To take shape

I v případě tohoto výrazu nám slovíčko v něm obsažené napoví. A shape znamená tvar, forma čeho. To take shape tedy popisuje proces, kdy něco nabývá svého tvaru, dostává nějakou formu, jinými slovy říkáme, že se něco rýsuje, dostává tvar, rodí se. Například:

As he said this, an idea began to take shape in my mind. (Když to řekl, začal se mi v hlavě rýsovat nápad.)

To take a chance

Pozor, to take a chance neznamená to, co by se mohlo na první pohled zdát, tedy využít šance. Slovíčko chance totiž kromě šance či možnosti znamená také náhodu. To take a chance je výraz, který znamená udělat něco, co zahrnuje náhodu a má tedy i velkou pravděpodobnost neúspěchu či nebezpečí. To take a chance se tedy dá přeložit jako riskovat, zariskovat, risknout něco. V tomhle významu se také často používá výraz to take chances. Například:

It might not work but we should take a chance. You never know. (Možná to nebude fungovat, ale měli bychom to risknout. Nikdy nevíš.)

After losing a lot of money, I’m not taking any chances this time. (Poté, co jsem přišel o hodně peněz, nebudu tentokrát nic riskovat.)

To take a chance se také používá s předložkou on: to take a chance on something / someone. V takovém případě ho často překládáme jako vsadit na co nebo někoho, dát něčemu nebo někomu šanci, risknout to s čím nebo kým:

We’re grateful the record company took a chance on our band. Our song is now a big hit! (Jsme vděční, že nahrávací společnost dala naší kapele šanci. Naše píseň je nyní velkým hitem!)

Máte otázky? Něco není jasné? Nebo jsem nějaký zásadní výraz se slovesem TAKE vynechala? Dejte mi vědět do komentářů. 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so much much, you’re simply the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.