7 použití WOULD aneb co všechno tohle modální sloveso umí

Mysleli jste si, že modální sloveso would znáte? Pak vás možná tímhle videem vyvedu z omylu. Would má totiž hned několik různých použití a divili byste se, jak málo studentů je všechna skutečně zná a používá. Pojďme se tedy na to mrknout podrobněji a představit si modální sloveso would tak, jak ho (možná) ještě neznáte, a to rovnou sedmkrát. Sounds interesting? Let’s get started then! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

bych, bys, bychom, by…

Pojďme to vzít hezky zeširoka a od toho, co o would nejspíš všichni víte. Obecně řečeno nám modální sloveso would přidává k jinému slovesu podmiňovací bych, bys, bychom, by. Něco bych udělala, něco bychom chtěli, něco by se stalo, něco by vymyslel… Would nám tedy tvoří podmiňovací způsob. Do této škatulky samozřejmě patří také výraz would like (to do) something, který odpovídá našemu českému chtěl bych, rád bych něco (udělal). Tady máte příkladové věty:

Would you like some tea? Would you like to have some tea? (Chtěl bys čaj? Dal by sis čaj?)

Would she like to join us tomorrow? (Chtěla by se k nám připojit?)

Her parents would like to meet me. (Její rodiče by mě rádi poznali.)

Of course I would help you. You just have to tell me you need help. (Samozřejmě že bych ti pomohl. Jen mi musíš říct, že potřebuješ pomoc.)

We would never betray our friends. (Nikdy bychom naše přátele nezradili.)

Yes, please. I’d be very grateful. (Ano, prosím. Byl bych vám moc vděčný.)

zdvořilé žádosti

Ani tohle pro vás nejspíš nebude překvapením. Modální sloveso would se velice často používá, když někoho o něco zdvořile žádáme. Udělal byste prosím tohle? Byl byste tak laskav a udělal tohle? Nechcete-li tedy znít jako nezdvořák nebo buran, určitě se vyplatí tyto zdvořilostní obraty naučit. Patří mezi ně:

Would you open the window, please? (Otevřel byste okno, prosím?)

Would you mind opening the window? (Mohl byste otevřít okno?)

Would you kindly help me with this? (Mohl byste mi s tím laskavě pomoci?)

Would it be possible to reschedule the meeting? (Bylo by možné tu schůzku přesunout?)

Would it be all right if I borrowed your pen? (Mohl bych si půjčit vaše pero? Nevadilo by vám, kdybych si půjčil vaše pero?)

Would you mind if I sat here? (Nevadilo by vám, kdybych si sedl sem?)

Would you be willing to share your thoughts? (Byl byste ochotný podělit se o své myšlenky?)

Would you do me a favour and tell John I can’t make it? (Udělal bys mi laskavost a pověděl Johnovi, že to nestihnu?)

mluvíme o našich preferencích

Modální sloveso would se také hodí, mluvíme-li o našich preferencích. Výrazem would rather (do) something totiž vyjadřujeme, co bychom radši dělali namísto něčeho jiného. A pak je tu ještě výraz would prefer something, kterým říkáme, že bychom dali něčemu přednost, tedy že naší prefencí je x. Tady jsou příklady:

I’d rather stay home and read if you don’t mind. (Radši bych zůstal doma a četl si, jestli ti to nevadí.)

He would rather die than admit he was wrong. (Radši by zemřel, než aby přiznal, že se mýlil.)

Would you prefer tea or coffee? (Dal byste si raději čas nebo kávu?)

I’d prefer a window seat to an aisle seat. (Dal bych přednost sedadlu u okna před sedadlem u uličky.)

návyky a opakované děje v minulosti

A tady už se dostáváme k těm méně známým významům slovesa would. Věděli jste, že modální sloveso would také vyjadřuje minulost? Konkrétně ho používáme pro opakované minulé děje, tedy když mluvíme o svých návycích v minulosti nebo popisujeme své typické chování v minulosti (něco jsme dělávali). V tomto významu je would velice podobné vazbě used to do something. Například:

When I was a child, I would play in the park every day. (Když jsem byl malý, hrával jsem si každý den v parku.)

He would often visit his grandparents at weekends. (Často jezdil o víkendech k prarodičům.)

On summer evenings, we would sit on the porch, drink wine and talk. (Za letních večerů jsme sedávali na verandě, pili víno a povídali si.)

odmítnutí „poslušnosti“ v minulosti

Určitě znáte situace, kdy něco, co fungovat má, prostě nefunguje, nebo někdo, po kom něco chceme, to prostě neudělá. Nevím, jak jinak to nazvat než odmítnutím „poslušnosti“. V přítomném čase takové situace popisujeme modálním slovesem won’t a překládáme slovesem nechtít, něco se ne a ne stát:

The car won’t start. (Auto nechce nastartovat. Auto ne a ne nastartovat.)

I’ve asked her many times but she won’t tell me. (Už jsem se jí ptala mnohokrát, ale nechce mi to říct.)

A co odmítnutí „poslušnosti“ v minulosti? Jak říct, že motor nechtěl naskočit, někdo nám nechtěl něco říct, kůň se nechtěl pohnout a podobně? Přesně tak, z won’t uděláme minulý čas, tedy wouldn’t:

The car wouldn’t start yesterday. (Auto včera nechtělo nastartovat. Auto včera ne a ne nastartovat. = Auto odmítalo nastartovat.)

The old, rusty door wouldn’t open no matter how hard I pushed. (Ty staré zrezivělé dveře nešly otevřít, ať jsem tlačil sebevíc. = Odmítaly se otevřít.)

I had asked her many times but she wouldn’t tell me. (Ptala jsem se jí mnohokrát, ale nechtěla mi to říct. = Odmítala mi to říct.)

My son just wouldn’t open his mouth for the dentist no matter what we did. (Můj syn prostě nechtěl otevřít pusu u zubaře, ať jsme dělali, co jsme dělali. = Odmítal otevřít pusu.)

hypotetické a imaginární situace

Modální sloveso would nám také slouží k tomu, abychom mohli mluvit o hypotetických či imaginárních situacích. Kdyby tohle, tak by… Kéž by… Kdyby jen… Tohle všechno můžeme pomocí would vyjádřit. Konkrétně ho používáme v podmínkových větách 2. a 3. typu. O obou typech kondicionálů mám videa, takže pokud by vás to zajímalo podrobněji, klikněte na odkaz. Tady máte pár příkladů:

I would help you if I knew how. (Pomohl bych ti, kdybych věděl jak. = podmínková věta 2. typu)

If she won the lottery, she would travel the world. (Kdyby vyhrála v loterii, procestovala by svět. = podmínková věta 2. typu)

I would have helped you if I had known how. (Býval bych ti pomohl, kdybych byl býval věděl jak. = podmínková věta 3. typu)

If she had won the lottery, she would have travelled the world. (Kdyby bývala v té loterii vyhrála, bývala by procestovala svět. = podmínková věta 3. typu)

A když je řeč o hypotetických či nereálných situacích, nesmíme zapomenout na přací věty. I v nich se totiž používá modální sloveso would, konkrétně pro vyjádření našich přání do budoucna, tedy když říkáme, co si přejeme, aby se v budoucnu stalo. Například:

I wish the government would finally do something about pensions. (Kéž by vláda konečně něco udělala s důchody.)

If only she would come to the party tonight. (Kéž by dnes večer na ten večírek přišla.)

I wish Jean would apologize for what she said. (Kéž by se Jean omluvila za to, co řekla.)

If only it would get warmer soon. It’s so cold outside. (Kéž by se brzy oteplilo. Venku je taková zima.)

časová souslednost

A nakonec tu pro vás mám i velice oblíbené posuny časů. Pokud totiž mluvíme o budoucích dějích v minulém čase, musíme z will udělat would, protože všechna slovesa musíme posunout o krok do minulosti. Pojďme si to ukázat na příkladech:

I know I will be tired tomorrow. (Vím, že zítra budu unavený.)

I knew I would be tired the next day. (Věděl jsem, že budu další den unavený.)

I’m afraid he will forget my birthday again. (Bojím se, že na mé narozeniny zase zapomene.)

I was afraid he would forget my birthday again. (Bál jsem se, že na mé narozeniny zase zapomene.)

To stejné platí také v případě nepřímé řeči, kdy mluvíme o tom, co kdo řekl, že v budoucnu udělá či neudělá. Opět jde tedy o to, že will se v důsledku časové souslednosti posune o krok do minulosti a stane se z něj would:

„I will help you with the project,“ she said. –> She said she would help us with the project. (Řekla, že nám s tím projektem pomůže.)

„I will call you later,“ he promised. –> He promised he would call me later. (Slíbil, že mi zavolá později.)

„We won’t go with you to the cinema tonight,“ they told us. –> They told us they wouldn’t go to the cinema with us that night. (Řekli nám, že s námi do kina večer nepůjdou.)

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. A klidně si pro procvičení v komentářích vyzkoušejte modální sloveso would v různých významech použít ve větách. Já vám to moc ráda okomentuju, pochválím, popřípadě poopravím. 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so much much, you’re simply the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Ladislava Hanžlova napsal:

  Kdy použít would a kdy used to?

  • Markét napsal:

   Hi there, Laďka,
   used to a would jsou ve významu „něco jsem v minulosti dělával“ zaměnitelné, rozdíl ve významu mezi nimi není. Je tu jen jeden podstatný rozdíl, a to v gramatice. Sloveso would se totiž v tomhle významu nepoužívá se stavovými slovesy, s nimi můžeme použít pouze used to. 😉
   Řekneme tedy: My friends and I used to / would play silly games when we were little.
   Ale v případě této věty můžeme použít pouze used to: My friend used to be very tall for a child. (stavové sloveso) I hope that makes sense!
   Happy learning,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.