Podmínkové věty neboli conditionals

Podmínkové věty (anglicky conditionals) často bývají noční můrou studentů angličtiny. Já si ale myslím, že k tomu není žádný důvod. Pojďme se mrknout na všechny čtyři typy podmínkových vět, srozumitelně si je vysvětlit a naučit se je také používat v praxi. Enjoy! 🙂

Podmínkové věty neboli kondicionály (slovo “condition” v angličtině znamená “podmínka”) vyjadřují nějakou podmínku, pod kterou se něco děje, něco se stane, něco by se mohlo stát nebo něco by se bývalo stalo jinak. V angličtině nejčastěji začíná spojkou “if”, která tu má význam “kdyby, jestli, když”. Existují čtyři typy podmínkových vět:

Zero conditional (nultý kondicionál)

Nultý kondicionál je podmínkovou větou jen napůl (proto se mu říká nultý). Vyjadřuje stálé nebo obecné pravdy a odpovídá na otázku: Co se děje nebo co dělám, když…? Má tento tvar:

If / When = KDYŽ + přítomný čas, přítomný čas.

Spojka “if” tu často může být nahrazená spojkou “when”.

If / When  I go running, I listen to podcasts. (Když si jdu zaběhat, poslouchám podcasty.)

If / When  we’re hungry, we have a snack. (Když máme hlad, dáme si svačinu.)

If / When  she doesn’t like it, she doesn’t buy it. (Když se jí to nelíbí, nekoupí si to.)

If / When we go to bed late, we feel tired the next day. (Když jdeme spát pozdě, cítíme se druhý den unavení).

If / When the weather is bad, he doesn’t want to drive.  (Když je špatné počasí, nechce řídit.)

If / When she cooks, I do the dishes / I wash up / I wash the dishes.  (Když ona vaří, já umývám nádobí.)

First conditional (první kondicionál)

Prvním kondicionálem vyjadřujete, co se odehraje nebo co udělám, jestli se stane tohle… Jde o reálnou či možnou podmínku. Má tento tvar:

If = JESTLI + přítomný čas, budoucí čas prostý s will.

Například:

If I go running today, I will listen to the podcast. (Jestli půjdu dneska běhat, budu poslouchat ten podcast.)

If we’re hungry, we’ll have a snack. (Jestli budeme mít hlad, dáme si svačinu.)

If she doesn’t like it, she won’t buy it. (Jestli se jí to nebude líbit, nekoupí si to.)

If it rains tomorrow, we’ll stay at home. (Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.)

If you miss the train / If you don’t chatch the train, you’ll be late for work! (Jestli ti ten vlak ujede, přijdeš pozdě do práce!)

I will do the dishes / I will wash up / I will wash the dishes if you cook. (Umyju nádobí, jestli uvaříš večeři.)

Second conditional (druhý kondicionál)

Druhý kondicionál vyjadřuje nereálnou, hypotetickou podmínku a odpovídá na otázku, co by bylo, kdyby… Kdybych…, tak bych… Má tento tvar:

If = KDYBY + minulý čas prostý, podmiňovací věta s would (udělal bych) / could (mohl bych).

Například:

If I went running today, I would listen to the podcast. (Kdybych šel dneska běhat, poslouchal bych ten podcast.)

If we were hungry, we’d have a snack. (Kdybychom měli hlad, dali bychom si svačinu.)

If she didn’t like it, she wouldn’t buy it. (Kdyby se jí to nelíbilo, nekoupila by si to.)

If we had enough money, we could pay for it. (Kdybychom měli víc peněz, mohli bychom to zaplatit.)

If I met the Queen of England, I would have no idea what to say. (Kdybych se potkal s anglickou královnou, neměl bych ponětí, co říct.)

If she had more money, she could travel more. (Kdyby měla víc peněz, mohla by víc cestovat.)

If I were / was you,  I’d try to call them again. (Být na tvém místě, zkusil bych jim zavolat znovu.)

U podmínkových vět druhého typu u zájmen I, he, she a it může mít sloveso být v minulém čase tvar “were (není to chyba, vyjadřuje se tím právě nereálnost podmínky). Například:

If I was / were you, I wouldn’t apply for the job. (Kdybych byl na tvém místě / být tebou, tak bych se o tu práci neucházel.)

If she wasn’t / weren’t so moody, she would have more friends. (Kdyby nebyla tak náladová, měla by víc přátel.)

If it was / were easier, you wouldn’t learn anything. (Kdyby to bylo jednodušší, nic by ses nenaučil.)

Third conditional (třetí koncidionál)

Třetí kondicionál použijete, když mluvíte o tom, co se už stalo, a říkáte si, co by bylo bývalo jinak, kdyby se to bývalo stalo takto. Je to tedy opět nereálná či hypotetická podmínka a má tento tvar:

If = KDYBY + předminulý čas, věta s would have + příčestí minulé / could have + příčestí minulé.

Příčestí minulé je třetí tvar nepravidelného slovesa (driven, drunk, gone, spoken, said, told, eaten, seen…) nebo pravidelné sloveso s koncovkou -ed (needed, ordered, considered, looked, talked, loved, checked, walked, hoped...)

Více o předminulém čase se dozvíte v tomto videu.

Například:

If I had gone running today, I would have listened to the podcast. (Kdybych byl býval šel dneska běhat, býval bych poslouchal ten podcast.)

If we had been hungry, we would have had a snack. (Kdybychom bývali měli hlad, bývali bychom si dali svačinu.)

If she hadn’t liked it, she wouldn’t have bought it. (Kdyby se jí to bývalo nelíbilo, bývala by si to nekoupila.)

If we had had enough money, we could have paid for it. (Kdybychom bývali měli víc peněz, mohli bychom to bývali zaplatit.)

If I hadn’t forgotten to set the alarm, I wouldn’t have been late for work. (Kdybych si byl býval nezapomněl natočit budík, nepřišel bych býval pozdě do práce.)

If it hadn’t rained so much, we would have gone for a trip. (Kdyby bývalo tolik nepršelo, bývali bychom jeli na výlet.)

If she had worked harder, she could have finished the work on time. (Kdyby bývala pracovala usilovněji, bývala by tu práci mohla dokončila včas.)

And if only one thing had happened differently, Daisy and her friend would have crossed the street and the taxi would have driven by. (A kdyby se bývala jediná věc stala jinak, Daisy a její kamarádka by bývaly přešly ulici a ten taxík by býval projel kolem.)

Ještě malá poznámka na závěr: Na pořadí vět v podmínkových větách nezáleží, klidně je můžete přehodit. Všimněte si, že když je část věty s “if” uvedená jako druhá, čárka se mezi větami nepíše. Například:

I feel exhausted the next day if / when I go to bed late. (Cítím se druhý den vyčerpaný, když jdu spát pozdě.)

You’ll be late for work again if you miss the bus! (Zase přijdeš pozdě do práce, jestli ti ten autobus ujede!)

They wouldn’t run out of breath every time they climb the stairs if they stopped smoking. (Nezadýchávali by se pokaždé, když jdou do schodů, kdyby přestali kouřit.)

She would have finished the work on time if she had worked harder. (Bývala by tu práci dokončila včas, kdyby bývala pracovala usilovněji.)

Tahle anglická gramatika je součástí 18. lekce prohlubovacího kurzu. Vytvořila jsem ale tento samostatný článek pro všechny, kteří se z prohlubovacího kurzu neučí, ale chtějí se naučit používat podmínkové věty. Pokud by vás prohlubovací kurz přece jen zajímal, více info najdete zde.

Tak jak jste na tom? Pořád jsou podmínkové věty strašákem? Já doufám že ne. Máte otázky? Nebo chcete něco dodat? Napište mi do komentářů. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.