Vlog: The World of Jellyfish

Ještě než jsme se zase ocitli v nouzovém stavu a lockdownu, jsem vyrazila do Prahy navštívit kamarády a užít si trochu té kultury. Podívala jsem se také do Světa medúz a natočila spoustu záběrů těchto nádherných mořských tvorů. A jelikož to byl velice uklidňující a překvapivě relaxační zážitek, říkala jsem si, že kdy jindy je vhodnější doba se o tento vlog s vámi podělit než teď v této poněkud stresující době? Kromě relaxace se také můžete těšit na to, že se naučíte spoustu nového o angličtině. Enjoy! 🙂

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete pustit kliknutím na na první symbol vpravo na spodní liště videa.

Exercise: Practise your listening skills

Pojďme si společně procvičit poslechové dovednosti. Váš úkol bude tentokrát prostý, ale možná ne jednoduchý. Zhlédněte video tolikrát, kolikrát potřebujete, a snažte se zachytit všechna přídavná jména, kterými medúzy popisuji.

So what are all the adjectives which are used to describe jellyfish in the vlog?

Řešení se dozvíte na konci vlogu. 😉

Přepis videa do textu

I bet we all agree that 2020 is an extremely stressful year. Well, in that case, you came upon the right video to watch. What can be more calming than jellyfish?

A few weeks before the current lockdown, I went to Prague to visit my friends and enjoy the wide variety of culture which this amazing city offers. One of the places my friends and I wanted to see was The World of Jellyfish situated on the rooftop of the Arkády Pankrác shopping centre.

It was one of the most soothing experiences I’ve had this year. Almost like a spa, really. Just imagine this: more than 10 000 jellyfish of all sizes and colours swimming calmly around you, relaxing music and stunning audio-visual effects. Moreover, I learned a lot about jellyfish which are simply fascinating. Beautiful, fragile and mesmerizing but also deadly, scary and ancient.

I highly recommend checking out The World of Jellyfish as soon as the lockdown is over! We all need something to keep our sanity in check, don’t you think?

Naučte se fráze, frázová slovesa a další užitečnou slovní zásobu z vlogu

Slovní zásoba a fráze z vlogu

Slovíčka z vlogu:

Jestliže tu některou slovní zásobu nemůžete najít, znamená to, že na vás čeká ve videu s frázemi z vlogu. 🙂

bet bet bet – vsadit se, vsázet se (nepravidelné sloveso)

I bet – vsadím se, že…

agree – souhlasit, shodnout se

extremely stressful – velice stresující, extrémně stresující

well – no, nuže, tak tedy, takže

right – správný, nejlepší, nejvhodnější, ideální

the right video to watch – to správné video ke sledování, zhlédnutí

calming – uklidňující

jellyfish – medúza, medúzy

a few – pár, několik, nemnoho

current – současný, aktuální, nynější

lockdown – lockdown, zákaz vycházení, omezení

enjoy – užít si, mít požitek z

wide variety of – velká rozmanitost čeho, široká škála čeho

culture – kultura

offer – nabízet, nabídnout, nabídka

one of the places – jedno z míst

situated – nacházet se kde

on the rooftop – na střeše

shopping centre – nákupní centrum, nákupní středisko

soothing – uklidňující, utišující, konejšivý

one of the most soothing experiences – jeden z nejvíce uklidňujících zážitků

spa – lázně

almost – skoro, téměř

really – skutečně, vážně, opravdu

imagine – představit si, představovat si

just imagine – jen si představte

of all sizes and colours – všech velikostí a barev

swim swam swum – plavat (nepravidelné sloveso)

calmly – klidně, s rozvahou, s klidem

around – okolo, kolem

relaxing music – relaxační hudba

stunning – ohromný, parádní, senzační, ohromující

audio-visual effects – audiovizuální efekty

simply fascinating – jednoduše fascinující, prostě fascinující

fragile – křehký, jemný

mesmerizing – uchvacující, okouzlující

deadly – smrtící, smrt způsobující

scary – děsivý, hrozivý, strašidelný

ancient – prastarý, starověký

highly recommend – velice doporučovat, vřele doporučit

we all – my všichni

sanity – příčetnost, zdravý rozum, duševní zdraví

Fráze z vlogu:

in that case – v tom případě

come upon – narazit na něco, najít (frázové sloveso)

jellyfish, sheep, fish, deer, salmon, trout… – zvířecí druhy, které mají tvar jednotného a množného čísla stejný (většinou jsou to ty, které se loví), případ nepravidelného množného čísla

my friends and I wanted –s přáteli jsme chtěli (nikoli I / we with my friends)

experience – zkušenost = praxe (nepočitatelné)

experience – zkušenost = zážitek (počitatelné)

moreover – navíc, kromě toho, mimo to

check out – omrknout, mrknout na, prohlédnout si, vyzkoušet (frázové sloveso)

as soon as – jakmile, hned jak

be over – skončit, být po čem

keep something in check – držet něco pod kontrolou, držet něco na uzdě

Přepis s překladem

I bet we all agree that 2020 is an extremely stressful year.

Vsadím se, že se všichni shodneme na tom, že 2020 je extrémně stresující rok.

Well, in that case, you came upon the right video to watch.

No, v tom případě jste narazili na to správné video ke zhlédnutí.

What can be more calming than jellyfish?

Co může být víc uklidňující než medúzy?

A few weeks before the current lockdown, I went to Prague to visit my friends

Pár týdnů před současným lockdownem, jsem jela do Prahy navštívit své přátele

and enjoy the wide variety of culture which this amazing city offers.

a užít si velkou rozmanitost kultury, kterou toto úžasné město nabízí.

One of the places my friends and I wanted to see was The World of Jellyfish

Jedním z míst, které jsem chtěla s kamarády navštívit, byl Svět medúz,

situated on the rooftop of the Arkády Pankrác shopping centre.

který se nachází na střeše nákupního centra Arkády Pankrác.

It was one of the most soothing experiences I’ve had this year.

Byl to jeden z nejvíce konejšivých zážitků, které jsem tento rok měla.

Almost like a spa, really.

Skoro jako lázně, vážně.

Just imagine this:

Jen si představte tohle:

more than 10 000 jellyfish of all sizes and colours swimming calmly around you,

více než 10 000 medúz všech velikostí a barev plavající klidně kolem vás,

relaxing music and stunning audio-visual effects.

relaxační hudba a parádní audiovizuální efekty.

Moreover, I learned a lot about jellyfish which are simply fascinating.

Navíc jsem se hodně dozvěděla o medúzách, které jsou prostě fascinující.

Beautiful, fragile and mesmerizing but also deadly, scary and ancient.

Krásné, křehké a uchvacující, ale také smrtící, děsivé a prastaré.

I highly recommend checking out The World of Jellyfish

Vřele doporučuji Svět medúz omrknout,

as soon as the lockdown is over!

jakmile lockdown skončí.

We all need something to keep our sanity in check, don’t you think?

Všichni potřebujeme něco, čím si udržíme naši příčetnost pod kontrolou, nemyslíte?

Tak jak se vám dařilo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov novinka? A naučili jste se něco užitečného? Doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů. A dejte mi vědět, jestli se chcete na něco zeptat. 🙂

P.S. Slovní zásobu z tohoto vlogu se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info včetně video návodů zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. (Thank you so much!) 

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Magda napsal:

  It was a fascinating video. I liked it very much. Thanks a lot.

  • Markét napsal:

   I’m happy you enjoyed it, Magda. Thanks for watching and have fun learning English with the vlog. 😉

 2. Dáša napsal:

  It was really a calming and stunning video, I enjoyed it great. And I was happy, because I understood almost everything in English:-). Thank you Markét, you are amazing.

  • Markét napsal:

   Congrats, Dáša. I’m very happy you had no trouble understanding English in the vlog. 😉 Thanks for watching and learning English with me. Have fun!
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.