Vlog: My First Bicycle Trip of 2021

S prvními jarními slunečnými dny každý rok s radostí opráším kolo, vyzvednu mamku a vyrážíme na tradiční krátký cyklistický výlet do vesničky Trnava u Třebíče. Na malém kopečku tam nejčastěji v dubnu začínají růst koniklece, krásné a vzácné květiny, na které se lidé z celého okolí jezdí dívat. Neznám lepší způsob, jak přivítat jaro, a tak jsem se rozhodla vzít vás s sebou a popovídat vám o tomhle výletu anglicky. Naučíte se něco nového o angličtině a ještě si u toho zábavnou formou procvičíte své nejen poslechové dovednosti. Have fun! 🙂

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete pustit kliknutím na na první symbol vpravo na spodní liště videa.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Exercise: Practise your listening skills

Pojďme si společně procvičit poslechové dovednosti. Zhlédněte video tolikrát, kolikrát potřebujete, a snažte se najít odpověď na tyto tři otázky:

1. Where can you see pasqueflowers and how far is it?

2. Why do we do (=go for this trip) this every year?

3. What does it actually mean to see pasqueflowers?

Řešení se dozvíte na konci videa. Good luck! 😉

Přepis videa do textu

Hi there, my dear English Hackers! I’m just about to go for my first bicycle trip of this year and I thought I could take you with me. And we’re going to go and see a rare, beautiful flower called pasqueflower. So let’s go!

My mum and I have had this tradition for years now. Every year, as soon as the weather warms up a little, we grab our bikes and go to Trnava, a village just a few kilometres from Třebíč. This village happens to be one of the few places where pasqueflowers grow in April. There’s no better way to welcome spring, if you ask me.

So this is the place, this little hill above the village. And these are the pasqueflowers. Aren’t they beautiful? When you see them in flower like this, you know that spring has arrived. And I don’t know about you, but that’s good news for me.

Time to go home…

That’s Třebíč over there!

Naučte se fráze, frázová slovesa a další užitečnou slovní zásobu z vlogu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zmíněná videa:

anglická vazba „to be about to do something“

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Slovní zásoba a fráze z vlogu

Slovíčka z vlogu:

Jestliže tu některou slovní zásobu nemůžete najít, znamená to, že na vás čeká ve videu s frázemi z vlogu. 🙂

to go for a trip – jet na výlet

bicycle / bike – kolo, cyklistický

to be going to do something – chystat se něco udělat, mít v úmyslu něco udělat (jeden ze způsobů vyjádření budoucího děje)

rare – vzácný

flower – květina

(to be) called – nazývat se, nazývaný

pasqueflower – koniklec

let’s go – pojeďme, pojďme

tradition – tradice, zvyk

weather – počasí

as soon as (something happens) – jakmile, hned jak (se stane co; spojka)

to warm up – oteplit se, zahřát se

a little – trochu, trošku

to grab something – popadnout co, rychle sáhnout po čem

just a few kilometres from Třebíč – jen pár kilometrů od Třebíče

village – vesnice

one of the few places – jedno z mála míst

few – málo (u počitatelných podstatných jmen)

a few – trochu, pár (u počitatelných podstatných jmen)

grow grew grown – růst (nepravidelné sloveso)

in April – v dubnu

to welcome someone or something – přivítat koho nebo co, uvítat koho nebo co

spring – jaro

hill – kopec

above the village – nad vesnicí (myšleno ve větší výšce, než je vesnice)

in flower – rozkvetlý, kvetoucí, vykvetlý

like this – takto, tímto způsobem

to arrive – dorazit, nastat, nadejít

time to go home – je čas jet domů

over there – tamhle, tam (ukazujeme na něco)

good news for someone – dobré zprávy pro koho

Fráze z vlogu:

to be just about to do something – vazba, která se používá pro vyjádření velmi blízké bezprostřední budoucnosti, každou chvíli se má něco stát (mluvíme o tom, co uděláme hned vzápětí)

I’m just about to go for my first bicycle trip of this year. – Zrovna se chystám vyjet na svůj první cyklo výlet tohoto roku.

happen to do something – tento výraz vyjadřuje náhodnost děje, tohle se náhodou stalo, náhodou je to takhle…

This village happens to be one of the few places where pasqueflowers grow in April. – Tahle vesnice je náhodou jedním z mála míst, kde v dubnu rostou koniklece.

Do you happen to have a pen? – Nemáš náhodou propisku?

few – málo, malý počet čeho (s počitatelnými podstatnými jmény)

a few – pár, několik; má spíše pozitivní význam (není toho málo, je toho několik, pár, takže je to vlastně dobře) (s počitatelnými podstatnými jmény)

She has few friends. – Ona má málo přátel.

She has a few friends. – Ona pár přátel má.

there’s no better way to do something – neexistuje lepší způsob, jak něco udělat

There’s no better way to learn English than by using it. – Neexistuje lepší způsob, jak se naučit anglicky, než tím, že angličtinu používáte.

if you ask me – pokud chcete vědět, co si myslím… pokud chcete znát můj názor… co se mě týče…

There’s no better way to welcome spring, if you ask me. – Neexistuje lepší způsob, jak přivítat jaro, pokud chcete vědět, co si myslím.

I don’t know about you, but… – Nevím, jak vy, ale já… Nevím, jak to vidíš ty, ale já…

I don’t know about you, but I don’t really enjoy Christmas. – Nevím, jak to máte vy, ale já si Vánoce moc neužívám.

news – zpráva, zprávy (nepočitatelné podstatné jméno jednotného čísla; nemá množné číslo a nebývá před ním neurčitý člen)

I don’t know about you, but that’s good news for me. – Nevím, co vy, ale pro mě jsou to dobré zprávy. / Nevím, co vy, ale pro mě je to dobrá zpráva.

I hope you have some good news for me. – Doufám, že pro mě máš nějaké dobré zprávy / nějakou dobrou zprávu.

How come she always has so much bad news for us? – Jak to, že ona má pro nás vždycky tolik špatných zpráv?

There’s a lot of dubious news on that website. You shouldn’t pay much attention to it. – Na té stránce je hodně pochybných zpráv. Neměl by sis jich tolik všímat.

Přepis s překladem

Hi there, my dear English Hackers!

Ahojky, mí drazí English Hackeři!

I’m just about to go for my first bicycle trip of this year

Zrovna se chystám vyrazit na svůj první cyklistický výlet tohoto roku

and I thought I could take you with me.

a napadlo mě, že bych vás mohla vzít se mnou.

And we’re going to go and see a rare, beautiful flower called „pasqueflower.

A pojedeme se podívat na vzácnou, krásnou květinu, které se říká koniklec.

So let’s go!

Tak jedem!

My mum and I have had this tradition for years now.

Máma a já máme tuhle tradici už roky.

Every year, as soon as the weather warms up a little,

Každý rok, jakmile se počasí trochu oteplí,

we grab our bikes and go to Trnava, a village just a few kilometres from Třebíč.

popadneme kola a jedeme do Trnavy, vesničky jen pár kilometrů od Třebíče.

This village happens to be one of the few places where pasqueflowers grow in April.

Tahle vesnička je náhodou jedním z mála míst, kde v dubnu rostou koniklece.

There’s no better way to welcome spring, if you ask me.

Neexistuje lepší způsob, jak přivítat jaro, jestli chcete znát můj názor.

So this is the place, this little hill above the village.

Takže tady to je, na tomhle malém kopečku nad vesnicí.

And these are the pasqueflowers.

A tohle jsou koniklece.

Aren’t they beautiful?

Nejsou krásné?

When you see them in flower like this, you know that spring has arrived.

Když je vidíte takto rozkvetlé, víte, že jaro už je tu.

And I don’t know about you, but that’s good news for me.

A nevím, co vy, ale to je pro mě dobrá zpráva.

Time to go home…

Je čas jet domů…

That’s Třebíč over there!

Tamhle je Třebíč!

Tak jak se vám dařilo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov novinka? A naučili jste se něco užitečného? Doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů. A dejte mi vědět, máte-li nějaké zvídavé otázky. 🙂

P.S. Slovní zásobu z vlogu se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info včetně video návodů zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. (Thank you so much!) 

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Eva Obermajerová napsal:

  Hi, Markét
  Thanks for your beautiful vlog about the coming spring. I would like to thank you for all your work. I finished the Deepening course of yours and I’m really excited. My English is on a higher level and I’m not afraid of speaking English anymore. 👍
  Eva

  • Markét napsal:

   Hi there, my dear Eva,
   I’m so happy to hear that, congratulations! I’m proud of you, you’ve made so much progress and worked so hard. I’m especially pleased to know you’re not afraid of speaking English anymore. I believe my life’s mission is to show people that learning a foreign language should be fun, making mistakes is a good thing and speaking isn’t scary. You’re one of those people who make me believe that we can do it together. Thank you! 🙂 I wish you all the best in your future studies of this wonderful language.
   Markét 🙂

 2. Zdeňka napsal:

  My daer Markét. I live a Village Karlík a few km from Prague. Here is Beautiful Slope. Full of Pasgueflowers und anoder flowers. I send you foto.
  You make a trip to our Slope. We are welcome here.
  There is no better way to welcome summer with our flowers
  Zdena a Zdeněk Zvolánek I have some good.news for you

  Marketo jsi srdečně zvaná na naši. stráň. plnou kyticek.v každé roční době… 😀Udělej si výlet za námi.
  Moc ráda se s tebou učím Angličtinu
  Zdena

  • Markét napsal:

   Hi there, Zdeňka and Zdeněk,
   thank you very much for writing to me in English. I really appreciate it! 😉
   Also thank you so much for inviting me to your beautiful corner of the world. I can’t promise anything but who knows where I’m going to find myself in summer. 🙂
   Have fun learning English and take care,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.