Vlog: Let’s Go Geocaching!

Už dlouho vám slibuju, že vás s sebou vezmu na kešky a v tomhle vlogu to konečně napravím. Že nevíte, o čem je řeč? Kešky, geocaching, co to má být? Nebojte, ve vlogu se vše dozvíte. Spolu s tím si samozřejmě zábavnou formou procvičíte své nejen poslechové dovednosti, dozvíte se něco nového a zajímavého a obohatíte si slovní zásobu o užitečné anglické fráze, gramatiku i obraty. Zní to fajn? Tak pojďme na to. Let’s go geocaching! 🙂

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete pustit kliknutím na na první symbol vpravo na spodní liště videa.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Exercise: Practise your listening, writing and speaking skills

Pojďme si společně procvičit poslechové dovednosti. Zhlédněte video tolikrát, kolikrát potřebujete, a snažte se svými slovy a ANGLICKY říct a napsat do komentářů, co je to geocaching. A pokud už jste zkušeným „kačerem“, podělte se o nějaký svůj zajímavý zážitek nebo postřeh z lovení kešek. Moc ráda vás pochválím, s něčím poradím, popřípadě vám to poopravím.

Good luck. Have fun! 😉

Přepis videa do textu

I’d never heard of geocaching until one of my students told me about it. I was hooked immediately.

Geocaching is basically a modern-day treasure hunting game. Instead of searching for a treasure though, you search for a geocache using a mobile phone or GPS device.

And what exactly is a geocache? It’s a container which comes in different sizes, shapes and types. It might look like an ordinary matchbox, tin, fake rock or toy. The one I’m searching for in this vlog looks like a tomato.

There are millions of geocaches all over the world. They’re hidden in cities, in forests, under rocks or bridges, in trees, in caves or at the top of mountains. There’s probably one near you right now and you don’t even know about it.

If you miss adventure in your life or you’d like to explore interesting places and spend more time outdoors, geocaching is what you’ve been looking for. It’s so much fun!

All you have to do is to create a free Geocaching account, choose the geocache you want to find and follow the GPS coordinates to its location. It might be easy (like this one) but not always.

Almost there… and here it is!

There’s always a notebook inside so after finding the geocache, write down your nickname and the date and put the geocache back where it was. And don’t forget to log your find online.

So that’s geocaching in a nutshell but there’s so much more to it. Will you give it a try too?

Naučte se fráze, frázová slovesa a další užitečnou slovní zásobu z vlogu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Slovní zásoba a fráze z vlogu

Slovíčka z vlogu:

Jestliže tu některou slovní zásobu nemůžete najít, znamená to, že na vás čeká ve videu s frázemi z vlogu. 🙂

immediately – okamžitě, hned

geocaching – geocaching, hledání kešek

basically – v podstatě

modern-day – dnešní, současný, moderní

a treasure hunt – hledání pokladu

a treasure hunting game – hra na hledání pokladu

instead of doing something – místo toho, aby…

to search for something – hledat něco, pátrat po čem

though – ale, však, ačkoli, i když

a geocache – keška

a GPS device – GPS zařízení, gpska

what exactly…? – co přesně…? co konkrétně…?

a container – nádoba

a size – velikost

a shape – tvar

a type – typ, druh

to look like something – vypadat jako…

ordinary – obyčejný, obvyklý

a matchbox – krabička zápalek

a tin – (plechová) dóza, plechovka

fake – falešný, nepravý, imitace, napodobenina

a fake rock – napodobenina kamene, falešný kámen

a toy – hračka

a tomato – rajče

all over the world – po celém světě

hide hid hidden – schovat, ukrýt, skrývat (nepravidelné sloveso)

to be hidden – být ukryt, být schován

a city – město

a forest – les

under – pod čím

a rock – kámen, skála

a bridge – most

a cave – jeskyně

at the top of something – na vrcholu čeho, nahoře na čem

probably – pravděpodobně, nejspíš

right now – právě teď, v této chvíli

even – dokonce, ani

to miss something – chybět co komu, scházet co komu

adventure – dobrodružství

to explore something – zkoumat, bádat, prozkoumat, probádat, poznávat co

spend spent spent – trávit, strávit (čas…) (nepravidelné sloveso)

to look for something – hledat co

to create a free account – vytvořit si účet zdarma

choose chose chosen – vybrat si (nepravidelné sloveso)

to follow – následovat, sledovat co kam

GPS coordinates – gps souřadnice

a location – umístění čeho, poloha čeho, místo čeho

not always – ne vždy

(I’m) almost there. – Už jsem skoro tam.

and here it is – a tady je

a notebook – zápisník, notes

inside – uvnitř

a nickname – přezdívka, nick, uživatelské jméno

a date – datum

to put something back – vrátit něco zpátky, dát něco zpátky

forget forgot forgotten – zapomenout (nepravidelné sloveso)

to log something – zalogovat, zaevidovat, zaznamenat něco

a find – nález

Fráze, gramatika a další pikantnosti z vlogu:

Předminulý čas

Předminulý čas se tvoří pomocí pomocného slovesa HAD + plnovýznamové sloveso ve tvaru příčestí minulého. Vyjadřuje, jaká událost v minulosti se stala před jinou událostí v minulosti. Tímto gramatickým časem tedy naznačíme pořadí, v jakém se události v minulosti odehrály. To, co se odehrálo nejdříve, vyjádříme předminulým časem.

I’d never heard of geocaching until one of my students told me about it. – O geocachingu jsem nikdy neslyšela, dokud mi o něm neřekl jeden z mých studentů.

Více o předminulém čase prostém:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Until jako spojka

Nejspíš znáte UNTIL jako předložku (do nějaké doby (něco se děje nepřetržitě až do nějaké doby a pak to přestane): We’ll have to wait until Friday. UNTIL však může být také spojka. Pozor ale, je to spojka se záporným významem, která znamená: dokud ne…

I’d never heard of geocaching until one of my students told me about it. – O geocachingu jsem nikdy neslyšela, dokud mi o něm neřekl jeden z mých studentů.

You should wait until people finish speaking. It’s rude to interrupt someone. – Měl bys počkat, dokud lidé nedomluví. Je neomalené skákat někomu do řeči. (Všimněte si, že po UNTIL se nepoužívá budoucí čas!!)

Pokud vás until zajímá spíše jako předložka, mrkněte na tohle video:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Frázová slovesa

to hear of something or someone – slyšet o něčem, o někom (být si vědom existence něčeho, někoho, mít povědomí o kom, čem) X hear about something – dostat informaci, dozvědět se, že… (slyšet o nějaké novině…)

I’d never heard of geocaching until one of my students told me about it. – O geocachingu jsem nikdy neslyšela, dokud mi o něm neřekl jeden z mých studentů.

Have you heard of the new Italian restaurant? – Už jsi slyšel o té nové italské restauraci?

to come in – vyskytovat se, objevovat se (v nějaké podobě), mít (jakou podobu, jaký typ..)

It’s a container which comes in different sizes, shapes and types. – Je to nádoba, která má různé velikosti, tvary a typy.

to write down – napsat něco na papír, zapsat si něco, poznamenat si něco

After finding the geocache, write down your nickname and the date in the notebook. – Poté, co kešku najdete, zapište do zápisníku svou přezdívku a datum.

Fráze to be hooked

Slovíčko “hook” znamená hák, háček. Hovorový obrat to be hooked (on) something tedy doslova znamená být zaháčkován, tedy být posedlý čím, být závislý na čem, chytnout něco někoho.

I was hooked immediately. – Okamžitě mě to chytlo. (Zaujalo mě to natolik, že jsem se od toho nemohla odtrhnout.)

Modální sloveso might pro vyjádření pravděpodobnosti

Might je modální sloveso, které vyjařduje naše české “možná, je možné že…”. Říkáme jím, že něco je možné či pravděpodobné, ale nejsme si tím jistí.

It might look like an ordinary matchbox, tin, fake rock or toy. – Může vypadat jako obyčejná krabička od zápalek, dóza, falešný kámen nebo hračka.

It might be easy (like this one) but not always. – Může to být snadné (jako tahle keška), ale ne vždy.

Zástupné zájmeno one

Pokud se nechceme často opakovat a používat ta stejná slova stále dokola, můžeme použít zástupné zájmeno one, které přijde na místo toho slova, které nechceme opakovat. Pozor ale, z kontextu musí být jasné, jaké slovo tím one zastupujeme.

The one I’m searching for in this vlog looks like a tomato. – Ta (keška), kterou hledám v tomto vlogu, vypadá jako rajče.

There’s probably one near you right now and you don’t even know about it. – Nějaká (keška) je právě teď nejspíš blízko vás a vy o tom ani nevíte.

It might be easy (like this one) but not always. – Může to být snadné (jako tahle (keška)), ale ne vždy.

Příroda v angličtině

Vyjádřit naše české slovíčko příroda v angličtině může být dost ošemetné. Studenti často používají pro výrazy jako jít do přírody, strávit vice času v přírodě, mám rád přírodu… slovíčko nature, to má ale trochu jiný význam. Popisuje vše přírodní (stromy, zvířata, ekosystémy, skály, kameny, rostliny…), tedy to, co nebylo stvořeno člověkem.

We should teach children to appreciate nature. – Měli bychom děti učit, jak si vážit přírody.

Pokud ale chceme říct, že jdeme do přírody, tedy mluvíme o místě mimo město, pak už slovíčko nature použít nemůžeme. Místo toho nám poslouží slovíčko “(the) outdoors”.

outdoors (přídavné jméno) – venku, v přírodě, pod širým nebem

If you miss adventure in your life or you’d like to explore interesting places and spend more time outdoors, geocaching is what you’ve been looking for. – Jestliže vám v životě schází dobrodružství nebo byste rádi poznávali zajímavá místa a trávili vice času venku, geocaching je tím, co jste hledali.

It’s warm enough to eat outdoors today. – Dnes je dost teplo, abychom mohli jíst venku.

the outdoors (podstatné jméno) – příroda (ve smyslu místo mimo město)

I’d like to spend as much of my free time as I can in the outdoors. – Chtěl bych trávit co nejvíce mého volného času, kolik můžu, v přírodě.

Fráze in a nutshell

in a nutshell  – v kostce, stručně

So that’s geocaching in a nutshell … – Takže to je geocaching v kostce…

Fráze there’s so much more to something

there is (so much) more to something (than…) –  říkáme, že je v někom nebo něčem o dost víc, něco je o dost těžší, náročnější, zapeklitější… (než se na první pohled zdá)

So that’s geocaching in a nutshell but there’s so much more to it. – Takže to je geocaching v kostce, ale je v něm ještě mnohem víc / ale to ani zdaleka není všechno.

Fráze to give something a try

to give something a try – vyzkoušet něco, zkusit něco (ve smyslu vyzkoušet si něco poprvé, abychom si na to utvořili nějaký názor a viděli, jestli nás to bude bavit…)

Will you give it a try too? – Vyzkoušíte to taky?

Přepis s překladem

I’d never heard of geocaching until one of my students told me about it.

O geocachingu jsem nikdy neslyšela, dokud mi o něm neřekl jeden z mých studentů.

I was hooked immediately.

Okamžitě mě to chytlo.

Geocaching is basically a modern-day treasure hunting game.

Geocaching je v podstatě hra na hledání pokladu moderní doby.

Instead of searching for a treasure though, you search for a geocache using a mobile phone or GPS device.

Místo hledání pokladu však pátráte po kešce a používáte k tomu mobilní telefon nebo GPS zařízení.

And what exactly is a geocache?

A co přesně je keška?

It’s a container which comes in different sizes, shapes and types.

Je to nádoba, která má různé velikosti, tvary a typy.

It might look like an ordinary matchbox, tin, fake rock or toy.

Může vypadat jako obyčejná krabička zápalek, dóza, napodobenina kamene nebo hračka.

The one I’m searching for in this vlog looks like a tomato.

Ta, kterou v tomto vlogu hledám, vypadá jako rajče.

There are millions of geocaches all over the world.

Po celém světě jsou miliony kešek.

They’re hidden in cities, in forests, under rocks or bridges, in trees, in caves or at the top of mountains.

Jsou ukryté ve městech, v lese, pod kameny a mosty, ve stromech, v jeskyních nebo na vrcholech hor.

There’s probably one near you right now and you don’t even know about it.

Nějaká je nejspíš právě teď blízko vás a vy o tom ani nevíte.

If you miss adventure in your life or you’d like to explore interesting places and spend more time outdoors,

Jestli vám v životě chybí dobrodružství nebo byste chtěli poznávat zajímavá místa a trávit více času v přírodě,

geocaching is what you’ve been looking for.

geocaching je tím, co jste hledali.

It’s so much fun!

Je to vážně zábava!

All you have to do is to create a free Geocaching account,

Vše, co musíte udělat, je vytvořit si účet na Geocaching.com zdarma,

choose the geocache you want to find

vybrat si kešku, kterou chcete najít

and follow the GPS coordinates to its location.

a následovat GPS souřadnice až na místo, kde se keška nachází.

It might be easy (like this one) but not always.

Může to být snadné (jako tahle keška), ale ne vždy tomu tak je.

Almost there… and here it is!

Už jsem skoro tam… a tady je!

There’s always a notebook inside so after finding the geocache,

Uvnitř je vždycky zápisník, takže poté, co kešku najdete,

write down your nickname and the date and put the geocache back where it was.

napište do něj svou přezdívku a datum a dejte kešku zpátky tam, kde byla.

And don’t forget to log your find online.

A nezapomeňte svůj nález zalogovat online.

So that’s geocaching in a nutshell but there’s so much more to it.

Takže to je geocaching v kostce, ale to ani zdaleka není vše.

Will you give it a try too?

Vyzkoušíte ho taky?

Tak jak to šlo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov novinka? A naučili jste se něco užitečného? Doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů. A dejte mi vědět, máte-li nějaké zvídavé otázky. 🙂

P.S. Slovní zásobu z vlogu se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info včetně video návodů zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. (Thank you so much!) 

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. fana musil napsal:

  Geocashing is a modern treasure searching game.You need mobile or GPS and Geocashing account.Geocash is a small as a matchbox.You can it looking for near you.When you find you have to write your nickname to the notebook.It´s an interesting game.You can find a new places on the fresh air.This is good for your health.

  • Markét napsal:

   Hi there, Fana (Fáňa), thanks so much for watching the vlog and practising your English language skills here. Well done! 😉
   There are a few things I’d like to point out:
   Pozor na spelling slovíčka geocaCHing a geocaCHe (vím, že to svádí k tomu cash, ale to znamená něco úplně jiného). 🙂
   Nezapomeňte na neurčitý člen: You need a mobile phone or GPS and a Geocaching account. A geocach is … A geocache is as small as a matchbox. – Keška je malá jako krabička od sirek. (as small as…)
   You can look for it near you. – Můžeš ji hledat blízko sebe.
   write your nickname down IN the notebook – pokud píšeme on the notebook, pak nepíšeme do zápisníku, ale na desky zápisníku 🙂
   IN the fresh air – na čerstvém vzduchu
   Good job! Happy learning,
   Markét

 2. Jan Pětroš napsal:

  Please what difference is between:
  It might be easy
  It can be easy
  Thank you very much
  Greetings
  Jan Pětroš

  • Markét napsal:

   Hi there, Jan, good question. 🙂
   It can be easy. – Může to být jednoduché. (Ve smyslu: je to jedna z možností. Například když se to rozhodneme udělat takto, může to být jednoduché. Když naopak zvolíme jiný způsob, může to být těžké.)
   It might be easy. – Může to být jednoduché. (Ve smyslu: je možné, že to bude jednoduché, ale klidně to taky může být těžké. Není jisté, co z toho to bude.)
   Hope that helps!
   Thank you for learning English with me,
   Markét 🙂

 3. Marta napsal:

  Hi Market, I can’t speak english very well, but I love geocaching, so I decided to write something.
  I’ve played this game since 2007. My nick is mum_nz, it means mother from Nové Zámky. I was excited about your vlog. Thank you very much :-))
  My favourite caches are in nature, I love difficult ones with T5. Although I’m 69 years old, I still hunt them. I found out, we both found several caches, for example Kriváň, Chopok, Reinerka and others. I dream about doing my hobby for as long as possible, because it makes me happy and keeps me healthy. I wish you many beautiful experiences in this perfect game.
  Marta

  • Markét napsal:

   Hi there, Marta. I’m so glad for your comment, thank you so much! 🙂
   Haha, at first, I thought the mum_nz stands for Mother from New Zealand. I was wrong of course. 😀 I admire your passion for T5 caches. I’ve come to a conclusion that I’m not equipped for many of them. Some of them are a lot of fun though. I enjoy the ones up the trees or mountains or deep in caves.
   What’s your most favourite cache? I’m curious, tell me please. 🙂
   Oh, by the way, your English is great! So next time don’t hesitate to use it. I’ll be happy to hear from you in the future. 😉
   Have wonderful summertime,
   Markét

 4. Marta napsal:

  Hi Market, thank you for your comment. I can’t say which geocache is my most favorite. There were a lot of geocaches, I’ll never forget. Very important to me is an amazing experience. There were mainly T5 caches, or ones which had a perfect design (neviem,ako sa povie prevedenie), or very interesting solution. Really, I can’t write only one, maybe I could write one hundred :-))

  • Markét napsal:

   I get what you mean. It’s very difficult to choose just one perfect geocache because there are so many! Thank you for trying though. 🙂
   Provedení ve smyslu, jak něco vypadá, by se řeklo „design“. Provedení ve smyslu, jak to celé funguje dohromady (třeba u multikešek), by se řeklo „execution“. 😉
   Happy geocaching,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.