Vlog: 3 Magical Weeks in Nepal

Podívat se do Himálaje bylo mým snem odjakživa. Který milovník hor by nechtěl navštívit nejvyšší hory světa a putovat v blízkosti majestátních zasněžených vrcholů a pasoucích se jaků? Sny se naštěstí skutečně plní a já se mohla do Nepálu vydat na celé tři týdny v dubnu 2024. Samozřejmě bych vás nemohla o své dobrodružství ochudit a ráda vás teď vezmu s sebou alespoň prostřednictvím vlogu. Zažijete krásy Nepálu se mnou a zároveň si budete moci potrénovat své poslechové dovednosti, otestovat se v porozumění mluvenému slovu a také se naučíte spoustu nového o angličtině. Sounds fun? Let’s get to it then! 🙂

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete pustit kliknutím na na první symbol vpravo na spodní liště videa.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Exercise: Practise your listening and speaking skills

Pojďme si společně procvičit poslechové dovednosti. Zhlédněte video tolikrát, kolikrát potřebujete, abyste ve vlogu našli odpovědi na mé otázky. Napište mi odpovědi do komentářů, anglicky prosím! Moc ráda vám to zkontroluji a pochválím, s něčím poradím, popřípadě vám to poopravím.

 1. What did I think about the capital of Nepal?
 2. What was the highest point we reached? How did I feel about it?
 3. What did I like about the safari?
 4. BONUS TASK: Can you spot and name all the animals in the video?

Good luck. And have fun! 😉

Přepis videa do textu

Nepal is often considered one of the poorest countries in the world, at least in terms of its economy. However, I beg to differ. Let me take you on a Nepalese adventure and show you just how rich this country truly is in terms of its culture, tradition, and natural beauty.

Our first stop was Kathmandu, the capital of Nepal. We explored the narrow winding streets of Thamel, visited many ancient temples, and browsed through all the little souvenir shops. The city is a bustling, chaotic place that somehow makes sense in the end.

Next, we embarked on the Langtang Valley Trek, a breathtaking journey through the Himalayas. The trek took us through picturesque villages, lush forests, and stunning mountain landscapes. Each day brought new challenges and unforgettable experiences. The highest point we reached was the top of Tserko Ri mountain, standing at 4,985 meters above sea level. It was the most physically demanding thing I’ve ever done, but reaching the top was simply indescribable.

After the trek, we headed to Chitwan National Park, a haven for nature lovers. Here, we went on a safari ride in search of rhinos, tigers, crocodiles, bears and elephants. It was amazing to observe these wonderful animals in their natural habitat.

Our final stop was the historical city of Bhaktapur, the city of ancient kings. Walking through its streets felt like stepping back in time.

Nepal has truly stolen my heart. It’s a destination like no other, offering adventure, culture, and natural beauty in abundance. So one thing is certain. I will go back one day.

Slovní zásoba a fráze z vlogu

Slovíčka z vlogu:

Jestliže tu některou slovní zásobu nemůžete najít, znamená to, že na vás čeká ve videu s frázemi z vlogu. 🙂

one of the poorest countries in the world – jedna z nejchudších zemí světa

economy – ekonomika

however – nicméně, ale, avšak

Nepalese – nepálský

rich – bohatý (nejen o penězích, ale třeba o chuti, intenzitě, kultuře…)

truly – opravdu, skutečně, doopravdy

natural beauty –přírodní krásy

a capital – hlavní město

to explore something – prozkoumat, zkoumat, poznávat co

narrow – úzký

winding – křivolaký, klikatící se

ancient – starobylý, starověký, starodávný

a temple – chrám, svatyně

to browse through something – procházet si co, prohlížet si co, projít si co (obchůdky…)

a souvenir shop – obchod se suvenýry

bustling – plný života, plný aktivity, chaotický, uspěchaný

chaotic – chaotický, matoucí

somehow – nějak, nějakým způsobem, jaksi

to make sense – dávat smysl

in the end – nakonec (po nějaké době, po nějakém úsilí…)

breathtaking – úchvatný, dechberoucí

picturesque villages – malebné vesnice

lush forests – bujné lesy

stunning mountain landscapes – ohromující horská krajina

each day – každý (jednotlivý) den

a challenge – výzva

unforgettable experiences – nezapomenutelné zážitky

to reach something – dosáhnout něčeho (nějakého bodu, místa apod.)

above sea level – nad mořem

physically demanding – fyzicky náročný

simply indescribable – jednoduše nepopsatelný

to head to somewhere – zamířit kam, vydat se kam

a haven for nature lovers – ráj pro milovníky přírody

to go on a safari ride – jet na safari

a rhino – nosorožec

a tiger – tygr

a crocodile – krokodýl

a bear – medvěd

an elephant – slon

to observe something – pozorovat něco

in their natural habitat – v jejich přirozeném prostředí (o zvířatech)

our final stop – naše poslední zastávka

the city of ancient kings – město dávných králů

to feel like (doing) something – být jako co (o pocitu)

a destination – destinace, cíl cesty

Naučte se fráze a další užitečnou slovní zásobu z vlogu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Fráze, gramatika a užitečná slovní zásoba z vlogu

to be considered something

Něco se považuje za… Něco je považováno za… V tomhle se v angličtině kupodivu docela často chybuje, pojďme to tedy napravit. Jak to správně anglicky vyjádřit?

Vezmeme si na pomoc tvar trpného rodu od slovesa to consider – považovat, pokládat za co, tedy tvar to be considered, doslova být považován, pokládán. Tenhle výraz zazněl hned v první větě vlogu:

Nepal is often considered one of the poorest countries in the world, at least in terms of its economy. (Nepál je často považován za jednu z nejchudších zemí světa, alespoň co se týče ekonomiky.)

Všimněte si, že zatímco v češtině říkáme, že něco se považuje ZA takové a makové, v angličtině žádnou předložku nepoužíváme, říkáme to be considered something. Další z variant, které můžete použít, je vložit to be za considered: to be considered to be something. Například:

The Great Gatsby is considered (to be) a classic of American literature. (Velký Gatsby je považován za klasiku americké literatury.)

The new law is considered (to be) controversial by many people. (Nový zákon je mnoha lidmi považován za kontroverzní.)

in terms of something

Chceme-li specifikovat, v jakém kontextu o něčem mluvíme, bude se hodit výraz in terms of, který ve vlogu zazněl hned dvakrát. Překládáme ho jako naše české z hlediska čeho, pokud jde o co, co se týče čeho.

Nepal is often considered one of the poorest countries in the world, at least in terms of its economy. (Nepál je často považován za jednu z nejchudších zemí světa, alespoň co se týče ekonomiky.)

Let me take you on a Nepalese adventure and show you just how rich this country truly is in terms of its culture, tradition, and natural beauty. (Vezmu vás s sebou na nepálské dobrodružství a ukážu vám, jak bohatá tato země opravdu je z hlediska své kultury, tradic a přírodních krás.)

Například:

In terms of size, this flat is perfect for a small family. (Z hlediska velikosti je tento byt ideální pro malou rodinu.)

I beg to differ.

S někým nesouhlasit se dá různými způsoby. Pojďme se naučit jeden neotřepaný a dosti zdvořilý způsob, jak někomu dát najevo svůj nesouhlas a zároveň uvést jiný názor na věc. Chcete-li na někoho udělat ve formálním kontextu dojem, naučte se I beg to differ., tedy Dovolím si nesouhlasit.

Nepal is often considered one of the poorest countries in the world, at least in terms of its economy. However, I beg to differ. (Nepál je často považován za jednu z nejchudších zemí světa, alespoň co se týče ekonomiky. Dovolím si však nesouhlasit.)

Například:

A: I don’t think we need to change our approach. (Nemyslím si, že bychom měli měnit náš přístup.)

B: I beg to differ. I think it’s time for a new strategy. (Dovolím si nesouhlasit. Myslím, že je čas na novou strategii.)

to embark on something

Ve vlogu také zazněl nepříliš známý výraz to embark on something. Já si ale myslím, že je škoda si tuhle specialitku nepřidat do svého slovníku. Vyjadřuje totiž začátek něčeho nového, vzrušujícího nebo nelehkého a můžeme ji přeložit jako pustit se do čeho, dát se do čeho, začít s čím. Často se používá ve spojení s cestováním, například to embark on a journey – vydat se na cestu, podniknout cestu.

Next, we embarked on the Langtang Valley Trek, a breathtaking journey through the Himalayas. (Dále jsme se vydali na Langtang Valley Trek, úchvatnou cestu Himálajem.)

Například:

She finally gathered the courage to embark on a career in journalism. (Nakonec sebrala odvahu a vydala se na dráhu novinářky.)

As soon as the pandemic was over, we embarked on our long-delayed family trip. (Jakmile pandemie skončila, vydali jsme se na dlouho odkládaný rodinný výlet.)

in search of something

Angličtina je plná krátkých výrazů jako in search of something, kde se ze slovesa search – hledat stává sice podstatné jméno search – hledání, celý výraz má ale stále význam slovesa. In search of something můžeme přeložit jako hledat co.

Here, we went on a safari ride in search of rhinos, tigers, crocodiles, bears and elephants. (Zde jsme se vydali na safari a hledali nosorožce, tygry, krokodýly, medvědy a slony.)

Podobné výrazy jsou třeba:

in need of something (potřebovat co)

I am in need of a new pair of shoes because mine are worn out. (Potřebuji nové boty, protože ty moje jsou opotřebované.)

in pursuit of something (honit se za čím, snažit se dosáhnout čeho, v honbě za čím)

The cat was in pursuit of the mouse that ran into the garden. (Kočka pronásledovala myš, která vběhla do zahrady.)

in support of something (podporovat co, na podporu čeho)

She stood in support of her friend during the difficult times. (V těžkých chvílích svou přítelkyni podporovala.)

in hope of something (doufat v co, v naději, že…)

We went to bed early in hope of having a productive day tomorrow. (Šli jsme brzy spát v naději, že zítra budeme mít produktivní den.)

in favour of something (upřednostňovat co, ve prospěch čeho)

Plans for a tunnel were rejected in favour of a bridge. (Plány na výstavbu tunelu byly zamítnuty ve prospěch mostu.)

to step back in time

Jak vyjádřit, že vás něco přeneslo do minulosti nebo jste se najednou ocitli o hezkou řádku let zpátky? Zapamatujte si šikovnou anglickou frázi to step back in time neboli doslova vkročit zpět do minulosti, vrátit se v čase.

Walking through its streets felt like stepping back in time. (Procházka jeho ulicemi byla jako návrat v čase.)

Například:

Visiting my grandparents‘ house was like stepping back in time. Nothing has changed since I was little! (Návštěva domu prarodičů byla jako návrat v čase. Od mého dětství se nic nezměnilo!)

to steal someone’s heart

Nemusíte se bát, o skutečné krádeži srdce tu řeč nebude, pouze o té metaforické. Když vám totiž někdo nebo něco v angličtině ukradne srdce, znamená to, že jste se do někoho nebo něčeho přímo zamilovali.

Nepal has truly stolen my heart. (Nepál mi skutečně ukradl srdce.)

Například:

The heroine of the story is one of those characters who will steal your heart. (Hrdinka příběhu je jednou z těch postav, které vám ukradnou srdce / které si zamilujete.)

to be like no other

Jak vyjádřit, že něco je naprosto jedinečné a nic se tomu jen tak nevyrovná? V angličtině existuje krásný výraz to be like no other, tedy být jako žádný jiný, nemít obdoby.

It’s a destination like no other, offering adventure, culture, and natural beauty in abundance. (Je to destinace jako žádná jiná, která nabízí dobrodružství, kulturu a přírodní krásy v hojné míře.)

Například:

Her talent for storytelling is like no other. She has a unique ability to captivate her readers. (Její vypravěčský talent nemá obdoby. Má jedinečnou schopnost zaujmout své čtenáře.)

in abundance

Abundance je slovíčko, které spousta studentů nezná, a já si opět myslím, že je to škoda. Vyjadřuje totiž hojnost, nadbytek něčeho, velké množství, spoustu něčeho, což se může hodit. Stojí za to si také přidat do slovníku výraz in abundance, který znamená naše české v hojné míře, v hojném počtu, ve velkém množství.

It’s a destination like no other, offering adventure, culture, and natural beauty in abundance. (Je to destinace jako žádná jiná, která nabízí dobrodružství, kulturu a přírodní krásy v hojné míře.)

Například:

During summer, fresh fruits and vegetables are available in abundance at the local farmers‘ market. (V létě je na místních farmářských trzích k dostání velké množství čerstvého ovoce a zeleniny.)

Přepis s překladem

Nepal is often considered one of the poorest countries in the world, at least in terms of its economy.

Nepál je často považován za jednu z nejchudších zemí světa, alespoň co se týče ekonomiky.

However, I beg to differ.

Dovolím si však nesouhlasit.

Let me take you on a Nepalese adventure and show you just how rich this country truly is in terms of its culture, tradition, and natural beauty.

Vezmu vás s sebou na nepálské dobrodružství a ukážu vám, jak bohatá tato země opravdu je z hlediska své kultury, tradic a přírodních krás.

Our first stop was Kathmandu, the capital of Nepal.

Naší první zastávkou bylo Káthmándú, hlavní město Nepálu.

We explored the narrow winding streets of Thamel, visited many ancient temples, and browsed through all the little souvenir shops.

Prozkoumali jsme úzké křivolaké uličky Thamelu, navštívili mnoho starobylých chrámů a prošli všechny malé obchůdky se suvenýry.

The city is a bustling, chaotic place that somehow makes sense in the end.

Město je rušné, chaotické místo, které ale nakonec nějakým způsobem dává smysl.

Next, we embarked on the Langtang Valley Trek, a breathtaking journey through the Himalayas.

Dále jsme se vydali na Langtang Valley Trek, úchvatnou cestu Himálajem.

The trek took us through picturesque villages, lush forests, and stunning mountain landscapes.

Trek nás vedl přes malebné vesničky, bujné lesy a ohromující horskou krajinu.

Each day brought new challenges and unforgettable experiences.

Každý den přinášel nové výzvy a nezapomenutelné zážitky.

The highest point we reached was the top of Tserko Ri, standing at 4,985 meters above sea level.

Nejvyšším bodem, kterého jsme dosáhli, byl vrchol hory Tserko Ri ve výšce 4 985 metrů nad mořem.

It was the most physically demanding thing I’ve ever done, but reaching the top was simply indescribable.

Byla to fyzicky nejnáročnější věc, kterou jsem kdy podnikla, ale dosažení vrcholu bylo prostě nepopsatelné.

After the trek, we headed to Chitwan National Park, a haven for nature lovers.

Po treku jsme zamířili do národního parku Chitwan, ráje pro milovníky přírody.

Here, we went on a safari ride in search of rhinos, tigers, crocodiles, bears and elephants.

Zde jsme se vydali na safari a hledali nosorožce, tygry, krokodýly, medvědy a slony.

It was amazing to observe these wonderful animals in their natural habitat.

Bylo úžasné pozorovat tato nádherná zvířata v jejich přirozeném prostředí.

Our final stop was the historical city of Bhaktapur, the city of ancient kings.

Naší poslední zastávkou bylo historické město Bhaktapur, město dávných králů.

Walking through its streets felt like stepping back in time.

Procházka jeho ulicemi byla jako návrat v čase.

Nepal has truly stolen my heart.

Nepál mi skutečně ukradl srdce.

It’s a destination like no other, offering adventure, culture, and natural beauty in abundance.

Je to destinace jako žádná jiná, která nabízí dobrodružství, kulturu a přírodní krásy v hojné míře.

So one thing is certain. I will go back one day.

Jedno je tedy jisté. Jednoho dne se tam vrátím.

Tak jak to šlo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov neznámá a význam vám unikal? Naučili jste se něco užitečného? Upřímně doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů a samozřejmě nezapomeňte ani na domácí úkol. Dejte mi také vědět, máte-li nějaké zvídavé otázky. 🙂

P.S. Slovní zásobu z vlogu se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info včetně video návodů zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. (Thank you so much!) 

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Gabi napsal:

  Hi Market. Good to be with you again.
  1. The capital of Nepal is bustling and chaotic city that somehow makes sense. ( I believe)
  2. The highest point you reached was the top of Tserko Ri. That was the most demanding thing you’ve ever done. (That looked very rough)
  3. You liked seeing the animals in their natural habitat ( me too)
  Bonus: I remember seeing monkeys everywhere, rhino by the river and in the street, crocodiles near the water , antelope, birds. Maybe even more but I can’t think off the top of my head.
  Thank you so much for sharing your experience. Take care 🌞

  • Markét napsal:

   Hi there, dear Gábi,
   thank you so much for stopping by and doing your homework. 😉
   There was a missing article in this sentence but that’s all: The capital of Nepal is A bustling and chaotic city that somehow makes sense. Well done! 🙂
   And just one thing to point out: There are no antelopes in Nepal. What you can see in the vlog are deer. 😉
   All the best,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.