Plete se #10: other vs. another

Slovíčka „other“ a „another“ dokáží studentům angličtiny pěkně zamotat hlavu, protože na první pohled jsou si velmi podobná. Při bližším prozkoumání ale zjistíte, že to tak jednoduché rozhodně není a vyjádřit v angličtině „jiný, další“ má svá úskalí. Kdy tedy použít „other“ a kdy použít „another“? To se dozvíte v tomto článku a videu. 🙂

„Another“ použijete ve významu:

Zapamatujte si: Chci říct slovo „další, jiný“ ve významu „navíc, ještě jeden“ a mluvím o jedné věci, jedné osobě. V tom případě použiju slovíčko „another„:

I still don’t understand. Give me another example please. (Pořád tomu nerozumím. Dej mi prosím další / jiný příklad.)

They’re expecting another baby, yay! (Čekají další dítě, jupí!)

Can I have another glass of wine? (Můžete mi přinést další sklenku vína?)

„Other“ použijete ve významu:

Pokud mluvíte o více věcech či lidech a chcete vyjádřit význam další, jiný kromě tohoto, použijete „other„.

Other teachers aren’t as good as her. (Jiní učitelé nejsou tak dobří jako ona.)

You should buy some other things to eat. No more junk food! (Měl by sis koupit i jiné věci k jídlu. Už žádné nezdravé jídlo!)

I can’t, I’m sorry. I have other plans. (Nemůžu, omlouvám se. Mám jiné plány.)

Porovnejte:

Another day we’ll watch other films that you like. (Jiný den se podíváme na další filmy, které máš rád.)

another day (jiný den, ne dnes, jednotné číslo) vs other films (jiné filmy, další filmy, množné číslo)

Ale co znamená „the other“?

Slovíčko „the other“ můžete použít jak s jednotným, tak s množným číslem, ve významu ten druhý, ti ostatní, ti druzí. Například:

I’ve got two dogs. One is big and the other is small. (Mám dva psy. Jeden je velký a ten druhý je malý.)

Let’s go to the other side of the street. This one is too crowded. (Pojďme na druhou stranu ulice. Tahle je moc přeplněná.)

He’s got a lot of dogs. Two of them are quite big but the other dogs are small. (Má spoustu psů. Dva z nich jsou docela velcí, ale ostatní jsou malí.)

We’ve already seen these photos. Will you show us the other ones? (Tyhle fotky už jsme viděli. Ukážeš nám ty ostatní?)

„(The) others“ může také jednoduše znamenat ostatní (lidé), druzí (lidé), jiní (lidé). Například:

Don’t wake the others. Let them sleep. (Neprobuď ostatní. Nech je spát!)

A pak jsou tu ještě ustálené výrazy:

No, nebyla by to angličtina, kdyby tu nebylo hned několik výjimek, že? 🙂 V angličtině existuje spousta ustálených výrazů, které v sobě zahrnují slovíčka „other“ nebo „another“ a které tak úplně nesplňují, co jsme si řekli před chvílí. Tyto výrazy je potřeba se naučit tak, jak leží a běží, protože právě takto se používají. Patří mezi ně:

the other way around (opačně, obráceně): I didn’t invite her for coffee. It was the other way around actually. (Já ji na kávu nepozval. Ve skutečnosti to bylo naopak.)

the other day (onehdy, nedávno, před nedávnem): She called me the other day but I didn’t want to talk to her. (Onehdy mi volala, ale já s ní nechtěl mluvit.)

every other day / week / month… (každý druhý den / týden / měsíc…):  Don’t learn English every other day. Learn it every day. (Neuč se anglicky každý druhý den. Uč se každý den.)

on the other hand (na druhou stranu): více v tomto díle ze série Mluvená angličtina

no other than… (nic jiného než / žádný jiný než…): We had no other choice than to cancel the meeting. (Neměli jsme jinou možnost, než tu schůzku zrušit.)

each other / one another (jeden druhého, jeden druhému, navzájem, se): They hate each other / They hate one another. (Oni se nesnáší.) We looked at each other and smiled. / We looked at one another and smiled. (Podívali jsme se na sebe a usmáli se.)

in other words (jinak řečeno, jinými slovy): She said the movie was okay. In other words, she didn’t enjoy it that much. (Říkala, že ten film byl ok. Jinak řečeno si ho zase tolik neužila.)

another time / some other time (někdy jindy, příště): Sorry, I can’t come. Can I see you at another time? / Can I see you at some other time? (Promiň, nemůžu přijít. Můžu tě vidět někdy jindy?)

Je už rozdíl mezi „other“ a „another“ jasnější? Doufám že ano. Pokud máte dotazy, pište je do komentářů. 🙂

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.