Naučte se dalších 10 anglických výrazů se slovesem MAKE

Sloveso MAKE patří v angličtině k těm nejpoužívanějším, a to nejen ve svém základním významu, ale také jako součást mnoha a mnoha idiomů, frází a ustálených slovních spojení. Jsou to samé užitečné výrazy, které se vyplatí znát a které váš osobní anglický slovník parádně obohatí. Tak schválně, kolik z této desítky výrazů už znáte a kolik z nich bude pro vás naprostou novinkou? Pojďme si společně rozšířit slovní zásobu a naučit se zase něco nového. Have fun learning English! 🙂

PS: Tady najdete předchozí video s 10 užitečnými výrazy se slovesem MAKE. Doporučuji na něj mrknout, slovní zásoba z něj se vám zaručeně bude hodit. Znát dvacet výrazů se slovesem MAKE je mnohem lepší, než jich znát jen deset. 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

To make an effort

Slovíčko an effort znamená samo o sobě úsilí, snaha (o něco) a ve spojení se slovesem MAKE vytváří ustálený výraz. To make an effort (to do something) překládáme jako snažit se o něco, usilovat o něco, tedy doslova vyvinout úsilí, abychom něčeho dosáhli. Tady máte příklad:

Even though it was difficult, he made an effort to mend his relationship with his estranged brother. (I když to bylo těžké, usiloval o to, aby svůj vztah s odcizeným bratrem napravil.)

To make an exception

Slovíčko an exception možná znáte, znamená výjimka. Pak už nebude těžké si domyslet, co výraz to make an exception znamená. Přesně tak, překládáme ho jako udělat výjimku. Například:

I usually don’t let my children stay up late, but I’ll make an exception tonight. (Obvykle nenechávám děti dlouho vzhůru, ale dnes večer udělám výjimku.)

To make a difference

A ani slovíčko a difference vám určitě není cizí. A difference znamená rozdíl a ve spojení se slovesem to make vytváří zajímavý výraz. To make a difference se do češtiny nepřekládá snadno, často si musíme pomoci volnějším překladem. Vyjadřuje, že něco, co jsme udělali, má na něco nebo někoho velký či významný vliv. Když si tento výraz přeložíme doslova, vyšlo by nám něco ve smyslu udělat rozdíl, tedy udělat něco, co způsobí, že se něco výrazně změní k lepšímu. To make a difference často překládáme jako mít zásadní vliv, mít velký význam, pomoci, změnit co, být užitečný, být k něčemu… (záleží ale velmi na kontextu). Například:

Your donation will make a difference in the lives of many people. (Váš příspěvek bude mít zásadní vliv na životy mnoha lidí. Váš dar změní život mnoha lidem.)

To make up one’s mind

To make up one’s mind je velice užitečný výraz, se kterým se nepochybně setkáte a který sami určitě využijete. Znamená totiž rozmyslet se, rozhodnout se o něčem. Pokud chceme specifikovat, ohledně čeho se rozhodujeme, pojí se s předložkou about: to make up one’s mind about something. Například:

You need to make up your mind about what you want to study. (Musíš se rozhodnout, co chceš studovat.)

To make room

Slovíčko room může být jak počitatelné (v tom případě znamená pokoj, místnost), tak i nepočitatelné (v tom případě znamená prostor, místo). Ve spojení se slovesem to make vzniká výraz to make room, ve kterém se o slovo hlásí nepočitatelné podstatné jméno room. Když si to tedy dáme dohromady, to make room jednoduše znamená udělat místo na něco nebo pro někoho tím, že něco odsuneme nebo posuneme. Například:

We need to make room for the new furniture in the living room. (Musíme udělat místo pro nový nábytek v obýváku.)

To make a fuss

Slovíčko fuss patří mezi mé oblíbené, znamená povyk nebo poprask, především ten zbytečný. Když ho připojíme ke slovesu to make, vznikne nám trefný výraz to make a fuss (about something), který bychom do češtiny mohli přeložit jako dělat cavyky, vyvádět kvůli čemu, dělat drahoty s čím, dělat kolem něčeho povyk, hodně s něčím nadělat. Například:

She always makes a fuss about her birthday. (Vždycky dělá kolem svých narozenin povyk. Vždycky se svými narozeninami hodně nadělá.)

To make one’s head spin

Určitě znáte ten pocit, když máte z něčeho úplně zamotanou hlavu. Přesně tohle vyjadřuje krásný výraz to make one’s head spin, tedy doslova způsobovat, že se vám motá hlava. Popisuje pocit zmatení nebo omráčení, když něčemu nerozumíme a je toho na nás příliš. To make one’s head spin můžeme přeložit jako mít z něčeho zamotanou hlavu, mít z něčeho úplně zavařenou hlavu. Například:

French grammar is confusing. It makes my head spin! (Francouzská gramatika je matoucí. Mám z ní úplně zamotanou hlavu!)

To make one’s blood boil

A co znamená výraz to make one’s blood boil, tedy doslova způsobit, že někomu vře krev? V češtině máme velice podobné výrazy vařit se krev, pít někomu krev, vytáčet koho nebo pohnout komu žlučí, který používáme, když nás něco hodně štve. Například:

The way Tom talks to me makes my blood boil every time. (Ze způsobu, jakým se mnou Tom mluví, se mi pokaždé vaří krev.)

To make a living

Vsadím se, že výraz to make a living už jste určitě někdy slyšeli nebo i sami použili. Znamená živit se, vydělávat si na živobytí čím. Pokud chcete specifikovat, čím se živíte, použijte předložku by + gerundium nebo jen samotné gerundium: to make a living (by) doing something. Například:

He makes a living selling insurance. (Živí se prodejem pojištění.)

To make short work of something

A nakonec se s tím nebudeme párat a naučíme se poslední výraz to make a short work of something, který překládáme jako udělat krátký proces s čím, nemazat se s čím, nepárat se s čím. Znamená tedy, že něco uděláme rychle a efektivně, aniž bychom nad tím strávili víc času, než je nutné. Například:

She made short work of the report for her boss and left work early. (Se zprávou pro šéfa udělala krátký proces a odešla z práce dříve.)

Máte otázky? Něco není jasné? Nebo jsem nějaký zásadní výraz se slovesem MAKE vynechala? Dejte mi vědět do komentářů. 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so much much, you’re simply the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.