Jak na slovosled u frázových sloves?

Učíte-li se anglická frázová slovesa, určitě jste si všimli, že předmět (podstatné jméno či zájmeno) se někdy dává na konec a někdy zase doprostřed frázového slovesa. Často se mě ptáte, zda je v tom nějaký řád nebo zda je na to nějaké pravidlo či trik, a já se rozhodla o slovosledu u frázových sloves natočit video. Povíme si, jaké typy frázových sloves existují a jak poznat, kam předmět patří. A žádné obavy, rozhodně to není tak komplikované, jak to zní. Enjoy! 😉

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jaká frázová slovesa existují?

Jen tak pro pořádek si pojďme zopakovat, co je to vlastně frázové sloveso (anglicky: a phrasal verb). Jedná se o sloveso, které sestává z nějakého běžného slovesa a nejčastěji jedné nebo dvou přídavků (předložky či příslovce). Dohromady těchto několik slov tvoří celek s vlastním významem a jako celek ho také používáme. Vždy mají nějaký specifický význam na rozdíl od běžných sloves, vyplatí se je tedy učit, protože s nimi budete mít dostatečný slovník ke konkrétnějšímu vyjádření. Platí, že čím víc frázových sloves znáte a používáte, tím pokročilejší vaše angličtina je. Význam frázového slovesa se někdy dá logicky odvodit, někdy zase vůbec, což je mimo jiné i důvod, proč jsou frázová slovesa tak neoblíbená mezi studenty. 🙂

Například frázové sloveso to hang out. Sloveso to hang znamená viset, pověsit něco. Předložka out naznačuje směr zevnitř ven. Jakožto celek ale frázové sloveso to hang out nemá s významem slovesa to hang a předložky out nic moc společného. Znamená totiž trávit čas s přáteli, poflakovat se.

Frázová slovesa bychom z hlediska slovosledu mohli rozdělit do tří skupin. První z nich zahrnuje frázová slovesa, která nepotřebují žádný předmět. Zbylé dvě skupiny předmět mají – u jednoho typu slovosled měnit nemůžeme, je pevně daný, u dalšího ho měnit můžeme dle libosti s jednou výjimkou. Pojďme se na to podívat podrobněji:

Frázová slovesa, která nepotřebují předmět

Pojďme začít zlehka, u frázových sloves, která nepotřebují předmět totiž slovosled vůbec řešit nemusíme. Tady máte pár příkladů. Frázová slovesa jsem vybírala z videí z naší série Frázová slovesa:

hang out (trávit čas s kým, poflakovat se): Are you still hanging out? (Pořád se ještě vídáte?)

come over (stavit se): Do you want to come over tonight? We could watch a film. (Nechceš se večer stavit? Mohli bychom se podívat na film.)

break up (rozejít se): Have you heard? Michael and Erica broke up yesterday. (Už jsi to slyšel? Michael a Erica se včera rozešli.)

get up (vstávat): I get up at 5 o’clock every day. (Každý den vstávám v pět hodin.)

give up (vzdát to): You shouldn’t give up. You can do this! (Neměl bys to vzdávat. Dokážeš to!)

Frázová slovesa s pevně daným slovosledem

Pak tu máme frázová slovesa, která předmět mají, ale slovosled u nich nijak měnit nemůžeme. Nazýváme je nedělitelná frázová slovesa (inseparable phrasal verbs), nelze je totiž oddělit od sebe. Předmět se tedy vždy dává za frázové sloveso, nikdy doprostřed. O jaká frázová slovesa se jedná?

Patří sem všechna frázová slovesa, která mají více než jednu jednotku a sestávají tedy ze tří částí. Například:

look forward to something (těšit se na něco): I’m looking forward to our trip! (Těším se náš výlet!)

chicken out of something (vycouvat z něčeho): He’ll chicken out of bungee-jumping at the last minute again, you’ll see. (Zase z bungee-jumpingu zase na poslední chvíli vycouve, uvidíš.)

get along with someone (vycházet s někým): I don’t get along with my mother-in-law very well. (Se svou tchýní moc nevycházím.)

catch up on something (dohnat něco): I need to catch up on some work. (Musím dohnat nějakou práci.)

run out of something (dojít komu co): We’re running out of petrol. I hope there’s a petrol station around here. (Dochází nám benzín. Doufám, že je tu někde poblíž benzinka.)

Neměnný slovosled mají také frázová slovesa s jednou předložkou. Těchto frázových sloves je výrazně méně než těch dělitelných, vyplatí si je tedy zapamatovat. Předložka se zde často významově váže jak ke slovesu, tak k předmětu, nemůžeme ji tedy vytrhnout z jejího místa uprostřed a dát ji jinam. Například:

look into something (podívat se na něco blíže, prozkoumat něco, zabývat se čím): The police are looking into the disappearance of two children. (Policie prošetřuje zmizení dvou dětí.)

come across someone (narazit na někoho): I came across my schoolmate from elementary school yesterday. (Včera jsem potkal spolužáka ze základky.)

do without something (obejít se bez čeho): We really can’t do without chocolate. (Bez čokolády se vážně neobejdeme.)

take after someone (být po kom): Jessie takes after her dad. (Jessie je po tátovi.)

look after someone (starat se o koho): I’m looking after my grandpa. He’s broken his leg. (Starám se o dědu. Zlomil si nohu.)

U těchto zájmen se nic nemění i v případě, že předmětem je zájmeno. Stále ho dáváme až nakonec frázového slovesa. Například:

She takes after him, don’t you think? (Ona je po něm, nemyslíš?)

I love coffee. I can’t do without it. (Miluju kávu. Nemůžu bez ní být.)

I came across them in the supermarket yesterday. (Včera jsem na ně narazil v supermarketu.)

Frázová slovesa, u kterých můžeme měnit slovosled

A nakonec jsou tu ta frázová slovesa, která nepatří ani do první, ani do druhé kategorie. Říká se jim dělitelná frázová slovesa (separable phrasal verbs), protože předmět můžeme volitelně umístit buďto mezi sloveso a předložku nebo na konec frázového slovesa. Například:

point out (poukázat na něco): Thank you for pointing this issue out to us. / Thank you for pointing out this issue to us. (Děkujeme, že jste nás na tento problém upozornili.)

put away (odložit něco, dát něco pryč): Could you please put away your phone when I’m talking to you? / Could you please put your phone away when I’m talking to you? (Mohl bys ten mobil dát prosím pryč, když s tebou mluvím?)

figure out (přijít na něco, najít odpověď na něco): Don’t worry, you’ll eventually figure out the solution. / Don’t worry, you’ll eventually figure the solution out. (Nedělej si starosti, nakonec na to řešení přijdeš.)

put off (odložit něco, odkládat něco): We had to put off the meeting until Monday. / We had to put the meeting off until Monday. (Tu schůzku jsme museli odložit na pondělí.)

check out (omrknout něco): Check the video out! Check out the video! (Mrkněte na video!)

Pozor ale, pokud je předmětem zájmeno, musíme ho vždy umístit doprostřed frázového slovesa. Například:

Blake pointed it out. (Blake na to poukázal.)

Put it away, please. (Odlož to, prosím.)

We need to figure it out. (Musíme na to přijít.)

Don’t put it off! (Neodkládej to!)

Check it out! (Mrkni na to!)

Máte otázky? Něco není jasné? Ptejte se v komentářích! A nezapomeňte mi také napsat pár vět na procvičení. 🙂

P.S. Slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám videa a chcete mě podpořit v tom, co dělám? Můžete. I’m very grateful to you, thank you so incredibly much! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.