Frázové sloveso SHOW UP: Znáte jeho 4 významy?

Jako by nestačilo, že se frázová slovesa sama o sobě neučí zrovna snadno, ale jedno frázové sloveso má navíc obvykle více než jeden význam. To je přesně případ frázového slovesa show up, se kterým se v angličtině, troufám si tvrdit, setkáte velice často. Ve videu se naučíte, co všechno s jeho pomocí můžete vyjádřit a jaké čtyři hlavní významy má. Vše si ukážeme na krátkém příběhu a spoustě příkladů. Pojďme si tedy přidat nové frázové sloveso show up do našich slovníčků. Have fun learning English! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co znamená frázové sloveso „show up“?

Pojďme si významy frázového slovesa show up ukázat na malém příběhu o jednom opravdu nepovedeném rande.

Sarah had a date on Saturday night with a man she met at her friends‘ party. She waited for him, but he was late. She was beginning to think Jake wouldn’t show up at all. When he finally arrived thirty minutes later, he talked too loudly and only about himself and interrupted her all the time. Jake’s rude behavior showed up his true personality, it actually showed him up as a narcissist. Moreover, people were staring at them and Sarah felt Jake showed her up in front of the whole restaurant. She left the date early, realizing Jake wasn’t the kind person she thought he was.

Sarah měla v sobotu večer rande s mužem, kterého potkala na večírku svých přátel. Čekala na něj, ale přišel pozdě. Začínala si myslet, že se Jake vůbec neukáže. Když po třiceti minutách konečně dorazil, mluvil příliš hlasitě a jen o sobě a neustále ji přerušoval. Jakeovo hrubé chování ukázalo jeho pravou osobnost, vlastně ho odhalilo jako narcistu. Navíc na ně lidé zírali a Sarah měla pocit, že ji Jake před celou restaurací zostudil. Z rande odešla dřív, protože si uvědomila, že Jake není tak milý člověk, jak si myslela.

Význam číslo 1: Objevit se, ukázat se, přijít kam

Nejčastěji se frázové sloveso show up používá jako synonymum slovesa arrive nebo appear, tedy objevit se někde, ukázat se někde ve smyslu přijít kam, dorazit kam. Například:

I waited for hours, but he didn’t show up. (Čekala jsem celé hodiny, ale on se neukázal.)

I invited him for eight o’clock, but he didn’t show up until nine. (Pozval jsem ho na osmou, ale přišel až v devět.)

Frázové sloveso show up můžeme použít také ve smyslu dostavit se někam, dorazit někam, (z)účastnit se něčeho (například schůzky, večírku apod.). V takovém případě po show up následuje předložka for: to show up for something. Například:

She always shows up for the team meetings. (Ona se na schůzky týmu vždy dostaví.)

Are you going to show up for Jim’s party tonight? (Dorazíš dnes večer na Jimovu party?)

A nakonec můžeme v podobném duchu používat show up i s neživotnými podstatnými jmény. V takovém případě překládáme show up jako objevit se, ukázat se (ve smyslu lze to vidět):

The virus doesn’t show up in blood tests. (Virus se v krevních testech neukazuje. = Nelze ho v krevních testech vidět.)

The sun finally showed up after days of rain. (Po několika dnech deště se konečně ukázalo slunce.)

Význam číslo 2: Ukázat se, předvést se

Tento význam přeneseně souvisí s tím prvním. Show up totiž nemusí znamenat pouze, že se někde objevíme, ale také že když už tedy někde jsme, vyvineme nadměrné úsilí, abychom odvedli tu nejlepší možnou práci, jakou dokážeme. Show up v tomto významu překládáme jako předvést se, ukázat se, tedy odvést nadprůměrně dobrou práci. Například:

Despite his initial struggles, John really showed up at the marathon and exceeded everyone’s expectations. (Navzdory počátečním potížím se John na maratonu opravdu ukázal a předčil očekávání všech.)

The team really showed up in the final game of the season, playing with passion and determination. (V posledním zápase sezóny se tým opravdu předvedl a hrál s vášní a odhodláním.)

Význam číslo 3: Projevit se, ukázat se, odhalit

Frázové sloveso show up se také používá jako synonymum slovesa reveal, když chceme říct, co se odhalilo či ukázalo nějakým jednáním nebo činem. V tomto významu překládáme show up jako projevit se, ukázat se, odhalit co. Například:

His lack of preparation really showed up during the presentation. (Jeho nedostatečná příprava se během prezentace opravdu projevila.)

His nervousness showed up in his shaking hands. (Jeho nervozita se projevila třesoucíma se rukama. Jeho třesoucí se ruce ukázaly, jak je nervózní.)

Ještě je tu jeden konkrétní způsob odhalení, který frázové sloveso show up vyjadřuje. To show someone up as something znamená odhalit někoho jako…. Konkrétně je řeč o odhalení nějaké skutečné negativní vlastnosti, o které jsme do té doby nevěděli. Například:

The leaked emails showed up the politician as corrupt, undermining his reputation. (Uniklé e-maily odhalily, jak je politik zkorumpovaný, což podkopalo jeho pověst.)

The actor’s careless remarks during the interview showed him up as arrogant and insensitive. (Hercovy lehkovážné poznámky během rozhovoru ukázaly, jak je arogantní a necitlivý.)

I zde můžeme show up použít u nepočitatelných podstatných jmen. V takovém případě show up vyjadřuje, že se odhalilo něco, co bylo skryté nebo špatně viditelné. Můžeme ho přeložit jako odhalit něco nebo také vyniknout, být dobře vidět. Například:

The sunlight showed up the fingerprints on the window. (Sluneční světlo odhalilo otisky prstů na okně.)

Use a light colour which will show up on a dark background. (Použijte světlou barvu, která na tmavém pozadí vynikne / bude dobře vidět.)

Význam číslo 4: Zostudit koho, ztrapnit koho

A co poslední význam frázového slovesa show up? Tentokrát přijdou na řadu pocity trapnosti. To show someone up totiž znamená ztrapnit někoho, zostudit někoho ve smyslu někdo se cítí trapně či zostuzeně ve společnosti někoho jiného, protože dotyční se chovají hloupě nebo nějakým způsobem nepřijatelně. Například:

I wish you wouldn’t show me up in front of my parents by getting so drunk. (Kéž bys mě před mými rodiči nezostuzoval tím, že se tak opíjíš.)

Tom showed up his friend at the party by making jokes about his recent breakup. (Tom na večírku ztrapnil svého kamaráda tím, že vtipkoval o jeho nedávném rozchodu.)

So tell me: When it comes to learning English, do you show up every day? 🙂

Máte otázky? Ptejte se v komentářích! 🙂

P.S. Slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám videa a chcete mě podpořit v tom, co dělám? Můžete. I’m very grateful to you, thank you! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Miroslav napsal:

  My answer to your question: If I had more time, I would show up every day.

  • Markét napsal:

   In that case, I wish you all the time in the world. Thank you so much for learning English with me, dear Mirek. Have fun! 🙂
   Take care,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.