False friends #10: absolve vs. absolvovat

Mohlo by se zdát, že české absolvovat se řekne anglicky jednoduše „absolve“. Ale bohužel, i tady vás musím zklamat. Pokud byste použili slovíčko „absolve“, pak říkáte něco úplně jiného. Co tohle sloveso znamená? A jak se anglicky vyjádří „absolvovat? Mrkněte na další video ze série False friends a dozvíte se to. 🙂

Jen pro pořádek: co jsou „false friends“? Jedná se o slova v různých jazycích (v tomhle případě o slovo z češtiny a angličtiny), která vypadají stejně nebo podobně, ale mají úplně jiný význam. Mnoho lidí je často zaměňuje, a tak během rozhovoru v angličtině vznikají někdy úsměvné situace. 🙂

Podívejte se na video, ve kterém si představíme falešné přátele absolve a absolvovat:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co znamená anglické slovíčko „absolve“?

Slovíčko absolve (somebody from / of something) nemá s absolvováním kurzů či školy nic společného. Překvapivě má spíše právnický až přenesený význam, protože znamená zprostit někoho od čeho, zprostit někoho viny, osvobodit někoho od čeho (například od viny, zodpovědnosti, hříchu, trestu apod.).

I don’t think he should be absolved of all the responsibility for his actions. (Nemyslím si, že by měl být zproštěn veškeré zodpovědnosti za své činy.)

The president’s pardon absolved them of their crimes. (Prezidentova udělená milost je zprostila viny za jejich zločiny.)

Their youth doesn’t absolve teenagers of responsibility for their actions. (Mládí / Nízký věk neosvobozuje náctileté od zodpovědnosti za jejich činy.)

The jury absolved the accused woman of any wrongdoings. (Porota zprostila obviněnou ženu viny za jakékoli přestupky / za jakákoli provinění proti zákonu.)

He asked the priest to absolve all his sins. (Požádal kněze, aby ho osvobodil od všech jeho hříchů.)

Jak se tedy anglicky řekne „absolvovat“?

Pro české slovo „absolvovat“ neexistuje v angličtině jeden jediný a jasně daný ekvivalent (takže ani tady se A nerovná B). Musíme vyjít z kontextu a podle toho, co „absolvujeme“, zvolit vhodné sloveso.

Pokud máme na mysli „absolvovat studium či školu, vystudovat, odpromovat, odmaturovat“, pak bychom použili sloveso graduate:

Tim graduated in physics from university in 2005. (Tim absolvoval studium fyziky na vysoké škole v roce 2005. Tim vystudoval fyziku na univerzitě v roce 2005.)

What are you going to do after you graduate from high school? (Co se chystáš dělat poté, co odmaturuješ? Co se chystáš dělat poté, co absolvuješ střední školu?)

Pokud chceme říct, že jsme absolvovali nějakou zkoušku, tedy že jsme ji úspěšně složili, pak bychom použili sloveso pass:

She hasn’t passed her driving test yet. (Ona ještě neabsolvovala zkoušku na řidičák. = Ještě ji úspěšně nesložila.)

I passed all my exams yesterday. Let’s celebrate! (Včera jsem udělal všechny zkoušky. Pojďme to oslavit!)

Pokud chceme říct, že jsme absolvovali nějaký kurz, tedy že jsme se ho zúčastnili, pak můžete použít výraz attend (dostavit se, zúčastnit se, být přítomen).

Please let us know if you are able to attend the meeting on Wednesday. (Dejte nám prosím vědět, zda budete moci absolvovat středeční schůzku.)

She’d like to be an actress. She’s attended hundreds of auditions. (Chtěla by se stát herečkou. Absolvovala už stovky konkurzů.)

Můžeme také použít sloveso finish nebo complete, pokud tím „absolvovat“ myslíme něco dokončit.

All students must complete this course. (Všichni studenti musí absolvovat tento kurz. = Všichni studenti musí tento kurz dokončit, úspěšně jím projít.)

Have you finished the English course? (Už jsi absolvoval ten kurz angličtiny? = Už jsi prošel celým tím kurzem angličtiny? Už jsi ten kurz angličtiny dokončil?)

A pokud máme na mysli „absolvovat“ ve významu něčím si projít, něco zažít či něco podstoupit, pak je vhodné použít slovesa jako go through (prodělat, projít si něčím) nebo undergo (prodělat, podstoupit).

Going through a divorce isn’t a piece of cake. (Absolvovat = procházet si rozvodem není žádná hračka.)

Job applicants must go through a process of selection. (Uchazeči o práci musí absolvovat výběrové řízení. = Uchazeči o práci musí projít výběrovým řízením.)

My father had an accident and had to undergo many surgeries last year. (Můj otec měl loni nehodu a musel absolvovat = podstoupit mnoho operací.)

Doctors usually undergo years of training. (Doktoři obvykle absolvují = podstoupí roky průpravy.)

To je vše, co potřebujete vědět o falešných přátelích „absolve“ a „absolvovat“. Doufám, že odteď už si je nebudete plést. 😉 

Máte otázky? Pište je do komentářů, ráda odpovím.

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa a ostatních video sérií se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou uložíte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám videa a chtěli byste mě podpořit? Můžete. I’m very grateful to you, thank you! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.