Apostrof v angličtině: Malý ale šikovný pomocník

Je to sice jen nenápadná čárečka mezi písmeny ve slově, ale přesto hraje velkou roli a v angličtině má hned několik různých použití. To je anglický apostrof. Tak schválně, umíte to využít na maximum? A píšete ho na klávesnici správně? Divili byste se, kolik lidí píše místo apostrofu čárku a jak často v psaní apostrofu chybují třeba sami rodilí mluvčí. Pojďme si tohoto malého ale šikovného pomocníka představit. Have fun! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jak se apostrof správně píše na klávesnici?

Neuběhne týden, aby mi v emailové schránce nepřistála zpráva, ve které autor píše apostrof nevědomky jako čárku. Jak tedy na klávesnici správně napsat apostrof? Pro Windows si zapamatujte kombinaci SHIFT + \ (ta klávesa nalevo dole od enteru).

Apostrof ve stažených tvarech

Zdaleka nejčastěji se s apostrofem setkáte ve zkrácených neboli stažených tvarech sloves. Pokud nechceme být až příliš formální, zkracujeme tvary slovesa být v přítomném čase, pomocné sloveso have a had, záporku not a modální slovesa will a would. Apostrof v těchto zkrácených tvarech vždy zastupuje nějaké vynechané písmeno poté, co se nějaká dvě slova srazí do jednoho.

Sloveso TO BE v přítomném čase

I’m = I am

I’m not = I am not

you’re = you are

you’re not = you are not

he’s = he is

he’s not = he is not

she’s = she is

she’s not = she is not

it’s = it is

it’s not = it is not

we’re = we are

we’re not = we are not

they’re = they are

they’re not = they are not

Záporka NOT

Záporka NOT nám v angličtině tvoří zápor. Připojuje se ke slovesu být, pomocným i modálním slovesům:

you aren’t = you are not

he isn’t = he is not

I wasn’t = I was not

we weren’t = we were not

you don’t = you do not

it doesn’t = it does not

I didn’t = I did not

they didn’t = they did not

you haven’t = you have not

she hasn’t = she has not

I hadn’t = I had not

he hadn’t = he had not

we can’t = we cannot

you couldn’t = you could not

I shouldn’t = I should not

we shan’t = we shall not

she won’t = she will not

he wouldn’t = he would not

you mustn’t = you must not

Sloveso HAVE, HAS a HAD

Sloveso HAVE a HAS můžeme pokrátit ve významu „mít“, používáme-li jeho britskou variantu HAVE GOT:

I’ve got = I have got

you’ve got = you have got

he’s got = he has got

she’s got = she has got

it’s got = it has got

we’ve got = we have got

they’ve got = they have got

Sloveso HAVE, HAS a HAD také pomáhá vytvářet předpřítomný a předminulý čas. Jakožto pomocné sloveso ho můžeme též zkrátit:

I’ve tried = I have tried

you’ve been working = you have been working

she’s gone = she has gone

it’s been raining = it has been raining

he’d helped = he had helped

I’d been doing = I had been doing

Modální slovesa WILL a WOULD

I’ll = I will

she’ll = she will

we’d = we would

they’d = they would

Pojďme…

I často používaná výzva LET’S DO SOMETHING je vlastně stažený tvar. Tentokrát se zde však pokrátilo zájemno US:

Let’s dance. = Let us dance. (Pojďmě si zatančit.)

Let’s go home. = Let us go home. (Pojďme domů.)

Let’s learn English. = Let us learn English. (Pojďmě se učit anglicky.)

Nepleťte si…

Pozor na rozdíl mezi staženými tvary slovesa být a přivlastňovací či vztažná zájmena. Mohou si být podobná a vyslovovat se úplně stejně, ale významově se liší. Často mi hlava nebere, jak moc v tomhle chybují sami rodilí mluvčí angličtiny.

your (tvůj, váš) – jedno slovo, přivlastňovací zájmeno (your book = tvoje, vaše kniha)

you’re (ty jsi, vy jste) – dvě slova sražená dohromady a pokrácená (you’re clever = jsi chytrý)

its (jeho, u neživotných) = jedno slovo, přivlastňovací zájmeno (its toy = jeho hračka (například psa))

it’s (to je, ono je) = dvě slova sražená dohromady a pokrácená (it’s hot = je vedro)

whose (čí) – jedno slovo, vztažné přivlastňovací zájmeno (Whose book is it? = Čí je to kniha?)

who’s (kdo je) – dvě slova sražená dohromady a pokrácená (Who’s there? = Kdo je tam?)

Apostrof při přivlastňování

Dalším úkolem apostrofu v angličtině je pomáhat nám vyjádřit, co je čí nebo co patří k čemu. V takovém případě použijeme ‚s, mluvíme-li o jednotném čísle nebo o množném čísle, které nekončí na -s.

Mary’s book (Maryina kniha)

my mum’s car (mámino auto)

that woman’s dog (pes tamté ženy)

John and Jane’s children (děti Johna a Jane)

a doctor’s patients (doktorovi pacienti)

their children’s toys (hračky jejich dětí)

Pokud nějaké slovo v jednotném čísle končí na -s, pak se obvykle ‚s přidává také:

Thomas’s jacket (Thomasova bunda)

Bridget Jones’s Diary (Deník Bridget Jonesové)

Lucas’s wife (Lucasova manželka)

V pravidelném množném čísle přidáme jen apostrof, ale žádné s:

our friends‘ house (dům našich přátel)

the employees‘ work shifts (směny zaměstnanců)

his neighbours‘ house (dům jeho sousedů)

students‘ textbooks (učebnice studentů)

Přivlastňovací ‚s nebo s‘ se používá také, mluvíme-li o něčím domě nebo bytě. V angličtině totiž doslova říkáte, že jste v bydlišti koho = at someone’s place, přičemž to place se často vynechává.

Where are you? I’m at Ryan’s. (Kde jsi? Jsem u Ryana.)

We spent the weekend at my parents‘. (Víkend jsme strávili u mých rodičů.)

Let’s go to Jane’s. I bet she’s home. (Pojďme k Jane. Vsadím se, že je doma.)

Podobně také mluvíme o obchodech, službách a ordinacích:

the chemist’s (lékárna, drogérie)

the travel agent’s (cestovní kancelář)

the hairdresser’s (kadeřnictví)

the doctor’s (ordinace u lékaře)

the dentist’s (ordinace u zubaře)

the butcher’s (řeznictví)

the baker’s (pekařství)

Apostrof v množném čísle

Věděli jste, že s apostrofem se můžete setkat také v množném čísle? Jedná se především o zvláštní případy, například o množné číslo písmen:

How were your exams this term? Well, there were a few C’s but otherwise I was doing okay. (Jak ti tenhle semestr dopadly zkoušky? No, dostal jsem pár céček, ale jinak to šlo.)

Be sure to pronounce your r’s correctly. (Ujisti se, že r vyslovuješ správně.)

Apostrof může být v množném čísle u slov, která obvykle v plurálu nepoužíváme, i když v současné angličtině se zde apostrof často vynechává. Například:

But why can’t I go, mum? No more why’s! (Ale proč nemůžu jít, mami? Už žádná proč!)

I’m sick of if’s and but’s / ifs and buts! (Už mám plné zuby všech těch jestli a nebo!)

S apostrofem v plurálu se můžete setkat také u čísel, především v nějakých starších textech. V současné době se zde apostrof obvykle nepíše.

I haven’t heard that song since 1980s / 1980’s. (Tu písničku jsem od 80. let neslyšel.)

Summer of ’69 is the best song by Bryan Adams. (Summer of ’69 je nejlepší písnička Bryana Adamse.)

Apostrof v hovorové, nespisovné angličtině

A v neposlední řadě se apostrof často objevuje i v nespisovné či hovorové angličtině, a to všude tam, kde je něco vyslovené nedbaleji, než by mělo, a tím pádem tam dojde k „spolknutí“ nějaké hlásky či souhlásky. A v místě, kde se slovo pokrátí do svého hovorového tvaru, přijde apostrof. Například:

Hang on, I’m comin‘! = I am coming! (Vydrž, už jdu!)

‚cause / ‚cos = because (protože)

y’all = you all (vy všichni, všichni)

rock’n’roll = rock and roll

Can you see ‚em? = Can you see them? (Vidíš je?)

I s’posse you’re right. = I suppose you’re right. (Asi máš pravdu.)

We all had a great time, ‚cept Jake. = We all had a great time, except Jake. (My všichni se dobře bavili, tedy až na Jakea.)

Ještě něco vám ohledně apostrofu vrtá hlavou? Pište mi do komentářů. 🙂

P.S. Slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám videa a chcete mě podpořit v tom, co dělám? Můžete. I’m very grateful to you, thank you! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Ivo napsal:

  Děkuji Markétko za toto video, protože až budu poslouchat rodilé mluvčí, budou-li takto v hovorové řeči všechno zkracovat (drmolit), budu vedle jak ta jedle. Nicméně je budu moci upozornit a požádat, aby mluvili spisovně, Teda jestli to vůbec poznám 🙂

  • Markét napsal:

   Hello, Ivo,
   rádo se stalo. Moc díky za sledování! 🙂
   Haha, myslím, že to hravě poznáte, protože jim bude hůř rozumět. V takovém případě jim pak můžete říct: „Enunciate, please!“ (Artikulujte, prosím! Vyslovujte jasně, prosím!). 😀
   Take care,
   Markét

 2. Gabi napsal:

  Hi Market, lovely to hear about you, like every Monday. I only have a little question. Actually maybe more 🙂 One sentence caught my attention: Jane and John’s children. Why not: Jane’s and John’s children? And other one: There were Jane and John’s children – how to understand that – Were there Jane and HIS children or just the children who belong to Jane and John?
  I’ve been speak Engllish for so long and there is always something to surprise me.
  Thank you for your answer and your support you alwas give us. Have a great time 🙂

  • Markét napsal:

   Hi there, dear Gábi, thanks for stopping by! 🙂
   That’s a great question actually. Whenever two or more people possess something jointly, you treat them as a unit. Jane and John’s children therefore means that those children belong to both Jane and John.
   Whereas if you say „Jane’s and John’s children“, it means that some of the children and Jane’s and some are John’s.
   Another example: Susan and Bob and Alice’s party was awesome! (This party was hosted by all three of them.)
   Yep, English never ceases to surprise you, does it? 😀
   Take care, my dear student!
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.