Anglické gramatické časy #45: Tvoření předbudoucího času průběhového

V předchozích videích jste se naučili tvořitpoužívat předbudoucí čas prostý, takže nyní přichází na řadu mladší brácha tohoto gramatického času, předbudoucí čas průběhový neboli future perfect continuous. V tomto videu a článku se nejdříve podíváme na to, jak se předbudoucí čas průběhový tvoří a řekneme si, jaká je v tom všem logika (ano, opravdu tam nějaká je!). Ukážeme si, jak na kladnou a zápornou větu, otázku i krátkou verzi odpovědi, abychom se v dalším videu mohli vrhnout na použití tohoto gramatického času. Ready? Let’s get started then! 🙂

Jak se tvoří předbudoucí čas průběhový?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tvoření předbudoucího času průběhového

Jako již tradičně se na tenhle gramatický čas nejdříve podíváme zeširoka, abychom v tom našli logiku. V úvodu do anglických „perfect“ časů jsme si řekli, že všechny „před“ časy (to znamená perfect tenses, tedy předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas) se tvoří pomocí pomocného slovesa HAVE v nějakém tvaru a slovesa ve tvaru minulého příčestí. Také už víte, že všechny průběhové časy se tvoří pomocí slovesa BE (být) v nějakém tvaru a slovesa ve tvaru gerundia, tedy s koncovkou ING. Jak to bude konkrétně fungovat u předbudoucího času průběhového? Pojďme si všechny komponenty dát dohromady:

Protože mluvíme o předBUDOUCÍM čase, pomocné sloveso HAVE bude mít tvar BUDOUCÍHO času. Co to znamená? Jednoduše k němu připojíme modální sloveso WILL a dostaneme:

WILL HAVE – tvar, který nám tvoří předbudoucí čas

Co mám na mysli tím, že sloveso HAVE je zde jako pomocné? Znamená to, že zde nenese význam, není tu jako plnovýznamové sloveso s významem „mít“. Je zde jen jako pomocník (proto se mu říká pomocné sloveso), který vytváří kladnou a zápornou větu, otázku či krátkou verzi odpovědi v tomto konkrétním gramatickém čase. Jeho rolí je tedy tvořit gramatický čas – v tomto případě předbudoucí čas průběhový, a proto se chová jinak než běžná plnovýznamová slovesa (za chvíli si ukážeme).

Co dál? Teď z předbudoucího času musíme udělat čas průběhový. A jelikož se každý průběhový čas tvoří pomocí slovesa BE + slovesa s ingovou koncovkou, bude po WILL HAVE následovat sloveso BE. Jenže pořád nám tu ještě něco chybí – po pomocném slovese HAVE totiž v perfect tenses vždycky následuje tvar příčeští minulého (3. tvar nepravidelného slovesa nebo pravidelné sloveso s koncovkou -ed). Sloveso BE zde tedy bude mít tvar BEEN.

A nakonec po WILL HAVE BEEN následuje plnovýznamové sloveso ve tvaru gerundia.

V případě předbudoucího času průběhového tedy není vůbec potřeba rozlišovat mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy, ani řešit měnící se koncovky sloves v závislosti na osobě. Ať už je sloveso pravidelné nebo ne, ať už následuje po jakékoli osobě v jakémkoli čísle, dostane tu stejnou koncovku ING. Když si tedy zapamatujete neměnný tvar WILL HAVE BEEN + doing, budete v pohodě. 🙂

Když to tedy dáme dohromady, věta v předbudoucím čase průběhovém bude mít tvar:

Kdo, co + WILL HAVE BEEN + sloveso s ingovou koncovkou + zbytek věty.

Kladná věta

Kladnou větu tvoříme pomocí již zmíněného vzorečku: Kdo, co + WILL HAVE BEEN + gerundium + zbytek věty.

Protože tu máme modální sloveso will, můžeme ho používat také ve staženém tvaru. V mluvené řeči a neformálních situacích se často zkracuje na tvar (apostrof)ll.

Poznámka: Tyto věty slouží pouze k tomu, abych vám na nich ukázala, jak se předbudoucí čas průběhový tvoří. Jak se používá, si blíže řekneme a ukážeme v dalším videu. 🙂

Next week, I will have been living in this flat for three years. Next week, I’ll have been living in this flat for three years. (Příští týden budu v tomhle bytě bydlet už tři roky.)

You will have been learning English for ten years by the end of the month! You’ll have been learning English for ten years by the end of the month! (Na konci měsíce se budeš učit anglicky už deset let!)

In two years, she will have been working at this company for a decade. In two years, she’ll have been working at this company for a decade. (Za dva roky bude ona pro tuhle firmu pracovat už deset let.)

In a few days, he will have been travelling around Europe for a year. In a few days, he’ll have been travelling around Europe for a year. (Za pár dní už bude cestovat po Evropě rok.)

By tomorrow, it will have been raining for a week. By tomorrow, it’ll have been raining for a week. (Zítra bude pršet už týden.)

By the time you arrive at the party, we will have been dancing for hours. By the time you arrive at the party, we’ll have been dancing for hours. (Než na tu párty dorazíš, budeme už tancovat celé hodiny.)

By the end of the week, they will have been renovating their house for six months. By the end of the week, they’ll have been renovating their house for six months. (Koncem týdne už budou rekonstruovat dům šest měsíců.)

Záporná věta

K vytvoření záporu nám poslouží modální sloveso will. Stačí ho jen dát do záporného tvaru WILL NOT neboli zkráceně WON’T. Ostatní zůstává stejné: Kdo, co + WON’T HAVE BEEN + gerundium + zbytek věty.

Next week, I will not have been living in this flat for three years. Next week, I won’t have been living in this flat for three years. (Příští týden nebudu v tomhle bytě bydlet už tři roky.)

You will not have been learning English for ten years by the end of the month! You won’t have been learning English for ten years by the end of the month! (Na konci měsíce se nebudeš učit anglicky už deset let!)

In two years, she will not have been working at this company for a decade. In two years, she won’t have been working at this company for a decade. (Za dva roky nebude ona pro tuhle firmu pracovat už deset let.)

In a few days, he will not have been travelling around Europe for a year. In a few days, he won’t have been travelling around Europe for a year. (Za pár dní nebude cestovat po Evropě už rok.)

By tomorrow, it will not have been raining for a week. By tomorrow, it won’t have been raining for a week. (Zítra nebude pršet už týden.)

By the time you arrive at the party, we will not have been dancing for hours. By the time you arrive at the party, we won’t have been dancing for hours. (Než na tu párty dorazíš, nebudeme tancovat už celé hodiny.)

By the end of the week, they will not have been renovating their house for six months. By the end of the week, they won’t have been renovating their house for six months. (Koncem týdne nebudu rekonstruovat dům už šest měsíců.)

Otázka

Otázka v předbudoucím čase průběhovém se tvoří přehozením slovosledu: modální sloveso WILL si vymění místo s podmětem, vše ostatní zůstává na místě: WILL + kdo, co + HAVE BEEN + gerundium + zbytek věty?

Will I have been living in this flat for three years next year? (Budu příští týden v tomhle bytě bydlet už tři roky?)

Will you have been learning English for ten years by the end of the month? (Budeš se na konci měsíce učit anglicky už deset let?)

Will she have been working at this company for a decade in two years? (Bude ona za dva roky pro tuhle firmu pracovat už deset let?)

Will he have been travelling around Europe for a year in a few days? (Bude on za pár dní cestovat po Evropě už rok?)

Will it have been raining for a week by tomorrow? (Bude zítra pršet už týden?)

Will we have been dancing for hours by the time you arrive at the party? (Budeme už tancovat celé hodiny, než na tu párty dorazíš?)

Will they have been renovating their house for six months by the end of the week? (Budou oni koncem týdne rekonstruovat dům už šest měsíců?)

Pokud chceme přidat tázací zájmeno (kdo? kde? jak? kolik? jak dlouho? proč? kdy?), pak ho klasicky vložíme na začátek otázky:

How long will I have been waiting here by the time they show up? (Jak dlouho už tu budu čekat, než se ukážou?)

What will you have been watching on TV for hours by the evening? (Na co se budeš večer v televizi koukat už celé hodiny?)

When will they have been travelling around the world for a year? (Kdy budou na cestě kolem světa už rok?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět pouze ano nebo ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám vytváří danou otázku. V případě předbudoucího času průběhového je to opět modální sloveso WILL nebo jeho záporná verze WON’T:

Will you have been learning English for ten years by the end of the month? (Budeš se na konci měsíce učit anglicky už deset let?)

Yes, I will. (Ano, budu).

No, I won’t. (Ne, nebudu.)

Will it have been raining for a week by tomorrow? (Bude zítra pršet už týden?)

Yes, it will. (Ano, bude.)

No, it won’t. (Ne, nebude.)

Takto se tedy tvoří předbudoucí čas průběhový neboli future perfect continuous. Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

Nemáte otázky? Pak se můžete začít těšit na druhou část o předbudoucím čase průběhovém, ve které si řekneme, jak se tento gramatický čas používá a co konkrétně vyjadřuje.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.