Anglické gramatické časy #42: Tvoření předbudoucího času prostého

Předpřítomné a předminulé časy už máme za sebou, z takzvaných perfect tenses nám tedy zbývají jen časy předbudoucí. Ty se používají o dost méně než jejich dva kolegové, ale to samozřejmě neznamená, že se s nimi v angličtině nemůžete setkat nebo je nikdy nebudete potřebovat. 🙂 V tomto článku a videu si představíme předbudoucí čas prostý neboli future perfect simple a naučíme se tento anglický gramatický čas tvořit. Nevynecháme kladnou i zápornou větu, otázku i krátkou verzi odpovědi a najdeme v tom všem společně logiku (věřte tomu nebo ne, ale anglické gramatické časy skutečně logiku mají). Sounds fun? Let’s get to it! 🙂

Jak se tvoří předbudoucí čas prostý?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tvoření předbudoucího času prostého

V úvodu do anglických „perfect“ časů jsme si řekli, že všechny prosté „před“ časy (předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas prostý) se tvoří pomocí pomocného slovesa HAVE v nějakém tvaru a slovesa ve tvaru minulého příčestí. A ani předbudoucí čas prostý není výjimkou.

Jelikož mluvíme o předBUDOUCÍM čase, pomocné sloveso HAVE bude mít tvar budoucího času prostého. Co to znamená? Jednoduše k němu připojíme modální sloveso WILL:

WILL HAVE– tvar, který tvoří předbudoucí čas

Stejně jako v předpřítomných a předminulých časech tu sloveso HAVE figuruje jako pomocné. To znamená, že zde samo o sobě nemá význam, je tu pouze jako pomocník, který pomáhá vytvořit kladnou i zápornou větu, otázku a krátkou verzi odpovědi v předbudoucím čase. Předbudoucí časy se ale od předpřítomných a předminulých časů v tvoření liší. Při tvoření vět a otázek totiž hlavní roli přebírá modální sloveso WILL. Proč? Jednoduše proto, že je na první místě před slovesem HAVE a má tedy přednost. Pozor tedy, při tvorbe záporu, otázky a krátké verze odpovědi to bude právě modální sloveso WILL, které bude měnit svůj tvar nebo místo ve větě.

Po pomocném slovese HAVE následuje plnovýznamové sloveso (= to, které nese význam) ve tvaru minulého příčestí.

U pravidelných sloves vytvoříte tvar minulého příčestí přidáním koncovky -ED:

like – liked (mít rád, líbit se)

love – loved (mít rád, milovat)

want – wanted (chtít)

need – needed (potřebovat)

work – worked (pracovat)

call – called (volat, zavolat)

order – ordered (objednat)

listen- listened (poslouchat)

open – opened (otevřít)

wait – waited (čekat)

return – returned (vrátit se)

walk – walked (chodit, jít)

look – looked (podívat se, dívat se)

live – lived (žít, bydlet)

U sloves nepravidelných je tvarem minulého příčestí třetí tvar slovesa:

be was / were been (být)

come came come (přijít, přijet)

go went gone (jít, jet)

begin began begun (začít)

eat ate eaten (jíst)

drink drank drunk (pít)

choose chose chosen (vybrat si)

find found found (najít)

buy bought bought (koupit)

see saw seen (vidět)

hear heard heard (slyšet)

leave left left (odejít, odjet, opustit, zanechat)

know knew known (vědět, znát)

speak spoke spoken (mluvit)

Nepravidelná slovesa se můžete učit v mém online kurzu pro (nejen věčné) začátečníky a na Memrise od 17. lekce.

Kladná věta

Když to tedy dáme dohromady, kladná věta v předbudoucím čase prostém bude vypadat takto:

kdo, co + WILL HAVE+ sloveso ve tvaru minulého příčestí + zbytek věty

Dobrou zprávou je, že tvar WILL HAVE se nijak nemění, zůstává stejný pro všechny osoby v jednotném i množném čísle.

V běžné řeči či méně formálním prostředí se sloveso WILL často zkracuje na ‚LL.

I will have finished my homework by four. I’ll have finished my homework by four. (Do čtyř budu mít domácí úkol hotový.)

You will have returned by five. You’ll have returned by five. (Do pěti budeš zpět. Do pěti budete zpět.)

She will have read a hundred books by the end of the year. She’ll have read a hundred books by the end of the year. (Do konce roku bude mít (ona) přečteno sto knih.)

He will have painted the whole house by Thursday. He’ll have painted the whole house by Thursday. (Do čtvrtka bude mít (on) celý dům vymalovaný.)

The meeting will have finished by two o’clock. (Do dvou ta schůzka skončí.)

We will have run 10 kilometres by noon. We’ll have run 10 kilometres by noon. (Do poledne uběhneme 10 km.)

They will have cooked dinner by 7 pm. They’ll have cooked dinner by 7 pm. (Do 7 večer budou mít večeři uvařenou.)

Záporná věta

K vytvoření záporu nám tentokrát poslouží modální sloveso WILL. Stačí ho jen dát do záporného tvaru WILL NOT neboli zkráceně WON’T. Ostatní zůstává stejné: Kdo, co + will not have / won’t have + minulé příčestí + zbytek věty.

I will not have finished my homework by four. I won’t have finished my homework by four. (Do čtyř nebudu mít domácí úkol hotový.)

You will not have returned by five. You won’t have returned by five. (Do pěti nebudeš zpět. Do pěti nebudete zpět.)

She will not have read a hundred books by the end of the year. She won’t have read a hundred books by the end of the year. (Do konce roku nebude mít (ona) přečteno sto knih.)

He will not have painted the whole house by Thursday. He won’t have painted the whole house by Thursday. (Do čtvrtka nebude mít (on) celý dům vymalovaný.)

The meeting will not have finished by two o’clock. The meeting won’t have finished by two o’clock. (Do dvou ta schůzka neskončí.)

We will not have run 10 kilometres by noon. We won’t have run 10 kilometres by noon. (Do poledne neuběhneme 10 km.)

They will not have cooked dinner by 7 pm. They won’t have cooked dinner by 7 pm. (Do 7 večer nebudou mít večeři uvařenou.)

Otázka

Otázka v předbudoucím čase prostém se tvoří klasicky přehozením slovosledu: modální sloveso WILL si vymění místo s podmětem: WILL + kdo, co + HAVE + příčestí minulé + zbytek věty?

Will I have finished my homework by four? (Budu mít do čtyř domácí úkol hotový?)

Will you have returned by five? (Budeš to pěti zpět? Budete do pěti zpět?)

Will she have read a hundred books by the end of the year? (Přečte (ona) do konce roku sto knih?)

Will he have painted the whole house by Thursday? (Bude mít (on) do čtvrtka celý dům vymalovaný?)

Will the meeting have finished by two o’clock? (Skončí ta schůzka do dvou?)

Will we have run 10 kilometres by noon? (Uběhneme do poledne 10 km?)

Will they have cooked dinner by 7 pm? (Budou mít do 7 večer večeři uvařenou?)

Pokud chceme k otázce přidat tázací zájmeno (kdo? kolik? kde? jak? jak dlouho? proč? kdy?), pak ho klasicky vložíme na začátek otázky:

How long will you have lived here by the end of this year? (Jak dlouho už tu budeš bydlet na konci roku?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět pouze ano/ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám v daném gramatickém čase vytváří otázku. V případě předbudoucího času prostého je to modální sloveso WILL nebo WON’T:

Will you have left by three? (Do tří už budeš pryč?)

Yes, I will. (Ano, budu).

No, I won’t. (Ne, nebudu.)

Will she have cleaned the whole house by five? (Bude mít (ona) do pěti uklizený celý dům?)

Yes, she will. (Ano, bude.)

No, she won’t. (Ne, nebude.)

Takto se tedy tvoří předbudoucí čas prostý neboli future perfect simple. 🙂

Něco není jasné? Ptejte se v komentářích. Ráda odpovím a poradím. 🙂 Brzy se také můžete těšit na video, ve kterém se předbudoucí čas prostý naučíte správně používat.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re simply the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Danca napsal:

  Zdravím Market, sleduji te už dlouho, moc děkuji za úžasná videa. Zde však nemohu najít tu onu “logiku”, kdy se tedy predbudouci čas používá? Znám spoustu poucek, ale od tebe to tak nějak chápu nejlíp. Děkuji

  • Markét napsal:

   Hi there, Danča,
   thank you so much for learning English with me for so long. I really appreciate it. 🙂
   Tomu, jak se tenhle gramatický čas používá a logice, jaká v tom je, se budu věnovat v následujícím videu. Stay tuned! 😉 V tomhle videu jsem chtěla ukázat, že logiku můžeme najít i v tom, jak se tenhle gramatický čas tvoří. Všechny perfect tenses se tvoří pomocí formulky: pomocné sloveso HAVE v určitém tvaru + příčestí minulé. A jelikož mluvíme o předBUDOUCÍM čase, stačí nám jen dát tomu HAVE tvar budoucího času, tedy WILL HAVE. Výsledkem je WILL HAVE + příčestí minulé. 😉 I hope it makes more sense now. Thanks for stopping by!
   Happy learning,
   Markét

 2. Oľga Weidlichová napsal:

  Milá Markéta,
  vyjadrujem poďakovanie a obdiv k Vášmu spôsobu vyučovania.
  Patrím k „večným začiatočníkom“ s učením sa s kratšími, i dlhšími
  prestávkami.
  Napriek tomu, že výsledky sú nie na výbornú, vždy s radosťou siaham po nových, i starších Vašich lekciách a konštatujem, že Váš výklad je tak milý a zaujímavý, že zahajujem opäť ďalšiu fázu učenia sa s Vami.
  Ak sa naskytne možnosť sa s Vami stretnúť osobne, verím,
  že sa zmôžem aj na pár anglicky vyjadrených slov vďaky.
  Srdečne pozdravujem. Oľga Weidlichová

  • Markét napsal:

   Hello, Oľga,
   moc děkuju za milá slova a přízeň. Těší mě, že se se mnou učíte ráda a že se videa líbí. Jen tak dál, držím palce, ať vám angličtina dělá jen radost! 🙂
   PS: Jestli mě někdy někde zahlédnete, určitě mě přijďte pozdravit. 😉
   Happy learning,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.