Anglické gramatické časy #43: Použití předbudoucího času prostého

Tvoření předbudoucího času prostého už máte v malíku (nebo ne? naučte se future perfect simple v tomhle videu), ale víte, jak tenhle gramatický čas použít v praxi? Váháte-li, od toho je tu tohle video. Ukážeme si, jakou roli má v angličtině předbudoucí čas prostý a jaké děje vyjadřuje. Povíme si také, s jakými slovy se často používá, a dáme si spoustu příkladů. Připraveni na gramatický nášup? Pojďme na to. Have fun learning English grammar! 🙂

Jak se používá předbudoucí čas prostý?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Použití předbudoucího času prostého

Z úvodního videa o anglických „perfect“ neboli „před“ časech víte, že předpřítomný čas, předminulý čas a předbudoucí čas mají společné nejen tvoření (pomocné sloveso have v nějakém konkrétním tvaru + sloveso ve tvaru příčestí minulého), ale také to, co vyjadřují a jak se používají. V kostce můžeme říct, že všechny anglické perfect tenses popisují nějakou událost, která byla dokončená před jinou událostí. A v případě předbudoucího času bude řeč o ději, který se stal a byl dokončený před jiným dějem či okamžikem v budoucnosti (proto se také tomuto času říká „před-budoucí“).

Stejně jak je tomu u mnoha dalších anglických gramatických časů, v češtině neexistuje přímý ekvivalent předbudoucího času prostého. Překládáme ho jako klasický budoucí čas, ale má svou vlastní funkci. Pozor tedy na kontext. Ne každá věta, ve které v češtině použijeme „budu“, se překládá stejně. 🙂

Předbudoucí čas si porovnáme s budoucím časem v dalším díle této video série. Stay tuned!

Je třeba mít na paměti…

…. že předbudoucí čas prostý je kombinací budoucího času prostého a předpřítomného času prostého. Je to v podstatě předpřítomný čas posunutý do budoucnosti. Vyjadřuje děj, který bude dokončen do určité doby v budoucnosti, nebo stav, který bude v určité době v budoucnosti už nějakou dobu trvat. Na tento děj či stav však nahlížíme z pohledu současnosti či přítomnosti.

Pokud bychom ale o daném ději nebo stavu mluvili v daný čas v budoucnosti, použili bychom předpřítomný čas. Právě tímto mám na mysli, že předbudoucí čas prostý je předpřítomný čas posunutý do budoucnosti.

Docela nám tu ale čeština pomáhá, protože anglická konstrukce věty v předbudoucím čase prostém nám říká, že:

budu mít něco dokončeno, doděláno = I will have done something

Pojďme se na to ale mrknout podrobněji, dát si konkrétní příklady a ukázat si konkrétní situace. 🙂

Předbudoucí čas prostý se používá…

1. když chcete říct, do jaké doby už bude nějaký děj ukončený

Říkáme-li, že do určité doby v budoucnu už bude nějaký děj dokončený, nejčastěji s předbudoucím časem prostým používáme předložku BY (= do jaké doby, do kdy). Například:

I will have finished my project by tomorrow evening. (Projekt dodělám do zítřejšího večera. (Zítra večer, až ten projekt dokončím, řeknu: I have finished the project.))

She will have completed her degree by the end of this year. (Ona do konce tohoto roku dodělá titul. (Na konci roku řeknu: She has completed her degree.))

They will have arrived at the airport by 5 o’clock. (Oni na letiště dorazí do pěti hodin. (V pět hodin řeknu: They have arrived at the airport.))

We will have completed the construction work by the scheduled deadline. (Stavební práce dokončíme v plánovaném termínu. (Až se stavební práce dokončí do konce plánovaného termínu, řeknu: We have completed the construction work.))

By next week, we will have saved enough money for our vacation. (Do příštího týdne už budeme mít našetřeno dost peněz na dovolenou. (Příští týden řeknu: We have saved enough money for our vacation.))

Dobu, do které bude nějaký děj ukončený, můžeme vyjádřit také vedlejší větou. Nejčastěji je taková vedlejší věta uvozená výrazem BY THE TIME (než, tou dobou než…), BEFORE (předtím než…) a WHEN (až). Pozor, po těchto spojkách je ve vedlejší větě vždy přítomný čas. Tady máte příklady:

By the time I turn 30, I will have travelled to at least 10 different countries. (Než mi bude 30, procestuji aspoň deset různých zemí.)

By the end of the month, they will have sold their house. (Do konce měsíce už budou mít prodaný dům.)

When you arrive, I will have already prepared dinner. (Až přijedeš, budu už mít připravenou večeři.)

I will have packed my suitcase when the taxi arrives. (Už budu mít sbalený kufr, až přijede taxi.)

Before the guests arrive, I will have decorated the room. (Než přijedou hosté, budu mít pokoj už vyzdobený.)

Before the concert begins, the band will have finished their soundcheck. (Než koncert začne, bude mít kapela už hotovou zvukovou zkoušku.)

2. když chcete říct, jaký stav bude v určité době v budoucnosti už nějakou dobu trvat

Pozor, v tomto případě je řeč o stavech. Spolu s předbudoucím časem prostý tedy budeme v tomhle významu používat stavová slovesa. Nevíte, o čem je řeč? O stavových versus dynamických slovesech jsem natočila video, mrkněte na něj. Tady jen ve zkratce, stavová slovesa jsou slovesa, která nepopisují děje, ale něco stálého jako stavy, vlastnosti, postoje, prožitky, vztahy k něčemu, emoce a podobně. Stavová slovesa nepoužíváme v průběhových časech, pouze v prostých a mimo jiné i v předbudoucím čase prostém.

Když říkáme, že nějaký stav bude v určité době v budoucnosti stále trvat, často spolu s předbudoucím časem prostým používáme opět předložku BY nebo spojku BY THE TIME. Chceme-li vyjádřit, jak dlouho takový stav už trvá, můžeme použít předložku FOR (po jak dlouhou dobu). Například:

By next week, she will have known him for five years. (Příští týden ho bude znát už pět let.)

They will have realized their mistake by the time we meet again. (Oni už budou vědět, že udělali chybu, než se znovu setkáme.)

By the end of the year, she will have owned the company for twenty years. (Koncem roku bude vlastnit tuto firmu už dvacet let.)

In August 2023, my parents will have been married for forty years. (V srpnu 2023 budou mít rodiče svoji už čtyřicet let.)

I will have had this car for years before considering a new one. (Tohle auto budu vlastnit roky, než začnu uvažovat o novém.)

Takto se tedy používá předbudoucí čas prostý. Máte otázky? Ptejte se v komentářích. A nezapomeňte si v komentářích zkusit utvořit také pár vět v předbudoucím čase prostém na procvičení! 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. You’re the absolute best, really! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.