Anglické gramatické časy #38: Předpřítomný čas prostý vs. předminulý čas prostý

Ach ty anglické „před“ časy neboli perfect tenses! Nejenže se pletou s klasickými časy přítomnými a minulými, ale studentům se často motají i mezi sebou. Pojďme se tedy v tomhle videu mrknout na to, jak od sebe odlišit předpřítomný čas prostýpředminulý čas prostý. Kdy použít present perfect simple a kdy naopak použít past perfect simple? Dají se někdy zaměnit? Pojďme si tyto dva gramatické časy porovnat. Have fun! 🙂

Potřebujete-li si zopakovat, jak se oba gramatické časy tvoří a používají předtím, než si pustíte toto video? Jen do toho:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Předpřítomný čas prostý nebo předminulý čas prostý?

Předpřítomný čas prostýpředminulý čas prostý studenti zaměňují nejspíš proto, že jsou si velice podobné tvořením, ale také se často překládají do češtiny úplně stejně. Každý anglický gramatický čas tu ale není pro srandu králíkům, něco vyjadřuje. A stejně tak i předpřítomný a předminulý čas mají své určité role. Dobrou zprávou pro vás ale je, že rozdíl mezi present perfect a past perfect je velice jednoduchý a spočívá v kontextu.

Víte, že všechny anglické perfect tenses (předpřítomný, předminulý, předbudoucí) popisují nějakou událost, která byla dokončená před jinými okolnostmi.

Názvy těchto gramatických časů vám samy napoví. Před-přítomný čas prostýpřed-minulý čas prostý se tak nejmenují pro nic za nic. Zapamatujte si tedy tohle:

Předpřítomný čas prostý má přítomný kontext. Vztahuje se k přítomnosti. Nějak souvisí se současnou situací a popisuje událost, která byla dokončena před tímto okamžikem.

Předminulý čas prostý má minulý kontext. Vztahuje se k minulosti. Nějak souvisí s jiným dějem v minulosti a popisuje událost, která byla ukončena před tímto minulým dějem.

A jen takové malé opakování, jak od sebe předpřítomný a předminulý čas prostý rozpoznat. Liší se tvarem pomocného slovesa HAVE.

V předpřítomném čase má pomocné sloveso have tvar přítomného času, tedy HAVE nebo HAS:

I have seen the film. (Ten film už jsem viděl.)

She has finished it. (Ona už to dokončila.)

V předminulém čase má pomocné sloveso have tvar minulého času, tedy HAD:

I had seen the film. (Ten film jsem už viděl.)

She had finished it. (Ona už to dokončila.)

A to je vlastně celé. Předminulý čas prostý je v podstatě předpřítomný čas prostý posunutý do minulosti. Jde tedy jen o to, neřídit se českým doslovným překladem a uvědomit si, zda mluvíme o kontextu přítomném nebo minulém. Pojďme si to ukázat na příkladech:

I’m nervous because I haven’t flown in years. (Jsem nervózní, protože jsem roky necestoval letadlem.)

– Teď jsem nervózní. Tato věta má přítomný kontext. Mluvím o něčem, co se vztahuje k přítomnému okamžiku a stalo se před ním.

I was nervous because I hadn’t flown in years. (Byl jsem nervózní, protože jsem roky necestoval letadlem.)

– Byl jsem nervózní. Tato věta má minulý kontext. Mluvím o něčem, co se vztahuje k minulému ději a odehrálo se ještě před ním.

She’s travelled the world. (Ona už procestovala celý svět.)

– Tato věta má přítomný kontext, vztahuje se k přítomnosti. V současnosti má procestovaný celý svět.

She’d travelled the world by the time she was 40. (V době, kdy jí bylo čtyřicet, už procestovala celý svět.)

– Tato věta má minulý kontext, vztahuje se k minulosti. Když jí bylo 40, už měla procestovaný celý svět.

Mr Green isn’t here. He’s already left. (Pan Green tu není. Už odešel.)

– Tato věta má přítomný kontext. Pan Green tu teď není, protože už odešel. Mluvíme o tom, co se odehrálo před tímto okamžikem.

Mr Green wasn’t there. He’d already left. (Pan Green tam nebyl. Už odešel.)

– Tato věta má minulý kontext. Pan Green tam nebyl, protože už odešel. Mluvíme o události, která se odehrála před jinou událostí v minulostí.

Adam has worked for several international companies. (Adam už pracoval pro několik mezinárodních firem.)

– Tato věta má přítomný kontext, vztahuje se k přítomnosti. V současnosti už Adam pracoval pro několik takových firem.

Adam had worked for several international companies before he turned 35. (Adam už pracoval pro několik mezinárodních firem, než mu bylo 35.)

– Tato věta má minulý kontext, vztahuje se k minulosti. Říkáme, co se odehrálo před jinou událostí v minulosti.

Už víte, jaký je rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a předminulým časem prostým? Doufám, že už to dává větší smysl a díky těmto videím máte v gramatických časech o něco menší guláš. 😀 Nebo vám ještě něco vrtá hlavou? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete tak učinit zde. I’m so grateful for you, you’re the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.