Anglické gramatické časy #35: Tvoření předminulého času prostého

Předpřítomné časy máme za sebou, nastal čas vrhnout se na předminulý čas prostý. Řekneme si, jak se tvoří kladná a záporná věta, otázka i krátká verze odpovědi a dáme si vše do souvislostí. Věřte tomu nebo ne, anglické gramatické časy mají svou logiku a předminulý čas prostý neboli past perfect simple není výjimkou. A umíte-li tvořit bez problémů předpřítomný čas prostý, pak pro vás předminulý čas prostý bude naprostá hračka. Pojďme na to. Enjoy! 🙂

Jak se předminulý čas prostý tvoří?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tvoření předminulého času prostého

V úvodu do anglických „perfect“ časů jsme si řekli, že všechny prosté „před“ časy (předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas prostý) se tvoří pomocí pomocného slovesa HAVE v nějakém tvaru a slovesa ve tvaru minulého příčestí. A přesně tak tomu je i u předminulého času prostého.

Jelikož mluvíme o předMINULÉM čase, pomocné sloveso HAVE bude mít tvar minulého času:

HAD – pomocné sloveso, které tvoří předminulý čas

Co to znamená, že sloveso HAD je zde jako pomocné? Je tu pouze jako pomocník (proto se mu říká pomocné sloveso), ale samo o sobě nenese význam. Má za úkol vytvářet kladnou a zápornou větu, otázku či krátkou verzi odpovědi v předminulém čase prostém. Jeho rolí je tvořit gramatický čas, a proto se chová jinak než běžná plnovýznamová slovesa, což si za chvíli ukážeme.

Po pomocném slovese HAD následuje plnovýznamové sloveso (= to, které nese význam) ve tvaru minulého příčestí.

U pravidelných sloves vytvoříte tvar minulého příčestí přidáním koncovky -ED:

want – wanted (chtít)

need – needed (potřebovat)

use – used (používat, použít)

order – ordered (objednat)

book – booked (zarezervovat)

wait – waited (čekat)

return – returned (vrátit se)

cook – cooked (vařit)

look – looked (podívat se, dívat se)

dance – danced (tančit)

work – worked (pracovat)

study – studied (studovat)

live – lived (žít, bydlet)

U sloves nepravidelných je tvarem minulého příčestí třetí tvar slovesa:

be was / were been (být)

become became become (stát se)

begin began begun (začít)

eat ate eaten (jíst)

drink drank drunk (pít)

bring brought brought (přinést)

choose chose chosen (vybrat si)

find found found (najít)

read read read (číst)

run ran run (běhat, běžet)

hear heard heard (slyšet)

leave left left (odejít, odjet, opustit, zanechat)

know knew known (vědět, znát)

speak spoke spoken (mluvit)

Nepravidelná slovesa se můžete učit v mém online kurzu pro (nejen věčné) začátečníky a na Memrise od 17. lekce.

Kladná věta

Když to tedy dáme dohromady, kladná věta v předminulém čase prostém bude vypadat takto:

kdo, co + HAD + sloveso ve tvaru minulého příčestí + zbytek věty

Protože tu máme sloveso HAD jako pomocné, často se v mluvené řeči zkracuje na (apostrof)d.

I had read the book before. I’d read the book before. (Tu knihu už jsem předtím četl.)

You had lied to me! You’d lied to me! (Lhal jsi mi!)

She had had lunch. She’d had lunch. (Ona už obědvala.)

He had talked to us. He’d talked to us. (Mluvil s námi.)

It had rained. It’d rained. (Pršelo.)

We had finished it. We’d finished it. (Dokončili jsme to.)

They had arrived. They’d arrived. (Oni dorazili.)

Záporná věta

K vytvoření záporu nám pomůže pomocné sloveso had. Stačí ho jen dát do záporného tvaru HAD NOT neboli zkráceně HADN’T. Ostatní zůstává stejné: Kdo, co + hadn’t + minulé příčestí + zbytek věty.

I had not read the book. I hadn’t read the book. (Tu knihu jsem nečetl.)

You had not lied to me! You hadn’t lied to me! (Nelhal jsi mi!)

She had not had lunch. She hadn’t had lunch. (Ona nebědvala.)

He had not talked to us. He hadn’t talked to us. (Nemluvil s námi.)

It had not rained. It hadn’t rained. (Nepršelo.)

We had not finished it. We hadn’t finished it. (Nedokončili jsme to.)

They had not arrived. They hadn’t arrived. (Oni ještě nedorazili.)

Otázka

Otázka v předminulém čase prostém se tvoří přehozením slovosledu: pomocné sloveso HAD si vymění místo s podmětem: Had + kdo, co + příčestí minulé + zbytek věty?

Had I read the book? (Už jsem tu knihu četl?)

Had you lied to me? (Lhal jsi mi?)

Had she had lunch? (Už obědvala?)

Had he talked to us? (Už s námi mluvil?)

Had it rained? (Pršelo?)

Had we finished it? (Už jsme to dokončili?)

Had they arrived? (Už dorazili?)

Pokud chceme k otázce přidat tázací zájmeno (kdo? kolik? kde? jak? proč? kdy?), pak ho vložíme na začátek otázky:

When had I read the book? (Kdy jsem tu knihu četl?)

Why had you lied to me? (Proč jsi mi lhal?)

Where had she had lunch? (Kde obědvala?)

What time had they arrived? (V kolik hodin dorazili?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět pouze ano/ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám vytváří otázku. V případě předminulého času prostého je to tedy opět pomocné sloveso HAD nebo HADN’T:

Had you lied to me? (Lhal jsi mi?)

Yes, I had. (Ano, lhal).

No, I hadn’t. (Ne, nelhal.)

Had she had lunch? (Už obědvala?)

Yes, she had. (Ano, obědvala.)

No, she hadn’t. (Ne, neobědvala.)

Takto se tedy tvoří předminulý čas prostý neboli past perfect simple. 🙂

Určitě jste si všimli, že předminulý čas prostý se tvoří navlas stejně jako předpřítomný čas prostý. Jediným rozdílem je právě pomocné sloveso (u předpřítomného času HAVE / HAS, u předminulého času HAD).

Něco není jasné? Ptejte se v komentářích. Ráda odpovím a poradím. 🙂 Brzy se také můžete těšit na video, ve kterém se předminulý čas prostý naučíte správně používat.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re simply the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Marie napsal:

  Mimořádně jasným způsobem vysvětleno. Projev moc sympatický.

  • Markét napsal:

   Thank you so incredibly much for your kind words. Have fun learning English! 😘 Take care,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.