Anglické gramatické časy #28: Tvoření předpřítomného času prostého

Po úvodu do všech anglických „perfect“ neboli „před“ časů nadešel čas vrhnout se na ně podrobně. Vezmeme to hezky od toho nejpoužívanějšího, tedy předpřítomného času prostého neboli po anglicku present perfect simple. Pojďme se v tomto videu a článku podívat na to, jak se tento gramatický čas tvoří, abychom se v příštím díle mohli vrhnout na jeho použití. 🙂

Jak se předpřítomný čas prostý tvoří?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tvoření předpřítomného času prostého

V již už zmíněném úvodu do anglických „perfect“ časů jsme si řekli, že všechny prosté „před“ časy (předpřítomný, předminulý a předbudoucí čas prostý) se tvoří pomocí pomocného slovesa HAVE v nějakém tvaru a slovesa ve tvaru minulého příčestí. Jak to bude vypadat u předpřítomného času prostého?

Jelikož mluvíme o předPŘÍTOMNÉM čase, pomocné sloveso HAVE bude mít tvar přítomného času. Může mít tedy tyto dva tvary:

HAVE – u všech osob s výjimkou třetí osoby jednotného čísla

HAS – u třetí osoby jednotného čísla (on, ona, ono)

Co to znamená, že sloveso have je zde jako pomocné? Znamená to, že zde nenese význam, není tu jako plnovýznamové sloveso s významem „mít“. Je zde jen jako pomocník (proto se mu říká pomocné sloveso), který vytváří kladnou a zápornou větu, otázku či krátkou verzi odpovědi v tomto konkrétním gramatickém čase. Jeho rolí je tedy tvořit gramatický čas – předpřítomný čas prostý, a proto se chová jinak než běžná plnovýznamová slovesa (za chvíli si ukážeme).

Po pomocném slovese HAVE nebo HAS následuje plnovýznamové sloveso ve tvaru minulého příčestí. Abyste tedy správně vytvořili větu v předpřítomném čase, musíte rozlišovat mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy.

U pravidelných sloves vytvoříte tvar minulého příčestí přidáním koncovky -ED:

need – needed (potřebovat)

order – ordered (objednat)

book – booked (zarezervovat)

return – returned (vrátit se)

cook – cooked (vařit)

dance – danced (tančit)

work – worked (pracovat)

study – studied (studovat)

live – lived (žít, bydlet)

U sloves nepravidelných je tvarem minulého příčestí třetí tvar slovesa:

be was / were been (být)

eat ate eaten (jíst)

drink drank drunk (pít)

bring brought brought (přinést)

find found found (najít)

read read read (číst)

run ran run (běhat, běžet)

hear heard heard (slyšet)

know knew known (vědět, znát)

speak spoke spoken (mluvit)

Nepravidelná slovesa se můžete učit v mém online kurzu pro (nejen věčné) začátečníky a na Memrise od 17. lekce.

Když to tedy dáme dohromady, věta v předpřítomném čase prostém bude mít tvar:

kdo, co + have / has + sloveso ve tvaru minulého příčestí + zbytek věty

Kladná věta

Kladnou větu tvoříme pomocí již zmíněného vzorečku: Kdo, co + have / has + minulé příčestí + zbytek věty.

Protože tu máme sloveso have nebo has jako pomocné, často se v mluvené řeči zkracuje na tvary (apostrof)ve a (apostrof)s.

I have seen the film. I’ve seen the film. (Ten film už jsem viděl.)

You have finished it! You’ve finished it! (Ty jsi to dokončil!)

She has had coffee. She’s had coffee. (Ona už kávu měla.)

He has heard this song. He’s heard this song. (On už tuhle písničku slyšel.)

It has happened before. It’s happened before. (Už se to dřív stalo.)

We have been to London. We’ve been to London. (V Londýně jsme byli.)

They have returned. They’ve returned. (Oni se už vrátili.)

Záporná věta

K vytvoření záporu nám pomůže pomocné sloveso have / has. Stačí ho jen dát do záporného tvaru HAVE NOT neboli zkráceně HAVEN’T či HAS NOT nebo zkráceně HASN’T. Ostatní zůstává stejné: Kdo, co + haven’t / hasn’t + minulé příčestí + zbytek věty.

I have not seen the film. I haven’t seen the film. (Ten film neviděl.)

You have not finished it! You haven’t finished it! (Ty jsi to ještě nedokončil!)

She has not had coffee. She hasn’t had coffee. (Ona ještě neměla kávu.)

He has not heard this song. He hasn’t heard this song. (On tuhle písničku ještě neslyšel.)

It has not happened before. It hasn’t happened before. (To se nikdy předtím nestalo.)

We have not been to London. We haven’t been to London. (V Londýně jsme ještě nebyli.)

They have not returned. They haven’t returned. (Oni se ještě nevrátili.)

Otázka

Otázka v přepřítomném čase prostém se tvoří přehozením slovosledu: pomocné sloveso have / has si vymění místo s podmětem: Have / has + kdo, co + příčestí minulé + zbytek věty?

Have I seen the film? (Už jsem ten film viděl?)

Have you finished it? (Už jsi to dokončil?)

Has she had coffee? (Už měla kávu?)

Has he heard this song? (On už tuhle písničku slyšel?)

Has it happened before? (Už se to někdy dřív stalo?)

Have we been to London? (Už jsme byli v Londýně?)

Have they returned? (Už se vrátili?)

Pokud chceme přidat tázací zájmeno (kdo? kde? jak? proč? kdy?), pak ho klasicky vložíme na začátek otázky:

Where have you been? (Kde jste byli?)

Why has he returned? (Proč se vrátil?)

How many times have I told you to be careful? (Kolikrát už jsem ti říkal, abys byl opatrný?)

How much coffee have they had? (Kolik kávy už vypili?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět ano/ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám vytváří danou otázku. V případě předpřítomného času prostého je to opět pomocné sloveso HAVE / HAVEN’T nebo HAS / HASN’T:

Have you eaten all of it? (To jsi to snědl všechno?)

Yes, I have. (Ano, snědl).

No, I haven’t. (Ne, nesnědl.)

Has she done her homework? (Už si udělala úkoly?

Yes, she has. (Ano, udělala.)

No, she hasn’t. (Ne, neudělala.)

Takto se tedy tvoří předpřítomný čas prostý neboli present perfect simple. Důležitou roli v něm hraje pomocné sloveso HAVE / HAS, které vytváří kladnou větu, zápor, otázku i krátkou odpověď. Po něm následuje plnovýznamové sloveso ve tvaru příčestí minulého a nakonec zbytek věty.

Jak vidíte, u předpřítomného času prostého je potřeba rozlišovat mezi osobami (třetí osoba jednotného čísla versus všechny ostatní) a také mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy. Možná právě proto nepatří tento čas mezi oblíbence studentů, ale nebojte, brzy se to naučíte. 🙂

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. Nemáte otázky? Pak pokračujte na druhou část o předpřítomném čase prostém, ve které si řekneme, jak se tento gramatický čas používá a co vyjadřuje.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Milena napsal:

  Dobrý den Markéto, prosím už jenom o vysvětlení, jak vytvořit zápornou otázku u předpřítomného času. Ještě pořád mě drží Tvoje nakopnutí mě do znovuučení angličtiny, za což jsem Ti velmi, velmi vděčná. Děkuji! Milena.

  • Markét napsal:

   Hi there, Milena,
   mám radost, že nadšení stále trvá a „nakopnutí“ bylo účinné. Jen tak dál, držím palce! 🙂 😀
   Záporná otázky se tvoří stejně jako ta kladná, jen s tím rozdílem, že pomocné sloveso bude v záporu (použijeme tedy HAVEN’T nebo HASN’T). Například:
   Haven’t you seen this film before? (Neviděl jsi ten film už náhodou?)
   Hasn’t she arrived yet? (To ještě nepřijela?)
   Haven’t they told you? (Copak ti to neřekli?)
   Se zápornými otázkami ale opatrně, v angličtině se nepoužívají tak často jako v češtině a mnohdy mají trošku jiný význam, než si myslíme. Mám o tom video, kdyby vás to zajímalo podrobněji: https://englishhacker.cz/zaporne-otazky-v-anglictine-ano-ci-ne/. 😉
   Have fun learning English,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.