Vlog: My Summer Vacation in Samos, Greece

Řecko je moje velká láska. Nádherná příroda, průzračné moře, neskutečně milí lidé, pohodová až lehce chaotická atmosféra a samozřejmě báječná řecká kuchyně. Není divu, že mě to tam každý rok táhne. I letos jsem to nevydržela a strávila 11 dní na ostrově Samos. O mé letní dovče vám ráda anglicky popovídám v cestovatelském vlogu, ve kterém si budete moci otestovat své poslechové dovednosti a naučit se nové šikovné obraty či užitečnou slovní zásobu. V článku najdete přepis videa do textu, vypsaná slovíčka a překlad. Enjoy! 🙂

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete spustit kliknutím na na první symbol vpravo na spodní liště videa.

Přepis videa do textu

I’ve fallen in love with Greece since I first set foot on one of its islands a few years ago. Even today I still can’t get enough of this amazing country. Luckily for me, there are so many places in Greece to visit and explore. So let me tell you more about my summer vacation in Samos, okay?

What I immediately loved about Samos was the fact that it isn’t as touristy as other Greek islands. Maybe that’s why all the people I met seemed unusually friendly and easygoing to me and many of them, both locals and tourists, were happy to have a quick chat with me in English anywhere I went.

I also enjoyed all the opportunities for adventure I came across. I went for a bicycle trip to a village in the mountains, I visited the Eupalinos tunnel, one of the greatest engineering achievements of antiquity, waded through water to see waterfalls and sailed a boat along the coast. There’s so much to experience in Samos!

Yep, no need to say I’m looking forward to coming back to my beloved Greece next year. 🙂

Naučte se fráze, frázová slovesa a další užitečnou slovní zásobu z vlogu

Slovní zásoba a fráze z vlogu

fall in love with something / somebody – zamilovat se do něčeho / někoho (přičemž fall fell fallen je nepravidelné sloveso)

since – od té doby, co…

set foot on / in somewhere – vkročit kam

a few years ago – před pár lety

even today – dokonce i teď, dokonce i dnes

can’t get enough of something – nemoci se něčeho nabažit

luckily for me – naštěstí pro mě

explore – prozkoumat, probádat, poznávat

let me do something – dovolte mi, abych…, nechte mě, abych… (Let me tell you more about… – Nechte mě, abych vám řekla víc o…)

summer vacation – letní dovolená

immediately – okamžitě, ihned, hned

What I immediately loved was… – Hned se mi zalíbilo to, že…

the fact that… – ten fakt, ta skutečnost, že…

touristy – příliš turistický, plný turistů, okupovaný turisty (hovorově)

as touristy as other Greek islands – tak turistický jako ostatní řecké ostrovy (více o porovnávání pomocí „as… as…“ se dozvíte v Lesson 18 kurzu pro (nejen věčné) začátečníky)

maybe that’s why – možná proto

meet met met – potkat, seznámit se, setkat se (nepravidelné sloveso)

seem (to somebody) – zdát se, připadat (komu)

unusually friendly and easygoing – nezvykle přátelští a pohodoví

many of them – mnoho z nich

both locals and tourists – jak místní, tak turisté

to be happy to do something – rád něco udělat

to be happy to have a quick chat with somebody – rád si s někým rychle popovídat, poklábosit, pokecat

quick chat – rychlý pokec, rozhovor (pokud vás zajímá rozdíl mezi slovíčky „quick“ a „fast“, mrkněte na video)

have a chat – popovídat si, pokecat si

anywhere I went – kamkoli jsem šla

opportunities for adventure – příležitosti zažít něco dobrodružného

come across – narazit na něco, někoho (frázové sloveso)

go for a bicycle trip – jet na cyklistický výlet

tunnel – tunel

one of the greatest engineering achievements of antiquity – jeden z nejvýznamějších stavebních úspěchů antiky

wade through – brodit se

sail a boat – plavit se na lodi

along the coast – podél pobřeží

yep – jo (hovorově)

no need to do something – není třeba něco udělat

look forward to (doing something) – těšit se na (frázové sloveso)

come back – vrátit se

beloved – milovaný, drahý

Přepis s překladem

I’ve fallen in love with Greece since I first set foot on one of its islands a few years ago.

Řecko miluju už od té doby, co jsem před několika lety poprvé vkročila na jeden z jeho ostrovů.

Even today I still can’t get enough of this amazing country.

Dokonce i teď se téhle úžasné země pořád nemůžu nabažit.

Luckily for me, there are so many places in Greece to visit and explore.

Naštěstí pro mě je ale v Řecku spoustu míst, která můžu navštívit a prozkoumat.

So let me tell you more about my summer vacation in Samos, okay?

Takže mi dovolte, abych vám řekla víc o mé letní dovolené na Samosu, ano?

What I immediately loved about Samos was the fact that it isn’t as touristy as other Greek islands.

Co se mi na Samosu okamžitě zalíbilo, byl fakt, že není tak turistický jako jiné řecké ostrovy.

Maybe that’s why all the people I met seemed unusually friendly and easygoing to me

Možná proto mi všichni lidé, které jsem potkala, připadali nezvykle přátelští a pohodoví

and many of them, both locals and tourists, were happy to have a quick chat with me in English anywhere I went.

a mnoho z nich, jak místní, tak i turisté, si se mnou rádi rychle popovídali v angličtině, ať jsem šla kamkoli.

I also enjoyed all the opportunities for adventure I came across.

Také jsem si užila všechny příležitosti zažít něco dobrodružného, na které jsem narazila.

I went for a bicycle trip to a village in the mountains,

Jela jsem na cyklistický výlet do vesničky v horách,

I visited the Eupalinos tunnel, one of the greatest engineering achievements of antiquity,

navštívila jsem Eupalinův tunel, jeden z nejvýznamějších stavebních úspěchů antiky,

waded through water to see waterfalls and sailed a boat along the coast.

brodila jsem se vodou, abych viděla vodopády, a plavila se na lodi podél pobřeží.

There’s so much to experience in Samos!

Na Samosu se toho dá tolik zažít!

Yep, no need to say I’m looking forward to coming back to my beloved Greece next year. 🙂

Takže jo, není třeba říkat, že už se těším, až se příští rok do mého milovaného Řecka vrátím. 🙂

Tak jak se vám dařilo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov novinka? A naučili jste se něco užitečného? Doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů. 

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z cestovatelských vlogů a video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. (Thank you!) 

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.