Vlog: A Hike to a Protected Maple Tree

Cestovat do zahraničí teď sice moc nemůžeme, ale není všem cestám a cestovatelským vlogům konec. Vždyť i u nás je spousta krásných míst, dokonce i v blízkém okolí. A jelikož už mi bylo po toulání se světem smutno, vyrazila jsem s kamarádkou pěšky k památnému javoru nedaleko Třebíče a natočila pro vás vlog. Vyražte tedy se mnou, otestujte si svou angličtinu a naučte se spoustu nového. Enjoy! 🙂

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete pustit kliknutím na na první symbol vpravo na spodní liště videa.

Exercise: Try to answer these questions

Otestujte si své porozumění mluvenému slovu a pokuste se odpovědět na tyto otázky:

  1. What day of the week did we go hiking?
  2. How many kilometres did I hike?
  3. What was the colour of the signs we followed?
  4. How old is the maple tree?

Správné odpovědi se dozvíte na konci videa. Good luck!

Přepis videa do textu

Well, my dear students, we can’t travel abroad at the moment because of the coronavirus outbreak but we still can explore our surroundings. And that’s what my friend and I did on the last Saturday in May.

We decided to go hiking. Our destination was an incredibly old and beautiful protected maple tree situated in the woods about ten kilometres from my doorstep.

We followed the green signs and admired the view and all the colourful flowers. The Vysočina region is simply gorgeous, especially in the late spring.

And this is it, the protected maple tree. It’s hollow inside but still strong and tall even though it’s more than six hundred years old. The thought that this maple tree was here during the time of kings gives me goosebumps.

So what do you think? Would you pay this tree a visit? I hope you would. Sometimes, you don’t have to travel abroad to see amazing things, you know.

Naučte se fráze, frázová slovesa a další užitečnou slovní zásobu z vlogu

Slovní zásoba a fráze z vlogu

Slovíčka z vlogu:

travel abroad – cestovat do zahraničí

at the moment – momentálně, v současnosti, teď

because of – kvůli

coronavirus outbreak – prudké šíření koronaviru, epidemie koronaviru

explore – zkoumat, prozkoumat, poznávat

surroundings – okolí

decide – rozhodnout se

go hiking – jít na túru

destination – cíl cesty

incredibly old – neuvěřitelně starý, neskutečně starý

protected maple tree – památný javor, chráněný javor

situated – nacházející se kde, umístěný

in the woods – v lesích

about – okolo, zhruba, asi

doorstep – práh, zápraží

follow – následovat

green sign – zelená značka

follow the green signs – jít po zelených značkách

admire – obdivovat

admire the view – obdivovat výhled

colourful flowers – pestrobarevné květiny

region – region, kraj

simply gorgeous – jednoduše nádherný, jednoduše úžasný

especially – zvláště, obzvlášť

in the late spring – během pozdního jara

hollow – dutý, prázdný, vykotlaný

inside – uvnitř

even though – i když

during the time of kings – za časů králů

Fráze z vlogu:

walk of shame – fráze označuje provinilou chůzi domů ráno po náhodné známosti, nebo také obecněji, když někdo musí čelit veřejnosti po nějakém trapném momentu

Still a little drunk, I began the walk of shame home. – Pořád na půl opilý jsem se vydal na pochod hanby domů.

I still remember what his face looked like when he did the walk of shame yesterday. – Pořád si ještě pamatuji, jak se tvářil, když se včera celý zahanbený plížil zpátky.

And that’s what we did. – A to jsme udělali. A přesně to jsme udělali.

That’s not what I meant. – To jsem tím nemyslel.

That’s what she said. – Tohle řekla. Přesně tohle řekla.

That’s where we had lunch. – Tam jsme obědvali.

That’s when it happened. – Tehdy se to stalo. V té chvíli se to stalo.

That’s how you do it. – Takhle se to dělá.

That’s why I don’t trust him. – Proto mu nedůvěřuju.

This is it. – To je ono. (ukazuji na to, o čem už byla řeč předtím) / A je to tu. (něco velkého nebo očekávaného se má stát) / A to je poslední kapka. (mám něčeho dost, pohár trpělivosti přetekl)

This is it. This is the house I want to show you. – To je ono. To je ten dům, který ti chci ukázat.

This is it – the moment we’ve been waiting for. – A je to tady – ten okamžik, na který jsme čekali.

This is it, I’m going home. – A to je poslední kapka, jdu domů.

give somebody goosebumps – mít z něčeho husí kůži

Her amazing singing gave me goosebumps. – Z jejího úžasného zpěvu jsem měl husí kůži.

Watching my favourite film gives me goosebumps every time. -Z koukání na můj oblíbený film má pokaždé husí kůži.

get goosebumps  – mít husí kůži (obecněji)

It’s cold, I’m getting goosebumps. – Je zima, naskakuje mi husí kůže.

So what do you think? – Tak co vy na to? Tak co na to říkáte? Tak jaký je váš názor?

What did you think of the film? – Jak se ti ten film líbil? Co na ten film říkáš?

What do they think of their new boss? – Co říkají na svého nového šéfa?

pay a visit – navštívit (fráze)

We should pay your parents a visit. / We should pay a visit to your parents. – Měli bychom navštívit tvé rodiče. (fráze)

If you have time, pay a visit to the gallery I told you about. – Jestli máš čas, navštiv tu galerii, o které jsem ti říkal. (fráze)

you know – hovorová výplň,používá se: 1. když chcete zdůraznit to, co říkáte; 2. když se chcete ujistit, že někdo přesně rozumí tomu, co říkáte; 3. jako vata, když chcete udržet něčí pozornost, ale vteřinku, abyste si promysleli, co řeknete; 4. když něco vysvětlujete a chcete se ujistit, že dotyčný ví, o čem je řeč)

Somebody has to do it, you know. – Někdo to udělat musí, víš.

I didn’t want to yell. I was nervous, you know? – Nechtěl jsem křičet. Byl jsem nervózní, víš?

We saw Jane, you know, Michael’s wife, yesterday. – Včera jsem viděli Jane, však víš, Michaelovu ženu.

Přepis s překladem

Well, my dear students, we can’t travel abroad at the moment because of the coronavirus outbreak

Tak, mí drazí studenti, momentálně nemůžeme kvůli epidemii koronaviru cestovat do zahraničí,

but we still can explore our surroundings.

ale pořád můžeme poznávat naše okolí.

And that’s what my friend and I did on the last Saturday in May.

A přesně to jsem s mou kamrádkou udělala poslední sobotu v květnu.

We decided to go hiking.

Rozhodly jsme se jít na túru.

Our destination was an incredibly old and beautiful protected maple tree

Cílem naší cesty byl neskutečně starý a krásný památný javor,

situated in the woods about ten kilometres from my doorstep.

který se nachází v lesích zhruba deset kilometrů od mého prahu.

We followed the green signs

Šli jsme po zelených značkách

and admired the view and all the colourful flowers.

a obdivovaly výhled a všechny ty pestrobarevné květiny.

The Vysočina region is simply gorgeous, especially in the late spring.

Kraj Vysočina je jednoduše nádherný, zvlášť během pozdního jara.

And this is it, the protected maple tree.

A to je on, památný javor.

It’s hollow inside but still strong and tall

Uvnitř je dutý, ale pořád je silný a vysoký,

even though it’s more than six hundred years old.

i když je více než šest set let starý.

The thought that this maple tree was here during the time of kings gives me goose bumps.

Z pomyšlení, že tenhle javor tu byl za časů králů, mám husí kůži.

So what do you think?

Tak co na to říkáte?

Would you pay this tree a visit?

Navštívili byste tenhle strom?

I hope you would.

Já doufám že ano.

Sometimes, you don’t have to travel abroad to see amazing things, you know.

Někdy přece nemusíte cestovat do zahraničí, abyste viděli úžasné věci.

Tak jak se vám dařilo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov novinka? Dokázali jste správně zodpovědět mé otázky? A naučili jste se něco užitečného? Doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů. A dejte mi vědět, jestli se chcete na něco zeptat. 🙂

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z cestovatelských vlogů a video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti.  (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. (Thank you!) 

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
  1. Radka napsal:

    It´s very beautiful, Markétko, thank you very much :-))) Radka

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.