Plete se #18: I vs. me

Tvary osobních zájmen, ačkoliv jich je v angličtině v porovnání s češtinou podstatně méně, dokáží studenty pořádně potrápit. Mohlo by se zdát, že správné použití zájmen Ime přece není žádná věda, ale často narazíte na spoustu sporných případů, kdy si najednou nejste jistí. Měli bychom říct it’s me nebo it’s I? Je správně he’s older than I nebo he’s older than me? A máme říct you and I nebo you and me? Pojďme si na tyto otázky odpovědět a naučit se I a me používat správně. Enjoy! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jaký je rozdíl mezi I a ME?

Určitě jste už slyšeli poučku, že I je podmětný tvar, kdežto me je předmětným tvarem tohoto zájmena. Co to ale vlastně znamená v praxi?

I je ve většině případů použito ve větě jako podmět, tedy na prvním místě ve slovosledu. Odpovídá na otázku: Kdo dělá co? Nejčastěji se shoduje s naším českým prvním pádem.

I am a teacher. (() jsem učitel.)

I will help you. (ti pomůžu.)

I don’t know. (() nevím.)

I couldn’t sleep. (jsem nemohl spát.)

Tvar me je naproti tomu předmětem ve větě, tedy tvarem, který rozvíjí sloveso. Odpovídá na otázky: Bez koho? S kým? O kom? Komu? Koho?

Help me. (Pomoz mi.)

They were talking about me. (Mluvili o mně.)

He didn’t give me the book. (On mi tu knihu nedal.)

Will you do it for me? (Uděláš to pro ?)

Jenže to jednoduché pravidlo, že I je tvar podmětu a me je tvar předmětu, se začne brzy komplikovat, jakmile narazíte na věty typu: To jsem já. A co já? On je vyšší než já. Kdo je to? Já!… Jak je správně přeložit? I nebo me?

Kamenem úrazu je zde čeština, která v těchto větách vždy používá tvar . Není proto divu, že většina studentů si myslí, že v těchto větách je ono „já“ podmětem, ale z pohledu angličtiny tomu tak být vůbec nemusí.

To jsem já. To jsem byl já.

Tyto věty, kdy nám „já“ následuje po slovese být, se dají přeložit jak pomocí me, tak i I. Pozor ale na rozdíl mezi nimi.

Pokud použijeme I, zníme velice formálně:

Who is it? It’s I. – Kdo je to? To jsem já. (velice formální)

Who did that? It wasn’t I. – Kdo to udělal? Já to nebyl. (velice formální)

It was I who said that. – Byl jsem to já, kdo to řekl. (velice formální)

Naproti tomu tvar me se používá v běžné, neformální angličtině:

Who is it? It’s me. – Kdo je to? To jsem já. (běžná, neformální angličtina)

Who did that? It wasn’t me. – Kdo to udělal? Já to nebyl. (běžná, neformální angličtina)

It was me who said that. – Byl jsem to já, kdo to řekl. (běžná, neformální angličtina)

Pokud však chceme říct nebo odpovědět jen slovíčkem „já“ osamoceně, pak už lze použít jen me:

Who is it? Me. – Kdo je to? Já.

Who is there? Me. – Kdo je tam? Já.

Who said that? Me. – Kdo to řekl. Já.

Who did that? Me. – Kdo to udělal? Já.

Hey, you? Who? Me? – Hej, ty? Kdo? Já?

A co já?

A co věta: A co já? V angličtině se přeloží pomocí tvaru me. Ale proč? Jednoduše proto, že to „já“ v anglické větě následuje po předložce a tím pádem je tedy předmětným tvarem, nikoli podmětným, jak nás svádí čeština.

But what about me? Have you already forgotten about me?- Ale co já? To už jste na mě zapomněli?

Than I NEBO than me?

Jak je to s porovnáváním? Když chci říct, že je někdo vyšší než já, použiju I nebo me? Můžeme použít oboje, ale jiným způsobem.

Pokud říkáme pouze „než já“, pak použijeme than me. Than je totiž v těchto větách předložkou a „já“ zde není podmětným tvarem, ale předmětným:

He’s older than me. (On je starší než já.)

They’re taller than me. (Oni jsou vyšší než já.)

She was much better at English than me. (Ona byla v angličtině mnohem lepší než já.)

Pokud však po „než“ následuje sloveso (než jsem já, než jsem byl já…), pak už musíme použít I, protože „já“ se zde stává podmětem:

He’s older than I am. (On je starší, než jsem já.)

They’re taller than I am. (Oni jsou vyšší, než jsem já.)

She was much better at English than I was. (Ona byla v angličtině mnohem lepší, než jsem byl já.)

Ty a já, on a já, oni a já…

A co když chceme říct „oni a já“, „on a já“ nebo „ty a já“? V angličtině můžeme použít obě varianty I a me, ale opět je mezi nimi rozdíl.

I použijeme, když ty, oni, on… a já jsme ve větě podmětem:

You and I are going to be late. (Ty a já přijdeme pozdě.)

They and I went for a trip on Saturday. (Oni a já jsem v sobotu jeli na výlet.)

He and I don’t always get along. (On a já spolu ne vždycky dobře vycházíme.)

She and I are going shopping today. (Ona a já jdeme dneska nakupovat.)

Me použijeme, když ty, oni, on… a já jsme ve větě předmětem:

They saw you and me in Prague yesterday. (Oni tebe a mě včera viděli v Praze.)

You should take them and me for a trip. (Měli byste je a mě vzít na výlet.)

Our parents sent him and me a package. (Naši rodiče poslali jemu a mě balíček.)

It’s between her and me. (Je to mezi ní a mnou.)

Poznámka: Bavíme se tu sice o zájmenech Ime, ale tohle všechno platí i pro ostatní osobní zájmena you – you / he – him / she – her / it – it / we – us / they – them. 🙂

Máte otázky? Něco není jasné? Nebo si jen chcete správné použití tvarů I a me procvičit ve větě? Napište mi do komentářů. 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.