Plete se #15: early vs. soon

Slovíčka „soon“ a „early“ a jejich druhý stupeň „sooner“ a „earlier“ dokáží potrápit nejen začátečníky, ale i pokročilejší studenty angličtiny. Překládají se jako „brzy“ a „dříve“, ale je mezi nimi rozdíl. Jak si je tedy neplést a kdy použít „soon“ a kdy „early“? Pojďme si jejich použití ukázat na příkladech a naučit se je správně používat. 🙂

1. Soon = odteď brzy, zanedlouho

Slovíčko „soon“ ve významu brzy se používá ve významu „brzy od tohoto okamžiku, zanedlouho“. Vztahuje se tedy k současnosti. Něco se stane brzy, tedy zanedlouho od teď = použijeme „soon“.

They’ll be here soon. (Oni tu brzo budou.)

See you soon. (Brzy se uvidíme.)

It’ll be dark soon. (Brzy bude tma.)

It seemed difficult at first but I got used to it soon. (Zprvu se to zdálo těžké, ale brzy jsem si na to zvykl.)

Slovíčko „soon“ se také používá ve tvaru „sooner„, což je jeho druhý stupeň a znamená „dříve“. Vztahuje se k nějakému konkrétnímu bodu, mluvíme tedy o „dříve“ ve smyslu „za co nejkratší dobu od určitého okamžiku„.

The sooner you’ll finish this, the better. (Čím dřív to dokončíš, tím lépe.)

I apologize for not telling you sooner. (Omlouvám se, že jsem ti to neřekl dřív.)

Now we know we should have done it sooner. (Teď už víme, že jsme to měli udělat dřív.)

sooner or later (dříve nebo později, nakonec)

She’ll find out sooner or later. (Stejně se to dříve nebo později dozví.)

2. Early = brzy ve smyslu dříve, časně

Slovíčko „early“ se také překládá jako „brzy“, ale v jiném kontextu než „soon“. „Early“ použijete, když máte na mysli „brzy“ ve smyslu „dříve než něco jiného, časně“. Zatímco „soon“ znamená „brzy“ od tohoto okamžiku, „early“ se naopak od nějakého okamžiku vrací zpět do minulosti.

My father always gets up early. (Můj otec vždy vstává brzy.)

You’re here early. (Jdeš brzy. Jsi tu dřív.)

The bus was ten minutes early. (Autobus přijel o deset minut dříve.)

If you finish early, you can go home. (Jestli to dokončíš dřív (=než je domluveno nebo předpokládáno), můžeš jít domů.)

He goes running early in the morning. (Brzy ráno si chodí zaběhat.)

Zatímco slovíčko „soon“ je pouze příslovcem, slovíčko „early“ může však být i přídavným jménem. V tom případě má význam „brzký, časný, raný, v začátku„.

I’d like to meet you for early lunch today. (Rád bych se s tebou dnes sešel na brzký oběd.)

There are a few vegetables which you can plant in early spring. (Existuje pár druhů zeleniny, které můžete zasadit na začátku jara.)

He’s just come back from his early shift. (Právě se vrátil z ranní směny.)

She’s in her early thirties. (Je jí něco málo přes třicet.)

My parents worked as teachers in the early 80’s. (Mí rodiče na začátku osmdesátých let pracovali jako učitelé.)

A i slovíčko „early“ má svůj druhý stupeň „earlier“, který se překládá jako „dříve, předtím, začátkem“. Zatímco „sooner“ znamená „dříve“ ve smyslu „za co nejkratší dobu od určitého okamžiku“, „earlier“ naproti tomu vyjadřuje „dříve než nějaký bod“, ukazuje tedy zpětně hlouběji do minulosti.

We went running earlier this morning. (Dnes ráno jsme šli běhat dříve (= než obvykle)).

I finished my work earlier than usual. (Dodělal jsem práci dřív než obvykle.)

He came earlier than expected. (On přišel dříve, než se čekalo.)

You should have come earlier. Now it’s too late. (Měl jsi přijít dříve. Teď už je příliš pozdě.)

Porovnejte:

Pojďme si rozdíl mezi „early“ a „soon“ ukázat ještě na těchto příkladech a porovnat je:

You have to get up soon. (Musíš brzy vstávat. = Jsi ještě v posteli a musíš z té postele vylézt co nejdřív.)

You have to get up early. (Musíš brzy vstávat. = Musíš vstávat brzy ráno.)

Další příklad:

He came soon. (Přišel brzy. = Přišel co nejdříve od určitého okamžiku. Například se trochu zpozdil a dal všem vědět, že zanedlouho přijde. Brzy poté přišel.)

He came early. (Přišel brzy. = Přišel dříve, než se očekávalo nebo dříve, než bylo domluveno. Nebo přišel brzy ráno, záleží na kontextu.)

A co tyto věty? Dokázali byste jim správně porozumět?

If you finish soon, you can go home. (Jestliže to dokončíš brzy, můžeš jít domů. = Jestliže to dokončíš od teď za co nejkratší dobu.)

If you finish early, you can go home. (Jestliže to dokončíš brzy, můžeš jít domů. = Jestliže to dokončíš dříve, než ti například skončí pracovní doba nebo než to máš odevzdat šéfovi…)

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony a z cestovatelských vlogů se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
  1. Jana napsal:

    Perfektně a srozumitelně vysvětleno. Moc děkuji ♥️

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.