Anglické předložky: Jak rozumět popisu cesty a navigování?

Samotné ptaní se na cestu nemusí být žádná věda (pokud ano, mrkněte na tohle video). Když na vás pak někdo spustí a začne vám zasvěceně popisovat cestu, můžete se v tom ztratit, ani nevíte jak. A to není zrovna žádoucí, když se ve skutečnosti snažíte za každou cenu na cestách neztratit. V tomto videu si posvítíme na navigování a popis cesty tak, aby pro vás nebyl žádný problém porozumět, kam máte zamířit, kde máte odbočit a kolem čeho máte jít. K tomu bude třeba naučit se celou řadu užitečných anglických předložek. Tak pojďme na to! 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

go straight on / go straight ahead

Asi tušíte, že anglické go straight znamená jednoduše „jděte rovně“. Mnohem častěji se ale setkáte s výrazy go straight ongo straight ahead, které vás nabádají, abyste pokračovali pořád rovně, tedy nikde neodbočovali a drželi se té stejné cesty či ulice.

Go straight on Queen Street and then turn right when you get to Main Street. (Držte se na Queen Street (neobočujte z Queen Street) a pak zabočte vpravo, až se dostanete na Main Street.)

Go straight ahead until you see a yellow house. You can’t miss it. (Jděte pořád rovně, dokud neuvidíte žlutý dům. Nemůžete to minout.)

Stejný význam také můžete vyjádřit slovesem follow, které vám říká, že se máte držet nějaké ulice, silnice apod., následovat něco.

Follow this road for about 200 metres. (Jeďte po téhle silnici ještě asi 200 metrů.)

go along

Chceme-li říct, aby někdo šel po té a té ulici či cestě nebo jel po té a té silnici, použijeme předložku along. Předložka along značí, že sledujeme přímku nebo linii něčeho.

Go along Queen Street until you reach the crossroads. (Jděte po Queen Street, dokud nenarazíte na křižovatku.)

Go along this road for about five hundred metres. (Jeďte po téhle silnici asi pět set metrů.)

Kromě toho ještě předložka along znamená podél něčeho, kolem něčeho.

Just go along the river, you can’t miss it. (Prostě běžte kolem řeky, nemůžete to minout.)

go past

Předložka past při popisu cesty také zazní velice často. Znamená, že máme projít kolem něčeho, minout na své cestě něco.

Go past the traffic lights and then turn right into Queen Street. (Projeďte přes semafor a pak odbočte doprava do Queen Street.)

We should walk past the post office, shouldn’t we? (Měli bychom jít kolem té pošty, že ano?)

Drive past the cinema and go straight on until you see the bank on your right. (Projeďte kolem kina a pokračujte rovně, dokud tu banku neuvidíte po své pravé ruce.)

go up / go down

Nikoho asi nepřekvapí, že předložky up a down značí směr nahoru a dolů.

You need to turn back and go up the hill. (Musíte se otočit a jít nahoru do kopce.)

Drive down the mountain until you reach a village. (Sjeďte dolů z hory, dokud nenarazíte na vesnici.)

turn…

Pojďme se podívat na všelijaké zatáčky a odbočky. Naviguje-li vás někdo, abyste odbočili do nějaké ulice, pak uslyšíte větu turn left / right into

Go along this road until you see a big blue house. Then turn right into Queen Street. (Jeďte po této silnici, dokud neuvidíte velký modrý dům. Pak zabočte vpravo do Queen Street.)

Když ale máte odbočit ne do konkrétní ulice, ale na nějakém konkrétním místě, používá se předložka at.

Turn left at the next corner. (Na dalším rohu zabočte vlevo.)

Turn right at the crossroads and then turn left at the supermarket. (Na křižovatce odbočte vpravo a pak u supermarketu odbočte vlevo.)

At the roundabout, take the first exit. (Na kruhovém objezdu odbočte na prvním výjezdu.)

Ne vždy se použije sloveso turn. Často se také setkáte s výrazem take the first / second… turning / turn / road / street…on the right / on the left, který vás naviguje, abyste to na první, druhé… odbočce, ulici… vzali doprava, doleva.

Take the first turning on the right and then go straight ahead until you see it right in front of you. (Vezměte to na první odbočce doprava and pak pokračujte rovně, dokud to neuvidíte přímo před sebou.)

turn back / go back

Pokud přejdeme místo, kde jsme měli odbočit a ocitneme se jinde, než jsme chtěli, kolemjdoucí nás nejspíš pošlou zpět a použijí výrazy turn back nebo go back. Oba znamenají, ať se otočíme a vrátíme po té stejné cestě zpět do bodu, kde jsme sešli z cesty.

I think you’ve gone too far, you need to turn back. (Myslím, že jste zajeli příliš daleko, musíte se vrátit.)

You must have missed the turn. You have to go back. (Museli jste tu odbočku minout. Musíte se vrátit.)

go over

Máte-li přes něco přejít, dojde na předložku over.

Go over the bridge. You need to get to the other side of the river. (Přejděte přes most. Potřebujete se dostat na druhou stranu řeky.)

go under

Máte-li něco podejít, jít pod něčím, pak určitě zazní předložka under.

Drive past the cinema but don’t take the first turning. Go under the bridge. (Projeďte kolem kina, ale neodbočujte na první odbočce. Projeďte pod mostem.)

go through

S předložkou through se setkáte, když bude třeba, abyste něčím prošli, tedy vešli do něčeho a prošli tím až na konec, kde vyjdete ven.

Go through the tunnel and you’ll see it on your right. (Projděte tunelem a uvidíte to po své pravé ruce.)

Drive through the village and then turn left at the crossroads. (Projeďte vesnicí a pak na křižovatce zabočte vlevo.)

go across

Pokud nás někdo naviguje, abychom něco přešli z jedné strany na druhou (například ulici, silnici apod.), pak použije předložku across.

Go across the street. It’s the tall building over there. (Přejděte přes ulici. Je to ta vysoká budova tamhle.)

go towards

Pak nám také někdo může říct, abychom šli nebo jeli směrem k čemu. V tom případě by se použila předložka towards.

Go towards the railway station until you reach a supermarket. (Běžte směrem k vlakovému nádrží, dokud nedojdete k supermarketu.)

at the corner of…

A jak se řekne, že je něco na rohu něčeho? Nejspíš zaslechnete výraz at the corner of…, někdy ale také dají rodilí mluvčí přednost předložce on.

The café is at the corner of Queen Street and King Street. (Ta kavárna je na rohu ulic Queen Street a King Street.)

just around the corner

Když máte to štěstí a jste skoro u cíle, můžete narazit na výraz just around the corner, který znamená, že je něco hned za rohem.

The hotel is just around the corner. You can’t miss it. (Ten hotel je hned za rohem. Nemůžete ho minout.)

it’s on the left / on the right

Při navigování také často zaslechnete, že je něco nalevo nebo napravo – on the lefton the right. Další variantou jsou výrazy on your lefton your right, které znamenají po vaší levici / pravici.

Go straight ahead for about 100 metres and then it’s on the left. (Pokračujte rovně asi 100 metrů a pak je to vlevo.)

It’s about a five-minute walk. Then you’ll see the theatre on your right. (Je to asi pět minut chůze. Pak to divadlo uvidíte po vaší pravici.)

it’s opposite…

Předložku opposite (something) nejspíš znáte. Znamená, že je něco naproti něčemu.

The café is opposite the church. (Ta kavárna je naproti kostelu.)

It’s the building next to the bookshop opposite the hospital. (Je to ta budova, která je vedle knihkupectví naproti nemocnici.)

it’s between…

Předložka between zase znamená, že se něco nachází mezi něčím jiným, že je to z obou stran obklopené něčím.

The café is between the church and the bank. (Ta kavárna se nachází mezi kostelem a bankou.)

it’s in front of…

Stojí něco před něčím? To vyjadřuje předložka in front of.

The chemist’s is right in front of the hospital. (Lékárna je hned před nemocnicí.)

it’s behind…

A opakem předložky in front of je předložka behind, která vyjadřuje, že se něco nachází za něčím.

No, you’re not going the wrong way. The post office is just around the corner behind the white house. (Ne, nejdete špatně. Pošta je hned za rohem za tím bílým domem.)

Doufám, že se na cestách neztratíte. A kdyby přece jen ano, věřím, že s těmito šikovnými předložkami situaci hravě zvládnete. Safe travels! 🙂

P.S. Slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám videa a chcete mě podpořit v tom, co dělám? Můžete. I’m very grateful to you, thank you! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Jana napsal:

  Hi dear Market, I am doing mistakes in these examply: pick it up/ pick up it, check it out/check out it. I dont know, why is (it) between pick up, check out, no at the end of the sentence. Can you explain it to me? Thank you so much. Bye and have a nice day Jana. Here is fogy day

  • Markét napsal:

   Hi there, my dear Jana,
   sure, no problem. You always put pronouns such as „I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us, them“ between a verb and a preposition of a phrasal verb. You say:
   Pick it up. Check it out. Call it off. Turn him down. Tell her off. Back them up.
   (Of course, there are many different types of phrasal verbs so this isn’t true for all of them.)
   If you’re talking about things, you’ve got two options: You can put the noun between a verb and a preposition or behind the preposition. You say:
   Pick up the phone. Or: Pick the phone up.
   Check out the website. Or: Check the website out.
   Call off the meeting. Or: Call the meeting off. I hope it makes more sense now. 😉
   Have a wonderful foggy day too!
   Markét

 2. Jana napsal:

  Dear Market, thank you, I understand this problem now.
  The pronoun always between a verb and a preposition
  The thing can be two options: the noun between a verb and a proposition
  or noun behind the proposition I think I can never learnt english good, it is horrible for me. My english is czechlish, my brother says me tatarenglish:-)
  Bye and happy New Year 2022, Jana

  • Markét napsal:

   I’m glad to hear it makes more sense now. 😉
   Haha, don’t worry about that, you’re getting better and better with every single day. No one is perfect after all. 😉
   Happy New Year of 2022! May it be worth it.
   Markét

 3. Lucie napsal:

  Hello, you are great. Thank you for the work you do.
  You are the best English teacher I have ever met.
  Have a nice day.
  Lucie

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.