Anglické gramatické časy #46: Použití předbudoucího času průběhového

Doufám, že kladné i záporné věty, otázky i krátké verze odpovědi v předbudoucím čase průběhovém už umíte tvořit, jako když bičem mrská (pokud ne, naučte se to nejdříve v tomto videu). Můžeme se tedy zaměřit na použití tohoto gramatického času. Pojďme se future perfect continuous naučit používat v praxi a ukázat si, jaké děje vyjadřuje. Have fun learning English grammar, my favourite people! 🙂

K čemu se používá předbudoucí čas průběhový?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Použití předbudoucího času průběhového

Předbudoucí čas průběhový. Z názvu můžeme hodně vyčíst o tom, jaké děje tento gramatický čas vyjadřuje. Slovo průběhový nám naznačuje, že popisovaný děj má nějaké trvání, průběh a my tuto skutečnost zdůrazňujeme. A slovo předbudoucí nám zase napovídá, že tento čas popisuje děje, které započaly před nějakým okamžikem v budoucnu. Když si to dáme dohromady…

Předbudoucí čas průběhový popisuje děj, který započal před určitým okamžikem v budoucnosti a v daném okamžiku v budoucnu bude stále ještě probíhat.

V češtině opět nemáme přímý ekvivalent předbudoucího času průběhového, proto může být jeho použití matoucí, zvlášť když ho překládáme do našeho klasického budoucího času. Pokud si ale zapamatujete tuhle formulku či pomůcku, nebudete si muset s tímhle gramatickým časem tolik lámat hlavu. Většina vět v tomto gramatickém čase se překládá právě takto nebo odpovídá v češtině právě tomuto:

V tuhle dobu v budoucnu budu ještě dělat tohle / bude ještě probíhat tohle / bude se ještě dít tohle.

Tento děj však vnímáme z přítomného okamžiku. Teď myslíme na to nebo mluvíme o tom, co bude v budoucnu ještě probíhat. V podstatě je to předpřítomný čas průběhový posunutý do budoucnosti. Kdybychom se totiž přesunuli pomocí stroje času do budoucího okamžiku, o kterém je řeč, použili bychom pro popis toho, co se v tom okamžiku děje právě předpřítomný čas průběhový. Tady máte příklad, jak to myslím:

By six o’clock, I will have been working for twelve hours. (V šest už budu pracovat dvanáct hodin.)

  • V šest hodin v budoucnu budu stále ještě pracovat, a to už celých dvanáct hodin v kuse. Na tento děj však nahlížím ze současnosti. V tomto přítomném okamžiku mluvím o tom, co bude v konkrétním okamžiku v budoucnosti ještě probíhat.

Pokud bych se ale mohla přesunout do budoucnosti (dejme tomu, že vlastním stroj času) a ocitla bych se v budoucnu v čase šest hodin, popsala bych situaci předpřítomným časem průběhovým:

I’ve been working for twelve hours. (Pracuji už dvanáct hodin.)

Pojďme si ale raději dát konkrétní příklady a ukázat si konkrétní situace, jak se tento gramatický čas používá:

She will have been studying English for five years next month. (Příští měsíc to bude už pět let, co se učí anglicky.)

How long will you have been learning French when you visit Paris? (Jak dlouho už se budeš učit francouzsky, až pojedeš do Paříže?)

In two years, we’ll have been working at this company for a decade. (Za dva roky budeme pro tuhle firmu pracovat už deset let.)

You won’t have been living here for five years by the end of this month, will you? (Koncem měsíce tu nebudete bydlet už pět let, že ne?

By the time we arrive, he’ll have been waiting for us for an hour. (Než dorazíme, bude na nás čekat už hodinu.)

Will they have been renovating the house for six months by June? (Budou v červnu rekonstruovat dům už půl roku?)

How long will your uncle have been teaching at the university by the end of this semester? (Jak dlouho bude váš strýc na konci tohoto semestru učit na univerzitě?)

By tomorrow, it won’t have been raining for four days, but a week. (Zítra nebude pršet už čtyři dny, ale týden.)

Takto se tedy používá předbudoucí čas průběhový neboli future perfect continuous. Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

Nemáte otázky? Pak se můžete začít těšit na další video, ve které si porovnáme předbudoucí čas prostý s předbudoucím časem průběhovým. See you there!

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.