Anglické gramatické časy #5: stavová versus dynamická slovesa

Určitě znáte poučku, že když nějaký děj právě teď probíhá, měli byste použít přítomný čas průběhový. Existuje ale skupina sloves, která se v průběhových časech nikdy nepoužívá, a to ani v případě, že se něco v tomto okamžiku. Řeč je o takzvaných stavových slovesech, o kterých si povíme víc v tomhle článku a videu. Jak se liší od sloves dynamických?

 

Stavová versus dynamická slovesa:

 

Stavová slovesa

Stavová slovesa popisují, jak název napovídá, určité stavy jako postoje, prožitky, vlastnosti, vztahy k něčemu, emoce a podobně. Od dynamických sloves se liší tím, že nepopisují děje či činnosti a nevyskytují se v průběhových tvarech. Stavy nemohou probíhat, když se nad tím zamyslíme: jednoduše prostě jsou anebo nejsou. Porovnejte například tato slovesa:

go“ – jít, jet (popisuje činnost, aktivitu = dynamické sloveso: I’m going to Prague. – Právě jedu do Prahy.)

like“ – mít rád (nepopisuje činnost, ale nějaký stav = stavové sloveso: I like Prague. – Mám rád Prahu.)

watch“ – sledovat, dívat se (popisuje činnost, aktivitu = dynamické sloveso: We’re watching TV. – Díváme se na televizi.)

see“ – vidět (popisuje stav, nikoliv záměrnou činnost = stavové sloveso: I (can) see you. – Vidím tě.)

Mezi stavová slovesa patří slovesa, která popisují:

1. city, emoce a duševní pochody

love (mít rád, milovat): I love pizza! (Miluju pizzu!)

like (mít rád, líbit se): I like the film. (Mně se ten film líbí.)

dislike (nemít rád, nelíbit se): He dislikes garlic. (On nemá rád češnek.)

hate (nesnášet, nenávidět): Why do you hate her? (Proč ji nenávidíš?)

adore (zbožňovat): She adores animals. (Ona zbožňuje zvířata.)

admire (obdivovat): I admire his work. (Obdivuju jeho díla, práci.)

need (potřebovat): What does he need? (Co on potřebuje?)

prefer (preferovat, upřednostňovat): We prefer tea to coffee. (Dáváme přednost čaji před kávou.)

respect (respektovat): They don’t respect our opinion. (Oni nerespektují náš názor.)

regret (litovat): Why does she regret it? (Proč toho ona lituje?)

want (chtít): I want to help. (Chci pomoct.)

wish (přát si, přát): I wish you happy birthday. (Přeji ti vše nejlepší k narozeninám.)

care (být jedno): I don’t care what you think. (Je mi jedno, co si myslíš.)

trust (důvěřovat): He trusts me. (On mi důvěřuje.)

agree (souhlasit): We don’t agree with you. (Nesouhlasíme s vámi.)

depend (záviset, záležet): It depends on the weather. (To záleží na počasí.)

think (myslet si): They think we’re going with them. (Oni si myslí, že jedeme s nimi.)

believe (věřit): I don’t believe you. (Nevěřím ti.)

know (vědět): She knows. (Ona to ví.)

mean (mít na mysli): That’s not what I mean. (To není to, co mám na mysli / co tím myslím.)

hope (doufat): We hope he’s all right. (Doufáme, že je v pořádku.)

doubt (pochybovat): I doubt it’s true. (Pochybuju, že je to pravda.)

realize (uvědomit si): I realize I was stupid. (Uvědomuju si, že jsem byl hloupý.)

remember (pamatovat si): She doesn’t remember that. (Ona si to nepamatuje.)

deserve (zasloužit si): You don’t deserve the gift. (Ty si ten dárek nezasloužíš.)

seem (zdát se, připadat, vypadat): It seems to be broken. (Zdá se, že je to rozbité.)

understand (rozumět, chápat): I understand. (Rozumím.)

suppose (předpokládat): We suppose you’ll call us soon. (Předpokládáme, že nám brzy zavoláte.)

admit (připustit, uznat): She admits she isn’t very good at English. (Ona připouští, že není v angličtině moc dobrá.)

envy (závidět): They envy us. (Oni nám závidí.)

recognize (poznat, rozpoznat): I recognize his handwriting. (Poznávám jeho písmo.)

wonder (přemýšlet, uvažovat, lámat si hlavu): I wonder who did it. (Zajímalo by mě, kdo to udělal.)

2. smyslové vnímání

Slovesa popisující smysly se také většinou nepoužívají v průběhových časech. Často se také pojí s modálním slovesem „can“:

see (vidět): I can see you. / I see you. (Vidím tě.)

hear (slyšet): Can he hear us? / Does he hear us? (Slyší nás?)

smell (vonět, zapáchat): The rose smells amazing. (Ta růže úžasně voní.)

taste (chutnat): It tastes like pudding. (Chutná to jako pudink.)

feel (cítit): How do you feel? (Jak se cítíš?)

3. vlastnictví, náležení

have (mít): Do they have a car? (Mají oni auto?)

own (vlastnit): He owns a restaurant. (On vlastní restauraci.)

possess (mít ve vlastnictví, vlastnit): This company possesses many building in the city. (Tahle firma vlastní mnoho budov ve městě.)

include (zahrnovat, obsahovat): Does our stay at your hotel include breakfast? (Zahrnuje náš pobyt ve vašem hotelu snídani?)

consist of (skládat se z, být složen z): Her ideal breakfast consists of fruit, cereal and juice. (Její ideální snídaně sestává z ovoce, cereálií a džusu.)

contain ((obsahovat): This drink contains a lot of sugar. (Tenhle nápoj obsahuje hodně cukru.)

belong to (patřit): This book belongs to me. (Tahle kniha patří mně.)

owe (dlužit): They owe us fifty dollars. (Dluží nám 50 dolarů.)

 

4. vlastnosti věcí nebo bytostí

look (vypadat): You look amazing! (Vypadáš úžasně!)

sound (znít): This sounds interesting. (To zní zajímavě.)

weigh (vážit): Our suitcase weighs too much. (Náš kufr váží příliš mnoho.)

measure (měřit): The wall measures more than six metres. (Ta zeď měří víc než šest metrů.)

cost (stát, o ceně): The plane ticket costs fifteen thousand CZK. (Ta letenka stojí 15 tisíc korun.)

Slovesa obojživelníci:

Některá z uvedených stavových slovesech však mohou mít i jiný význam, který se v průběhových časech objevit může. V tom dalším významu už totiž nejsou stavová, ale dynamická. Jsou to například tato slovesa:

look (vypadat = stavové sloveso) x look (dívat se = dynamické sloveso)

She looks stunning. (Ona vypadá úchvatně.) x Why are you looking at me like that? (Proč se na mě tak díváš?)

think (myslet si = stavové sloveso) x think (přemýšlet = dynamické sloveso)

What do you think about the film? (Co si o tom filmu myslíš?) x What are you thinking about? (O čem přemýšlíš?)

feel (lze použít i v průběhových časech s důrazem, jak se cítím právě v tomhle okamžiku)

I feel tired. (Cítím se unavený. / obecné konstatování) x I’m feeling tired. (Cítím se unavený. / teď, v tomhle okamžiku)

have (mít, vlastnit = stavové sloveso) x have (ve frázích jako have a shower, have lunch, have fun, have a good time… = dynamické sloveso)

We have a cat. (Máme kočku.) x We’re having breakfast. (Právě snídáme.)

see (vidět = stavové sloveso) x see (vídat se s někým = dynamické sloveso)

I can see both of you. (Vidím vás oba.) x I’m seeing Jane tonight. (Večer se uvidím, sejdu s Jane.)

taste (chutnat = stavové sloveso) x taste (ochutnávat, degustovat = dynamické sloveso)

It tastes great. (Chutná to skvěle.) x I’m tasting the soup. (Právě ochutnávám polévku.)

smell (vonět, zapáchat = stavové sloveso) x smell (cítit vůni, čichat)

The soap smells like flowers. (To mýdlo voní po květinách.) x I’m smelling the roses. (Právě si přičichávám k těm růžím.)

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

 

Markéta
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)
Komentáře
 1. Pavel napsal:

  moc hezky a názorně vysvětleno. Díky!!

 2. gita napsal:

  Milá Markétka,
  spracovali ste príklady na stavové a dynamické slovesa veľmi zaujímavo. Ďakujem. Vaša Gita

 3. Lenka napsal:

  Ve svých 54 letech jsem se pustila do intenzivního učení angličtiny a vy Markétko mi v tom ohromně pomáháte,velké díky.Lenka

 4. Roman napsal:

  Jsem věčný začátečník, možná už by se dalo říct i pokročilejší začátečník a po delší učební prodlevě jsem narazil na vaše „hackerovské stránky“ a musím říct, že se mi vaše lekce, jak mluvnické tak i kurz náramně líbí a s vámi jsem dostal nový impulz, zkrátka zase začal něco dělat.

  • Markét napsal:

   Ahoj, Romane, to moc ráda slyším. Je škoda, když se na angličtinu zanevře (a to mnohdy jen kvůli tomu, že se člověk učí pomocí mučivě gramatických nebo neefektivních tradičních metod). 🙂 Držím palce a doufám, že vás kurz či videa posunou zase o kus dál. Markét 🙂

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *