Anglické gramatické časy #5: stavová versus dynamická slovesa

Určitě znáte poučku, že když nějaký děj právě teď probíhá, měli byste použít přítomný čas průběhový. Existuje ale skupina sloves, která se v průběhových časech nikdy nepoužívá, a to ani v případě, že se něco v tomto okamžiku. Řeč je o takzvaných stavových slovesech, o kterých si povíme víc v tomhle článku a videu. Jak se liší od sloves dynamických?

Stavová versus dynamická slovesa:

Stavová slovesa

Stavová slovesa popisují, jak název napovídá, určité stavy jako postoje, prožitky, vlastnosti, vztahy k něčemu, emoce a podobně. Od dynamických sloves se liší tím, že nepopisují děje či činnosti a nevyskytují se v průběhových tvarech. Stavy nemohou probíhat, když se nad tím zamyslíme: jednoduše prostě jsou anebo nejsou. Porovnejte například tato slovesa:

go“ – jít, jet (popisuje činnost, aktivitu = dynamické sloveso: I’m going to Prague. – Právě jedu do Prahy.)

like“ – mít rád (nepopisuje činnost, ale nějaký stav = stavové sloveso: I like Prague. – Mám rád Prahu.)

watch“ – sledovat, dívat se (popisuje činnost, aktivitu = dynamické sloveso: We’re watching TV. – Díváme se na televizi.)

see“ – vidět (popisuje stav, nikoliv záměrnou činnost = stavové sloveso: I (can) see you. – Vidím tě.)

Mezi stavová slovesa patří slovesa, která popisují:

1. city, emoce a duševní pochody

love (mít rád, milovat): I love pizza! (Miluju pizzu!)

like (mít rád, líbit se): I like the film. (Mně se ten film líbí.)

dislike (nemít rád, nelíbit se): He dislikes garlic. (On nemá rád češnek.)

hate (nesnášet, nenávidět): Why do you hate her? (Proč ji nenávidíš?)

adore (zbožňovat): She adores animals. (Ona zbožňuje zvířata.)

admire (obdivovat): I admire his work. (Obdivuju jeho díla, práci.)

need (potřebovat): What does he need? (Co on potřebuje?)

prefer (preferovat, upřednostňovat): We prefer tea to coffee. (Dáváme přednost čaji před kávou.)

respect (respektovat): They don’t respect our opinion. (Oni nerespektují náš názor.)

regret (litovat): Why does she regret it? (Proč toho ona lituje?)

want (chtít): I want to help. (Chci pomoct.)

wish (přát si, přát): I wish you happy birthday. (Přeji ti vše nejlepší k narozeninám.)

care (být jedno): I don’t care what you think. (Je mi jedno, co si myslíš.)

trust (důvěřovat): He trusts me. (On mi důvěřuje.)

agree (souhlasit): We don’t agree with you. (Nesouhlasíme s vámi.)

depend (záviset, záležet): It depends on the weather. (To záleží na počasí.)

think (myslet si): They think we’re going with them. (Oni si myslí, že jedeme s nimi.)

believe (věřit): I don’t believe you. (Nevěřím ti.)

know (vědět): She knows. (Ona to ví.)

mean (mít na mysli): That’s not what I mean. (To není to, co mám na mysli / co tím myslím.)

hope (doufat): We hope he’s all right. (Doufáme, že je v pořádku.)

doubt (pochybovat): I doubt it’s true. (Pochybuju, že je to pravda.)

realize (uvědomit si): I realize I was stupid. (Uvědomuju si, že jsem byl hloupý.)

remember (pamatovat si): She doesn’t remember that. (Ona si to nepamatuje.)

deserve (zasloužit si): You don’t deserve the gift. (Ty si ten dárek nezasloužíš.)

seem (zdát se, připadat, vypadat): It seems to be broken. (Zdá se, že je to rozbité.)

understand (rozumět, chápat): I understand. (Rozumím.)

suppose (předpokládat): We suppose you’ll call us soon. (Předpokládáme, že nám brzy zavoláte.)

admit (připustit, uznat): She admits she isn’t very good at English. (Ona připouští, že není v angličtině moc dobrá.)

envy (závidět): They envy us. (Oni nám závidí.)

recognize (poznat, rozpoznat): I recognize his handwriting. (Poznávám jeho písmo.)

wonder (přemýšlet, uvažovat, lámat si hlavu): I wonder who did it. (Zajímalo by mě, kdo to udělal.)

2. smyslové vnímání

Slovesa popisující smysly se také většinou nepoužívají v průběhových časech. Často se také pojí s modálním slovesem „can“:

see (vidět): I can see you. / I see you. (Vidím tě.)

hear (slyšet): Can he hear us? / Does he hear us? (Slyší nás?)

smell (vonět, zapáchat): The rose smells amazing. (Ta růže úžasně voní.)

taste (chutnat): It tastes like pudding. (Chutná to jako pudink.)

feel (cítit): How do you feel? (Jak se cítíš?)

3. vlastnictví, náležení

have (mít): Do they have a car? (Mají oni auto?)

own (vlastnit): He owns a restaurant. (On vlastní restauraci.)

possess (mít ve vlastnictví, vlastnit): This company possesses many building in the city. (Tahle firma vlastní mnoho budov ve městě.)

include (zahrnovat, obsahovat): Does our stay at your hotel include breakfast? (Zahrnuje náš pobyt ve vašem hotelu snídani?)

consist of (skládat se z, být složen z): Her ideal breakfast consists of fruit, cereal and juice. (Její ideální snídaně sestává z ovoce, cereálií a džusu.)

contain ((obsahovat): This drink contains a lot of sugar. (Tenhle nápoj obsahuje hodně cukru.)

belong to (patřit): This book belongs to me. (Tahle kniha patří mně.)

owe (dlužit): They owe us fifty dollars. (Dluží nám 50 dolarů.)

4. vlastnosti věcí nebo bytostí

look (vypadat): You look amazing! (Vypadáš úžasně!)

sound (znít): This sounds interesting. (To zní zajímavě.)

weigh (vážit): Our suitcase weighs too much. (Náš kufr váží příliš mnoho.)

measure (měřit): The wall measures more than six metres. (Ta zeď měří víc než šest metrů.)

cost (stát, o ceně): The plane ticket costs fifteen thousand CZK. (Ta letenka stojí 15 tisíc korun.)

Slovesa obojživelníci:

Některá z uvedených stavových slovesech však mohou mít i jiný význam, který se v průběhových časech objevit může. V tom dalším významu už totiž nejsou stavová, ale dynamická. Jsou to například tato slovesa:

look (vypadat = stavové sloveso) x look (dívat se = dynamické sloveso)

She looks stunning. (Ona vypadá úchvatně.) x Why are you looking at me like that? (Proč se na mě tak díváš?)

think (myslet si = stavové sloveso) x think (přemýšlet = dynamické sloveso)

What do you think about the film? (Co si o tom filmu myslíš?) x What are you thinking about? (O čem přemýšlíš?)

feel (lze použít i v průběhových časech s důrazem, jak se cítím právě v tomhle okamžiku)

I feel tired. (Cítím se unavený. / obecné konstatování) x I’m feeling tired. (Cítím se unavený. / teď, v tomhle okamžiku)

have (mít, vlastnit = stavové sloveso) x have (ve frázích jako have a shower, have lunch, have fun, have a good time… = dynamické sloveso)

We have a cat. (Máme kočku.) x We’re having breakfast. (Právě snídáme.)

see (vidět = stavové sloveso) x see (vídat se s někým = dynamické sloveso)

I can see both of you. (Vidím vás oba.) x I’m seeing Jane tonight. (Večer se uvidím, sejdu s Jane.)

taste (chutnat = stavové sloveso) x taste (ochutnávat, degustovat = dynamické sloveso)

It tastes great. (Chutná to skvěle.) x I’m tasting the soup. (Právě ochutnávám polévku.)

smell (vonět, zapáchat = stavové sloveso) x smell (cítit vůni, čichat)

The soap smells like flowers. (To mýdlo voní po květinách.) x I’m smelling the roses. (Právě si přičichávám k těm růžím.)

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Pavel napsal:

  moc hezky a názorně vysvětleno. Díky!!

 2. gita napsal:

  Milá Markétka,
  spracovali ste príklady na stavové a dynamické slovesa veľmi zaujímavo. Ďakujem. Vaša Gita

 3. Lenka napsal:

  Ve svých 54 letech jsem se pustila do intenzivního učení angličtiny a vy Markétko mi v tom ohromně pomáháte,velké díky.Lenka

 4. Roman napsal:

  Jsem věčný začátečník, možná už by se dalo říct i pokročilejší začátečník a po delší učební prodlevě jsem narazil na vaše „hackerovské stránky“ a musím říct, že se mi vaše lekce, jak mluvnické tak i kurz náramně líbí a s vámi jsem dostal nový impulz, zkrátka zase začal něco dělat.

  • Markét napsal:

   Ahoj, Romane, to moc ráda slyším. Je škoda, když se na angličtinu zanevře (a to mnohdy jen kvůli tomu, že se člověk učí pomocí mučivě gramatických nebo neefektivních tradičních metod). 🙂 Držím palce a doufám, že vás kurz či videa posunou zase o kus dál. Markét 🙂

 5. Zdeňka napsal:

  Dobry den, já bych se chtěla zeptat na slovo Wonder a wondering je tam nějaká výjimka u těchto dvou slov ? jde použít oba tvary 🙂 díky Zdeňka

  • Markéta napsal:

   Ahoj, Zdeňko,
   great question. 🙂 Sloveso „wonder“ se běžně považuje za stavové a ve svém hlavním významu „přemýšlet, uvažovat, lámat si hlavu“ se tak používá.
   Pak je tu ale ještě jeho specifické použití, ve kterém se „wonder“ používá v průběhovém čase, takže bychom ho mohli také považovat za sloveso obojživelníka. 🙂
   Tím použitím je zdvořilé „zajímalo by mě, rád bych věděl, říkal jsem si“. Buďto můžete říct: „I wonder if…“ nebo „I’m wondering if…“ a dá se to použít i v minulém průběhovém „I was wondering if…“
   Například: I was wondering if you’d like to join me. – Přemýšlel jsem / Říkal jsem si, jestli by ses ke mě nechtěl připojit.
   „Wondering“ tedy vyjadřuje zdvořilost, když o něco nepřímo žádáme nebo něco nepřímo navrhujeme. Naproti tomu stavové „wonder“ je pouhé konstatování, že si nad něčím lámu hlavu, že nad něčím přemýšlím. 🙂
   Markét

 6. Zdeňka napsal:

  Dobrý den,
  ještě jsem narazila na slovo mean a meaning. Prosím, jak správně použít tyto dvě slova ? Jsou také obojživelníci ? 🙂 🙂
  Moc děkuji za Vás a skvělé stránky, moc mě angličtina s Vámi baví 🙂 🙂
  Zdeňka

  • Markét napsal:

   Ahoj, Zdeňko,
   zatím jsem se ještě nesetkala s tím, že by se sloveso „mean“ používalo jako dynamické. Znamená „mít na mysli, znamenat, mít význam“ a nepopisuje činnost. Například:
   What do you mean? – Co tím myslíš? Co máš na mysli?
   What does this word mean? – Co tohle slovo znamená?
   You mean a lot to me. – Hodně pro mě znamenáš.
   Slovíčko „meaning“ může být buďto podstatné jméno „význam, smysl“ nebo také přechodník „znamenající, mající význam“ (možná jste se setkala právě s těmito dvěma významy?). Například: I don’t know the meaning of this symbol. – Neznám význam tohoto symbolu.
   The process is complex, meaning that it requires skills and experience. – Ten proces je složitý, to znamená, že vyžaduje dovednosti a zkušennost.
   Zdravím a děkuju! 🙂
   Markét

 7. David napsal:

  Ahoj, jak je to s „envy“ když to je u he, she a it? Třeba: He envys us our house. Bude tam to „s“ nebo to je nějaká vyjímka?

  Děkuji a přeji hezký den.

  • Markéta napsal:

   Ahoj, Davide, i u envy bude koncovka s. Pro skoro všechna slovesa, která končí na ypsilon, ale platí, že koncovka -s trochu mění způsob, jak se píší. Z koncovky y se ve třetí osobě jednotného čísla stane ies:
   envy – he envies
   try – she tries
   study – he studies
   fly – it flies
   cry – she cries
   spy – he spies
   Jsou tu ale i výjimky, například buy – buys, pay – pays, say – says, enjoy – enjoys…
   All the best, Markét 🙂

 8. eva napsal:

  Milá Markét, veľmi mi pomáhajú Vaše lekcie, prémiové lekcie a vôbec všetko, čo uvádzate. Veľká vďaka za ne. Pri svojom štúdiu sa neviem stále vyrovnať s ing-ovými slovesami a preto mám nasledujúcu otázku: V časti stavová vs. dynamická slovesa sa sloveso HOPE zaraďuje medzi stavové. Pri precvičovaní ing-formy som sa stretla s nasledujúcou vetou:
  Jack was… that his girlfriend would call to say she was sorry. He… by the phone all evening but unfortunately she never called him. Mala som doplniť v správnom tvare slovesá – HOPE a WAIT. Otázka je, či je správne do 1.vety doplniť hoping a do 2.was waiting ? S tým hoping mám problém, lebo je to stavové sloveso.
  Ak máte čas prosím poraďte mi.

  Vďaka za pomoc.

  Eva

  • Markéta napsal:

   Ahoj, Evo,
   ráda poradím. 🙂 O angličtině vždycky říkám, že má pravidla, ale ještě víc má výjimek z těchto pravidel, a u „hope“ je to zrovna tak.
   Ano, „hope“ je stavové sloveso, ale dá se použít i v průběhové formě v jednem specifickém kontextu. I’m hoping nebo I was hoping se používá, když vyjadřujeme svůj zájem o něco nebo obavu o něco a je to naděje, která trvá nějakou chvíli, probíhá, jinými slovy řečeno. Například:
   My favourite band is playing here next week. I’m hoping I’ll be able to get tickets. (Moje oblíbená kapela tu příští týden hraje. Doufám, že budu moci sehnat lístky.) I was hoping the weather would be good on my wedding day. (Doufal jsem, že o mém svatebním dni bude pěkné počasí.)
   Je to zkrátka doufání, které probíhá, narozdíl od doufání jakožto stavu.
   Takže ta věta by zněla: Jack was hoping that his girlfriend would call to say she was sorry. He was waiting by the phone all evening but unfortunately she never called him.
   Snad už to dává smysl.
   Markét 🙂

 9. Martina napsal:

  Dobrý den Markét,
  děkuji moc , jste skvělá učitelka,moc mi pomáháte. Jsem začátečník online přednášky jsou skvělé. Chtěla bych se zeptat na sloveso dislike. Vyjadřuje, že nemám něco rád. Když se chci zeptat ..nemáš ráda česnek? Použiji zase zápor? Don´t you dislike garlic?
  Děkuji za odpověď
  Martina

  • Markét napsal:

   Hi there, Martina,
   thank you very much! I’m always happy to help. 😉
   Ta věta „Don’t you dislike garlic?“ by znamenala něco jako: „Copak ty nemáš nerad česnek?“ (Zápor je tam vlastně dvakrát: don’t a dislike).
   Když se chcete zeptat: „Copak ty nemáš rád česnek?“, můžete říct: „Don’t you like garlic?“ nebo „Do you dislike garlic?“
   Přeji pohodové učení,
   Markét

 10. Helena napsal:

  Jako vždy, perfektně připravené a srozumitelné. Dokonce i gramatika mě s Vámi začíná bavit. Děkuji moc. Helena

  • Markét napsal:

   Thank you, Helena. 😉 Když někoho baví dokonce i gramatika, je to dobré znamení. Takže jen tak dál, držím palce! 🙂
   Take care,
   Markét

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.