Výslovnost: Jaká písmena se na konci slov nevyslovují?

Angličtina má okolo 60% slov, která obsahují takzvaná silent letters, neboli v doslovném překladu tichá písmena. Jedná se o písmena, která se v psané podobě slova píší, ale v mluvené podobě slova je nevyslovujeme. Silent letters jsou pro nás, česky mluvící studenty, poněkud oříšek, protože v češtině drtivou většinu toho, co píšeme, také vyslovujeme, a vyslovujeme to tak, jak píšeme. Anglická výslovnost je v tomhle ohledu poněkud chaotická, ale žádné obavy, to dáte! V předchozím videu jsme se naučili, která písmena se nevyslovují na začátku anglických slov. V tomhle videu si posvítíme na konce slov a jaká silent letters zde nevyslovujeme. Have fun learning English! 🙂

Poznámka: Nebudeme se zabývat silent letters, které souvisí s přízvukem, který máte. Například v britské angličtině se často nevyslovuje R na konci slov, zatímco v americké angličtině se R vysloví (car, bar, are, where, guitar…).

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Silent B

Na konci anglických slov se B často nevyslovuje, pokud následuje po písmeni M. Patří sem slova jako:

a bomb (bomba) / to bomb (bombardovat)

dumb (němý, hloupý, natvrdlý)

a thumb (palec na ruce)

numb (znecitlivělý, zmrtvělý, ochromený, paralyzovaný)

a lamb (jehně) / lamb (jehněčí maso)

a limb (končetina)

a tomb (hrobka)

a comb (hřeben)

a climb (výstup, výšlap) / to climb (lézt, vylézt, šplhat, vyšplhat)

a womb (děloha)

a crumb (drobek)

Písmeno B také nevyslovujeme na konci slova, pokud po něm následuje písmeno T. Například:

a debt (dluh)

a doubt (pochybnost, pochyba) / to doubt (pochybovat, mít pochyby)

Silent E

Jedním z nejčastěji nevyslovovaných písmen na konci anglických slov je E. Vsadím se, že to pro vás není žádnou novinkou a že jste si toho už určitě všimli. Někdy má to tiché E určitou funkci, například odlišovat od sebe dvě různá slova:

to / a hop (skákat, poskakovat, poskočení) X hope (naděje)

them (nich, jim, je, nimi) X a theme (téma, námět, hlavní myšlenka díla)

Jindy pomáhá rozlišovat podstatné jméno od slovesa:

a bath (vana, koupel) X to bathe (koupat se)

cloth (látka, tkanina) X to clothe (obléci, ošatit, oblékat (někoho))

teeth (zuby) X to teethe (růst zuby)

A ve spoustě jiných případů E na konci slova nevyslovujeme, protože to tak prostě je. Snažila jsem se v tom pro vás najít nějakou logiku, ale bohužel. 😀 Tady máte pár vám dobře známých příkladů:

to imagine (představit si, představovat si)

a debate (debata, diskuze)

true (pravdivý, skutečný)

a crime (zločin)

a goose (husa)

a bike (kolo, motorka)

to adore (zbožňovat)

a sleeve (rukáv)

to leave (odejít, odjet, opustit)

Silent G

Ať už je to na začátku nebo konci slova, G rádo mlčí, pokud se nachází ve společnosti písmene N. Například:

champagne (šampaňské)

cologne (kolínská)

to align (zarovnat něco, vyrovnat něco (do řady…))

to assign (zadat komu co, přidělit komu co (úkol, projekt…))

benign (nezhoubný, neškodný)

to sign (podepsat se, podepsat něco)

foreign (zahraniční, cizí)

to reign (panovat, vládnout)

Písmeno G také často na konci slov nevyslovujeme, pokud se nachází před písmenem H:

high (vysoký, vysoko)

a sigh (povzdech, povzdechnutí) / to sigh (povzdechnout si)

though (ačkoli, i když, třebaže)

thorough (důkladný, pečlivý, svědomitý)

through (skrz, napříč, přes)

enough (dost, dosatečně, dostatek)

rough (drsný, hrubý)

tough (drsný, těžký, obtížný)

dough (těsto)

Jak správně vyslovovat anglické OUGH je kapitola sama o sobě. Mám o tom video, pokud by vás to zajímalo. 😉

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Silent L

I písmeno L bývá na konci slov často tiché, a ani u něj žádné pevné pravidlo bohužel nenajdeme. Nejčastěji je L tiché, když se nachází před písmeny D, F, K či M:

should (měl bychom, měli bychom, měl bys…)

could (mohl bych, mohli bychom, mohl bys…)

would (udělal bych, udělali bychom, udělal bys…)

a half (polovina, půlka)

a calf (tele, lýtko)

chalk (křída)

a talk (rozhovor, konverzace, řeč) / to talk (mluvit, povídat si, promluvit si)

a walk (procházka) / to walk (chodit, jít pěšky, kráčet)

folk (lidé, lidi (hovorově))

a yolk (žloutek)

calm (klid, poklid, ticho) / calm (klidný, poklidný, tichý)

a palm (dlaň, palma)

a psalm (žalm)

Silent N

I písmeno N se na konci slov často nevyslovuje, především, pokud následuje po písmeni M. Tady máte příklady:

autumn (podzim)

damn (zatracený, zatraceně)

a column (sloup, sloupec)

a hymn (chvalozpěv, chvála, oslava něčeho)

solemn (vážný, slavnostní (slib))

to condemn (zavrhnout něco, odmítnout něco)

Silent P

Písmeno P se v naprosté většině slov na konci vyslovuje. Za zmínku ale určitě stojí tyto výjimky:

a receipt (účtenka, paragon)

a coup (státní převrat, puč)

Silent S

Písmeno S nebývá většinou tiché, ale přece jen se najde pár slov, ve kterých ho na konci nevyslovujeme. Jsou to především slova cizího původu (z francouzštiny, latiny a podobně). Například:

apropos (ohledně čeho, co se týče čeho)

debris (trosky, sutiny, suť)

bourgeois (buržoazní, měsťácký)

a rendezvous (schůzka, setkání)

Arkansas (stát a řeka v USA)

Silent T

A u cizích slov ještě zůstaneme. Písmeno T se totiž nevyslovuje na konci mnoha slov, které angličtina převzala z francouzštiny. Například:

ballet (balet)

gourmet (gurmánský, labužnický, gurmán, labužník)

cold buffet (švédský stůl)

crochet (háčkování, háčkovat)

a valet (komorník, sluha, hotelová obsluha)

a beret (baret)

a debut (debut, první veřejné vystoupení)

Silent U

A nakonec tu máme tiché písmeno U. Existuje celá řada slov, která končí kombinací písmen GUE a ve kterých ani U, ani E nevyslovujeme. Patří sem tato slova:

a dialogue (dialog, rozhovor, rozmluva)

a monologue (monolog)

plague (mor)

a league (liga (ve sportu))

a colleague (kolega, spolupracovník)

a tongue (jazyk (orgán))

a rogue (darebák, lump, lotr)

vague (nejasný, neurčitý, vágní)

Máte otázky? Něco není jasné? Nebo máte tip na video? Dejte mi vědět do komentářů. 🙂

P.S. Všechnu slovní zásobu z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so much much, you’re simply the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.