Hovorové zkráceniny MUSTA, SHOULDA, COULDA, WOULDA, MIGHTA

Mluvená angličtina s oblibou zkracuje, co se zkrátit dá. Hovorovým tvarům se nevyhnou běžná slova, fráze, ani slovesa. I modální slovesa v minulém čase mají své hovorové zkráceniny. Pojďme si tedy říct, co znamená MUSTA, SHOULDA, COULDA, WOULDA a MIGHTA, co znamenají a jak se používají. Enjoy! 🙂

Opět se budeme bavit o hovorové, neformální angličtině, takže na pohovoru, při psaní eseje nebo při zkoušce z angličtiny či podobných příležitostech se těmto tvarům vyhněte. Nebylo by to vhodné. 🙂

Potřebujete si zopakovat, jak se tvoří minulý čas u modálních sloves? Mrkněte na video:

MUSTA = must have

MUSTA je zkrácený hovorový tvar od must have, přičemž tím MUSTA done something / must have done something říkáte, že jste si naprosto jistí, že se něco v minulosti přihodilo takto.

Twelve-hour shift again? You musta been tired. = You must have been tired. (Zase dvanáctihodinová směna? Musel jsi být unavený.)

She’s not here. She musta gone out. = She must have gone out. (Není tady. Musela jít ven.)

SHOULDA = should have

Tvar SHOULDA zkracuje should have, přičemž tím SHOULDA done something / should have done something vyjadřujete své přesvědčení, co jste měli udělat, ale neudělali.

She shoulda told me! I don’t trust her anymore. = She should have told me! (Měla mi to říct! Už jí nedůvěřuju.)

I was so worried about you. You shoulda called! = You should have called! (Hrozně jsem se o tebe bál. Měl jsi zavolat!)

COULDA = could have

Tvar COULDA je zkrácenou hovorovou verzí od could have, přičemž tím COULDA done something / could have done something říkáte, že něco se v minulosti mohlo odehrát takto nebo že jste něco mohli udělat, ale neudělali.

I can’t find my keys. You coulda left them at my place. = You could have left them at my place. (Nemůžu najít klíče. Mohl jsi je nechat u mě.)

He coulda taken the job but he decided to travel for a year. = He could have taken the job but he decided to travel for a year. (Mohl tu práci vzít, ale rozhodl se jeden rok cestovat.)

MIGHTA = might have

Tvar MIGHTA zkracuje might have a významově je velmi podobný předchozímu COULDA nebo could have, jen s tím rozdílem, že MIGHTA done something / might have done something vyjadřuje větší nejistotu a váhavost. Říkáme, že něco se takto v minulosti mohlo odehrát (je to možné, ale nejsem si jistý, váhám, možná).

Where is she? She mighta gone shopping. = She might have gone shopping. (Kde je? Mohla jít nakupovat. Možná šla nakupovat. Nevím to ale jistě, jen hádám.)

I had my bicycle stolen last week. I think it mighta been my neighbour. = I think it might have been my neighbour. (Minulý týden mi ukradli kolo. Myslím, že to mohl být můj soused.)

WOULDA = would have

A nakonec tvar WOULDA je hovorovou zkráceninou od would have, přičemž pomocí WOULDA done something / would have done something říkáte, co by se bývalo stalo nebo co byste bývali udělali (ale nestalo se to / neudělali jste to).

We woulda let you know but there was no phone signal. = We would have let you know but there was no phone signal. (Dali bychom ti bývali vědět, ale nebyl tam žádný signál.)

If I’d known you were a vegetarian, I woulda cooked something else. = If I’d known you were a vegetarian, I would have cooked something else. (Kdybych býval věděl, že jsi vegetarián, uvařil bych něco jiného.)

It musta been quite difficult to understand this, am I right? 🙂

Máte otázky? Pište je do komentářů, ráda odpovím.

P.S. Všechnu slovní zásobu z englishhackerovských videí a video sérií Mluvená angličtina, Plete se, Frázová slovesa, False friends a Anglické předpony se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.