Anglické gramatické časy #6: Tvoření přítomného času průběhového

Angličtina má hned několik způsobů, jak vyjádřit děje, které se odehrávají v přítomnosti. Vy už víte, jak se tvoří a používá přítomný čas prostý, ale jak je to s přítomným časem průběhovým neboli Present Continuous, dalším ze způsobů, jak mluvit o současnosti? Nejdřív si pojďme říct, jak se tento gramatický čas tvoří, a pak se zaměříme na to, co vyjadřuje. 

Jak se přítomný čas průběhový tvoří:

Tvoření přítomného času průběhového

V druhém díle naší série o anglických gramatických časech jsme si řekli, že všechny průběhové časy se tvoří pomocí slovesa být a plnovýznamové sloveso má koncovku -ing (ta vyjadřuje průběh, je něco jako koncovka -ící v češtině: dělající, spící, mluvící…). A tak tomu bude samozřejmě i u přítomného času průběhového.

Kladná věta

Kladnou větu tvoříme pomocí vzorečku: Někdo je dělající něco. Máme tu podmět (kdo, co: I, they, my parents, English people, his boss…), pak sloveso být (am, is, are), poté následuje plnovýznamové sloveso s koncovkou ing (doing, singing, learning, working, reading…) a nakonec zbytek věty. Sloveso být se často používá ve zkrácené formě:

I am working. / I‘m working. (Já pracuji. neboli Já jsem pracující.)

You are going to Prague. / You‘re going to Prague. (Ty jedeš do Prahy. Vy jedete do Prahy. neboli Ty jsi / Vy jste jedoucí do Prahy.)

She is singing. / She‘s singing. (Ona zpívá. neboli Ona je zpívající.)

He is helping his parents. / He‘s helping his parents. (On pomáhá svým rodičům. neboli On je pomáhající svým rodičům.)

It is working! / It‘s working! (Funguje to! neboli Ono je to fungující!)

We are having lunch. / We‘re having lunch. (My obědváme. neboli My jsme mající oběd.)

They are sleeping. / They‘re sleeping. (Oni spí. neboli Oni jsou spící.)

Jak vidíte, u přítomného času průběhového jen měníte tvar slovesa být (am / is / are) podle osoby a ke slovesu přidáváte koncovku ing.

Záporná věta

Přítomný čas průběhový tvoří sloveso být, které je schopné si otázku i zápor vytvořit samo. Narozdíl od přítomného času prostého tady nepotřebujete přidávat žádné pomocné sloveso. Pomocným slovesem je samo sloveso být. Zápornou větu v přítomném čase průběhovém vytvoříte tak, že sloveso být dáte do záporu (am not / is not = isn’t / are not = aren’t), jinak vše ostatní zůstává stejné jako u kladné věty. Říkáte tedy: Někdo není dělající něco.

I am not working. / I‘m not working. (Já nepracuji. neboli Já nejsem pracující.)

You are not going to Prague. / You arengoing to Prague. (Ty nejedeš do Prahy. Vy nejedete do Prahy. neboli Ty nejsi / Vy nejste jedoucí do Prahy.)

She is not singing. / She isnsinging. (Ona nezpívá. neboli Ona není zpívající.)

He is not helping his parents. / He isnhelping his parents. (On nepomáhá svým rodičům. neboli On není pomáhající svým rodičům.)

It is not working! / It isnworking! (Nefunguje to! neboli Ono to není fungující!)

We are not having lunch. / We arenhaving lunch. (My neobědváme. neboli My nejsme mající oběd.)

They are not sleeping. / They arensleeping. (Oni nespí. neboli Oni nejsou spící.)

Otázka

I otázku nám v přítomném čase průběhovém vytváří sloveso být, a to přehozením slovosledu. Podmět (kdo, co?) si vymění místo se slovesem být (am / is / are). Ptáme se tedy: Je někdo dělající něco? (místo I am –> am I?, misto you are –> are you?, místo he is –> is he?, místo my colleagues are –> are my colleagues?)

Am I working?(Pracuji? neboli Jsem já pracující?)

Are you going to Prague? (Jedeš do Prahy? Jedete do Prahy? neboli Jsi ty / Jste vy jedoucí do Prahy?)

Is she singing?(Zpívá ona? neboli Je ona zpívající?)

Is he helping his parents? (Pomáhá on svým rodičům? neboli Je on pomáhající svým rodičům?)

Is it working? (Funguje to? neboli Je to fungující?)

Are we having lunch? (Obědváme? neboli Jsme my mající oběd?)

Are they sleeping? (Spí oni? neboli Jsou oni spící?)

Pokud chceme přidat tázací zájmeno (kdo? kde? jak? proč? kdy?), pak ho vložíme na začátek otázky:

Where are you going? (Kam jedeš / jedete?)

Why is she singing? (Proč ona zpívá?)

What is he helping his parents with? (S čím on pomáhá svým rodičům?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět ano/ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám vytváří danou otázku. V případě přítomného času průběhového je to opět sloveso být (am / is / are): Je někdo dělající něco? Ano, je. Ne, není.

Are you going to Prague? Yes, I am. No, I‘m not. (Jedeš do Prahy? Ano, jedu. Ne, nejedu.)

Is she singing? Yes, she is. No, she isnt. (Zpívá ona? Ano, zpívá. Ne, nezpívá.)

Is it working? Yes, it is. No, it isnt. (Funguje to? Ano, funguje. Ne, nefunguje.)

Are they sleeping? Yes, they are. No, they arent. (Spí oni? Ano, spí. Ne, nespí.)

Takto se tedy tvoří přítomný čas průběhový. Důležitou roli v něm hraje sloveso BE v přítomném čase (am / is / are), které vytváří kladnou větu, zápor, otázku i krátkou odpověď. A nezapomeňte také na koncovku ING.

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. Nemáte otázky? Pak pokračujte na druhou část o přítomném čase průběhovém, ve které si řekneme, jak se tento gramatický čas používá a co vyjadřuje.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Pavel napsal:

  ahoj Markét! Protože se neučím pravidelně,jak bych měl narážím na problémy,které už jsi asi probírala i vysvětlila.některé lekce už dělám několikrát .Je to ale moje chyba,hodně už zapomínám a chtělo by to učit se častěji. mám dotaz:. hraje si to_?- je does it play? a hraje to ? je správně -is it playing? ??? nebo does she go there?-chodí tam.? does she going? je asi blbě. ale jak říct -jde tam? omlouvám se ale nemužu si to nějak srovnat. Pavel. P.S. jsem u 6. lekce,ale často se vracím. no už asi na to moc nejsem. Promin,asi zdržuju. Pavel

  • Markét napsal:

   Ahoj, Pavle,
   pro vás bude jako dělané osmé video z této série, ve kterém porovnám přítomný čas prostý s průběhovým. Zatím jsem se k němu ještě nedostala, ale určitě ho vyhlížejte. 🙂
   Vždycky je důležitý kontext, ne význam slov samotných.
   Hraje si to? tedy může být přeloženo jako:
   Does it play? (Ptáme se, jestli si to někdy hraje nebo vůbec ne?)
   Is it playing? (Hraje si to právě teď?) A věta: Hraje to? by se přeložilo opět průběhovým časem: Is it playing?
   Chodí tam? – Does she go there? (Myšleno: chodí tam někdy nebo ne?)
   Jde tam? – Is she going there? (Myšleno: je právě na cestě tam?)
   Doporučuju mrknout na předchozí videa o použití i tvoření těchto časů, tam se všechno dozvíte. 😉
   Markét

 2. David napsal:

  Ahoj, chtěl bych se zeptat, když chci u otázky: Are you going to Prague?…dát zápor, tak to bude Arent you going to prague, ne? To sa= třeba:

  • David napsal:

   A další třeba: Is it working? – Isnt it working? A jinak ve videu mě zaskočila jedna věta: Chtěl bys jet zítra s námi…to přece říkám: Do you want to go with us tomorrow? to znamená prostý cas….nebo Are you wanting to go with us tomorrow?- to mi přijde jako blbost. nebo tam bude „would“

   Jinak nejsem si jistý, jestli tam náhodou nemáš chybu…nahoře jako je odstavec „tvoření času prubehoveho…konkretně: A tak tomu bude samozřejmě i u přítomného času prostého. – nemá tam náhodou být přítomného?:)

   Děkuji za odpověď a promiň za opravování.

   • Markéta napsal:

    Ahoj, Davide,
    záporné otázky se v angličtině používají o dost méně než v češtině. My se zeptáme: Nejedeš do Prahy? a angličan většinou řekne: Are you going to Prague? Nicméně kdybychom to opravdu chtěli říct v záporu, pak to bude takto: Aren’t you going to Prague? 🙂

   • Markéta napsal:

    Hmm, asi jsem slepá, ale nevím, kde ve videu je věta: Chtěl bys jet zítra s námi? To by se určitě neřeklo pomocí přítomného průběhového času, ale: Would you like to go with us tomorrow? A ani tu druhou chybku nevidím.. v úvodním odstavci mluvím o tom, že už jsme si prošli přítomný čas prostý, takže jak to bude s průběhovým? Můžeš mě lépe nasměrovat? 🙂

    • David napsal:

     Je to 12:38 tak nějak…a ono to mělo být spíš jako příklad k té krátké odpovědi ne?:) protože jinak to je divné…

     jinak to je tady:

     Tvoření přítomného času průběhového V druhém díle naší série o anglických gramatických časech jsme si řekli, že všechny průběhové časy se tvoří pomocí slovesa být a plnovýznamové sloveso má koncovku -ing (ta vyjadřuje průběh, je něco jako koncovka -ící v češtině: dělající, spící, mluvící…). A tak tomu bude samozřejmě i u přítomného času prostého. —-zde tak nemá tady být spíše… bude samozřejmě i u přít. č. „průběhového“ místo prostého? když se bavíme o průběhovém 🙂

     děkuji

     • Markéta napsal:

      Už to vidím, díky za upozornění, opravila jsem to. Hloupá chybka z nepozornosti. 🙂 A co se videa týče, je to jen příklad, co je to krátká verze odpovědi. S přítomným časem průběhovým to nemá nic společného. 😉
      Thanks for watching!

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.