Anglické gramatické časy #39: Tvoření předminulého času průběhového

Předminulý čas prostý už máme za sebou a umíme ho bez problémů tvořit i používat, je tedy na čase pokračovat v naší krasojízdě napříč anglickými gramatickými časy a představit si jeho příbuzného, předminulý čas průběhový. Jak se past perfect continuous tvoří? Ukážeme si, jak v tomto gramatickém čase vytvořit kladnou i zápornou větu, otázku i krátkou verzi odpovědi. Mám pro vás dobré zprávy: předminulý čas průběhový je velice jednoduchý na tvoření, takže no worries! Pojďme na to. 🙂

Jak se tvoří předminulý čas průběhový?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tvoření předminulého času průběhového

Jako již tradičně se na tenhle gramatický čas nejdříve podíváme zeširoka. V úvodu do anglických „perfect“ časů jsme si řekli, že všechny prosté „před“ časy (předpřítomný, předminulý a předbudoucí) se tvoří pomocí pomocného slovesa HAVE v nějakém tvaru a slovesa ve tvaru minulého příčestí. Také už víte, že všechny průběhové časy se tvoří pomocí slovesa BE v nějakém tvaru a slovesa ve tvaru gerundia, tedy s koncovkou ING. Jak to bude konkrétně fungovat u předminulého času průběhového?

Protože mluvíme o předMINULÉM čase, pomocné sloveso HAVE bude mít tvar MINULÉHO času. A jak určitě víte, sloveso have je nepravidelné a v minulém čase má tvar HAD.

HAD – platí pro všechny osoby v jednotném i množném čísle

Co to znamená, že sloveso HAD je zde jako pomocné? Znamená to, že zde nenese význam, není tu jako plnovýznamové sloveso s významem „mít“. Je zde jen jako pomocník (proto se mu říká pomocné sloveso), který vytváří kladnou a zápornou větu, otázku či krátkou verzi odpovědi v tomto konkrétním gramatickém čase. Jeho rolí je tedy tvořit gramatický čas – v tomto případě předminulý čas průběhový, a proto se chová jinak než běžná plnovýznamová slovesa (za chvíli si ukážeme).

Co dál? Jelikož tvoříme předminulý čas PRŮBĚHOVÝ a každý průběhový čas se tvoří pomocí slovesa BE + slovesa s ingovou koncovkou, bude po pomocném slovese HAD následovat sloveso BE ve tvaru příčestí minulého, tedy BEEN.

A nakonec po HAD BEEN následuje plnovýznamové sloveso ve tvaru gerundia.

V případě předminulého času průběhového tedy není vůbec potřeba rozlišovat mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy, ani řešit měnící se koncovky sloves v závislosti na osobě. Ať už je sloveso pravidelné nebo ne, ať už následuje po jakékoli osobě v jakémkoli čísle, dostane tu stejnou koncovku ING. Předminulý čas průběhový je vlastně příjemně nekomplikovaný. 🙂

Když to tedy dáme dohromady, věta v předminulém čase průběhovém bude mít tvar:

Kdo, co + HAD BEEN + sloveso s ingovou koncovkou + zbytek věty.

Kladná věta

Kladnou větu tvoříme pomocí již zmíněného vzorečku: Kdo, co + HAD BEEN + gerundium + zbytek věty.

Protože tu máme sloveso had jako pomocné, můžeme ho používat také ve staženém tvaru. V mluvené řeči se často zkracuje na tvar (apostrof)d.

Poznámka: Tyto věty slouží pouze k tomu, abych vám na nich ukázala, jak se předminulý čas průběhový tvoří. Jak se používá, si řekneme v dalším videu. 🙂

I had been working for hours. I’d been working for hours. (Pracoval jsem celé hodiny.)

You had been learning English for three hours already! You’d been learning for three hours already! (Učil ses angličtinu už tři hodiny!)

She had been cleaning the house. She’d been cleaning the house. (Ona uklízela v domě.)

He had been playing games. He’d been playing games. (Hrál hry.)

It had been raining. It’d been raining. (Pršelo.)

We had been waiting for too long. We’d been waiting for too long. (Čekali jsme příliš dlouho.)

They had been watching the film. They’d been watching the film. (Dívali se na film.)

Záporná věta

K vytvoření záporu nám opět poslouží pomocné sloveso had. Stačí ho jen dát do záporného tvaru HAD NOT neboli zkráceně HADN’T. Ostatní zůstává stejné: Kdo, co + HADN’T BEEN + gerundium + zbytek věty.

I had not been working for hours. I hadn’t been working for hours. (Nepracoval jsem celé hodiny.)

You had not been learning English for three hours. You hadn’t been learning for three hours. (Neučil ses angličtinu tři hodiny.)

She had not been cleaning the house. She hadn’t been cleaning the house. (Ona neuklízela v domě.)

He had not been playing games. He hadn’t been playing games. (Nehrál hry.)

It had not been raining. It hadn’t been raining. (Nepršelo.)

We had not been waiting for too long. We hadn’t been waiting for too long. (Nečekali jsme moc dlouho.)

They had not been watching the film. They hadn’t been watching the film. (Nedívali se na film.)

Otázka

Otázka v předminulém čase průběhovém se tvoří přehozením slovosledu: pomocné sloveso HAD si vymění místo s podmětem: HAD + kdo, co + BEEN + gerundium + zbytek věty?

Had I been working for hours? (To jsem pracoval celé hodiny?)

Had you been learning English for three hours already? (To už se učíš angličtinu tři hodiny?)

Had she been cleaning the house? (Uklízela v domě?)

Had he been playing games? (Hrál hry?)

Had it been raining? (Pršelo?)

Had we been waiting for too long? (Čekali jsme příliš dlouho?)

Had they been watching the film? (Dívali se na film?)

Pokud chceme přidat tázací zájmeno (kdo? kde? jak? proč? kdy?), pak ho klasicky vložíme na začátek otázky:

What had they been doing when you called them? (Co dělali, když jsi jim volal?)

Why had she been crying so much when we arrived? (Proč tolik plakala, když jsme dorazili?)

How many years had your father been working as a teacher before he retired? (Kolik let tvůj otec pracoval jako učitel, než šel do důchodu?)

How long had you been waiting when I got there? (Jak dlouho jste čekali, když jsem tam dorazil?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět pouze ano nebo ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám vytváří danou otázku. V případě předminulého času průběhového je to opět pomocné sloveso HAD nebo HADN’T:

Had you been reading all day when I finally got home? (To sis četl celý den, když jsme konečně dojel domů?)

Yes, I had. (Ano, četl).

No, I hadn’t. (Ne, nečetl.)

Had she been waiting for twenty minutes already when you showed up? (To už čekala dvacet minut, když ses ukázal?)

Yes, she had. (Ano, čekala.)

No, she hadn’t. (Ne, nečekala.)

Takto se tedy tvoří předminulý čas průběhový neboli past perfect continuous. Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

Nemáte otázky? Pak se můžete začít těšit na druhou část o předminulém čase průběhovém, ve které si řekneme, jak se tento gramatický čas používá a co vyjadřuje.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.