Anglické gramatické časy #24: Budoucí čas prostý versus budoucí čas průběhový

V předchozích dílech naší série o anglických gramatických časech jste se naučili tvořit a používat budoucí čas průběhový neboli future continuous. Vsadím se ale, že vám tenhle čas ještě tak úplně nedává smysl. Pojďme si ho tedy porovnat s budoucím časem prostým, abyste jasně viděli rozdíl mezi nimi a dokázali je správně použít. Jak poznat, kdy použít budoucí čas prostý a kdy budoucí čas průběhový? Mrkněte na video. 🙂

Budoucí čas prostý versus budoucí čas průběhový

Už se to v tu dobu bude dít nebo se to teprve stane?

Pojďme si ukázat rozdíl mezi budoucím časem prostým a budoucím časem průběhovým. V češtině tyto rozdíly nijak zvlášť nerozlišujeme (buďto to vyplyne z kontextu nebo to mluvčí vysvětlí jinak), v angličtině však ano. Podívejte se na tyto dvojice vět a zkuste říct, jaký je mezi nimi významový rozdíl.

He’ll leave tomorrow. / He’ll be leaving by this time tomorrow.

We’ll eat dinner when you come home. / We’ll be eating dinner when you come home.

I’ll learn English in an hour. / I’ll be learning English in an hour.

He’ll be leaving by this time tomorrow. – On bude zítra do této doby už na odchodu.

Budoucí čas průběhový vyjadřuje děj, který se bude odehrávat, probíhat v určitém bodě v budoucnosti. V ten daný čas už se ten děj bude dít. Tedy: On bude zítra touto dobou už pryč nebo se už bude chystat k odchodu.

He’ll leave tomorrow. – On zítra odjede.

Budoucí čas prostý v této větě vyjadřuje konstatování, co se stane v budoucnu. On zítra odjede.

We’ll be eating dinner when you come home. – Budeme zrovna večeřet, až přijdeš domů.

Budoucí čas průběhový v této větě vyjadřuje, že až přijdeš domů, už budeme večeřet, budeme sedět u stolu a jíst. Tedy popisujeme děj, který bude zrovna probíhat v určitém bodě v budoucnu.

We’ll eat dinner when you come home. – Navečeříme se, až přijdeš domů.

Budoucí čas prostý v této větě říká, co se teprve stane, až… Až přijdeš domů, teprve začneme jíst, čekáme s jídlem na tebe.

I’ll be learning English in an hour. – Za hodinu se zrovna budu učit anglicky.

Budoucí čas průběhový v této větě znamená, že za hodinu si budu zrovna pouštět výuková videa na YouTube, opakovat si na Memrise a učit se nová slovíčka. V tu dobu už se budu učit.

I’ll learn English in an hour. – Za hodinu se budu učit anglicky.

Budoucí čas prostý v této větě říká, že za hodinu se teprve začnu učit anglicky. V tu dobu ten děj ještě nebude probíhat.

Budoucí čas průběhový tedy vyjadřuje, co bude zrovna probíhat v nějakém bodě v budoucnosti. Budoucí čas prostý je pouhým konstatováním, co se v tu dobu stane nebo teprve stane.

Důraz na délku trvání

Dalším rozdílem mezi budoucím časem prostým a průběhovým je důraz na délku trvání. Porovnejte si tyto dvě věty. Cítíte mezi nimi rozdíl? Jaký?

We’ll help him tomorrow. / We’ll be helping him tomorrow.

We’ll help him tomorrow. – Zítra mu pomůžeme.

Budoucí čas prostý v této větě naznačuje, že se jedná o rozhodnutí učiněné bez plánování, na místě. Zítra mu pomůžeme. Na délce trvání děje v budoucnosti tu vůbec nesejde.

We’ll be helping him tomorrow. – Zítra mu budeme pomáhat.

Budoucí čas průběhový v této větě naopak dává důraz na průběh děje v budoucnosti. Říkáme, že zítra (nejspíš celý den, zdůrazňujeme délku trvání) mu budeme pomáhat.

Budoucí čas prostý se tedy na délku trvání vůbec neohlíží, nezáleží na tom. Budoucí čas průběhový naopak na průběh děje v budoucnu dává důraz. I v češtině rozlišujeme něco podobného: Udělám něco. X Budu něco dělat.

Je už rozdíl mezi budoucím časem prostým a budoucím časem průběhovým jasnější? Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.