Anglické gramatické časy #22: Tvoření budoucího času průběhového

Angličtina vyjadřuje budoucí děje mnoha způsoby a my si zatím v naší sérii videí o anglických gramatických časech představili čtyři nejzákladnější z nich: budoucí čas prostý s will, vazbu to be going to, přítomný čas prostýpřítomný čas průběhový. Jenže tím výčet nekončí, ani zdaleka. Dalším ze způsobů, jak vyjádřit v angličtině budoucí děje, je budoucí čas průběhový neboli future continuous. Pojďme se v tomto videu a článku podívat na to, jak se tvoří, abychom se v příštím díle mohli vrhnout na jeho použití. 🙂

Jak se budoucí čas průběhový tvoří

Tvoření budoucího času průběhového

V druhém díle naší série o anglických gramatických časech jsme si řekli, že všechny průběhové časy se tvoří pomocí slovesa být a plnovýznamové sloveso má koncovku -ing (ta vyjadřuje průběh, je něco jako koncovka -ící v češtině: dělající, spící, mluvící…). A tak tomu bude samozřejmě i u budoucího času prostého.

A jelikož hovoříme o BUDOUCÍM čase, i sloveso být bude ve tvaru budoucím, to znamená, že bude ve tvaru WILL BE (a to pro všechny osoby v jednotném i množném čísle). Po něm bude následovat plnovýznamové sloveso s koncovkou ING.

Když to tedy dáme dohromady, věta v budoucím čase průběhovém bude mít tvar kdo, co bude dělající něco, tedy: kdo, co + WILL BE + doing something.

Kladná věta

Kladnou větu tvoříme pomocí již zmíněného vzorečku: Někdo bude dělající něco. Máme tu podmět (kdo, co: I, they, my parents, English people, his boss…), pak sloveso být v budoucím čase WILL BE, poté následuje plnovýznamové sloveso s koncovkou ing (doing, singing, learning, working, reading…) a nakonec zbytek věty. Sloveso WILL se také v běžné angličtině velmi často zkracuje na ‚LL:

I will be cooking. I’ll be cooking. (Já budu vařit.)

You will be driving to Prague. You’ll be driving to Prague. (Ty pojedeš do Prahy. Vy pojedete do Prahy.)

She will be helping her parents. She’ll be helping her parents. (Ona bude pomáhat rodičům.)

He will be reading a book. He’ll be reading a book. (On bude číst knihu.)

It will be working! It’ll be working! (Bude to fungovat!)

We will be having lunch. We’ll be having lunch. (My budeme obědvat.)

They will be sleeping. They’ll be sleeping. (Oni budou spát.)

Jak vidíte, u budoucího času průběhového si nemusíte lámat hlavu s různými koncovkami pro různé osoby. Tvar WILL BE DOING STH platí pro všechny osoby.

Záporná věta

Budoucí čas průběhový tvoří modální sloveso WILL, které je schopné si otázku i zápor vytvořit samo, nepotřebujete tedy přidávat žádné pomocné sloveso. Zápornou větu v budoucím čase průběhovém vytvoříte tak, že sloveso WILL dáte do záporu (WILL NOT – WON’T), jinak vše ostatní zůstává stejné jako u kladné věty. Říkáte tedy: Někdo nebude dělající něco.

I will not be cooking. I won’t be cooking. (Já nebudu vařit.)

You will not be driving to Prague.  You won’t be driving to Prague. (Ty nepojedeš do Prahy. Vy nepojedete do Prahy.)

She will not be helping her parents. She won’t be helping her parents. (Ona nebude pomáhat rodičům.)

He will not be reading a book.  He won’t be reading a book. (On nebude číst knihu.)

It will not be working! It won’t be working! (Nebude to fungovat!)

We will not be having lunch. We won’t be having lunch. (My nebudeme obědvat.)

They will not be sleeping. They won’t be sleeping. (Oni nebudou spát.)

Otázka

I otázku nám v budoucím čase průběhovém vytváří sloveso WILL, a to přehozením slovosledu. Podmět (kdo, co?) si vymění místo se slovesem WILL. Ptáme se tedy: Bude někdo dělající něco? (místo I will be doing sth. –> will I be doing sth?).

Will I be cooking? (Budu vařit?)

Will you be driving to Prague?  (Pojedeš do Prahy? Pojedete do Prahy?)

Will she be helping her parents? (Bude ona pomáhat rodičům?)

Will he be reading a book? (Bude číst knihu?)

Will it be working? (Bude to fungovat?)

Will we be having lunch? (Budeme obědvat?)

Will they be sleeping? (Budou oni spát?)

Pokud chceme přidat tázací zájmeno (kdo? kde? jak? proč? kdy?), pak ho vložíme na začátek otázky:

When will they be coming here tonight? (Kdy sem oni dnes večer přijdou?)

What will you be doing this weekend? (Co budeš dělat tento víkend?)

What will she be helping her parents with? (S čím ona bude pomáhat svým rodičům?)

Krátká verze odpovědi

Když se nás někdo ptá na otázku, na kterou lze odpovědět ano/ne a nám se nechce odpovídat dlouhou větou, můžeme použít krátkou verzi odpovědi. Ta se vždy tvoří s pomocí toho slovesa, které vám vytváří danou otázku. V případě budoucího času průběhového je to opět sloveso WILL: Bude někdo dělající něco? Ano, bude. Ne, nebude.

Will you be reading the book? Yes, I will. No, I won’t. (Budeš číst tu knihu? Ano, budu. Ne, nebudu.)

Will she be singing? Yes, she will. No, she won’t. (Bude ona zpívat? Ano, bude. Ne, nebude.)

Will it be working? Yes, it will. No, it won’t. (Bude to fungovat? Ano, bude. Ne, nebude.)

Will they be sleeping? Yes, they will. No, they won’t. (Budou oni spát? Ano, budou. Ne, nebudou.)

Takto se tedy tvoří budoucí čas průběhový neboli future continuous. Důležitou roli v něm hraje modální sloveso WILL, které vytváří kladnou větu, zápor, otázku i krátkou odpověď. Po něm následuje sloveso být v infinitivu BE. A nezapomeňte také na koncovku ING u plnovýznamového slovesa (reading, singing, going, eating, drinking, watching….).

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. Nemáte otázky? Pak pokračujte na druhou část o minulém čase průběhovém, ve které si řekneme, jak se tento gramatický čas používá a co vyjadřuje.

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you very much, you’re the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.