Anglické gramatické časy #18: Vyjádření budoucích dějů pomocí přítomného času prostého

Budoucí děje se dají v angličtině vyjádřit mnoha různými způsoby. V předchozích dílech už jsme se naučili používat budoucí čas prostý a mluvit o budoucnosti pomocí modálního slovesa „will“. Věděli jste ale, že i přítomné časy mohou sloužit k vyjádření specifických budoucích dějů? Pojďme si v tomhle díle série o anglických gramatických časech ukázat, jak se budoucnost vyjadřuje pomocí přítomného času prostého.

Jaké budoucí děje vyjadřuje přítomný čas prostý?

Tvoření přítomného času prostého

Pokud si potřebujete zopakovat, jak se přítomný čas prostý tvoří, mrkněte na video:

Vyjádření budoucího děje pomocí přítomného času prostého

Už víte, že přítomný čas prostý vyjadřuje děje, které jsou pravidelné, opakované nebo popisují nějaká obecná fakta a pravdy. (Podrobněji můžete použití přítomného času prozkoumat v tomto videu a článku.) Na tom se nic nemění ani v případě, že chceme pomocí přítomného času vyjádřit budoucí děje.

Přítomný čas prostý použijeme pro vyjádření budoucích dějů, když mluvíme o ději, který se odehraje podle přesně určeného rozvrhu, jízdního řádu, programu, otevírací doby či itineráře. Nemluvíme tedy o svých osobních plánech, ale o dějích, které mluvčí sám nemůže ovlivnit, protože se řídí určitým pevně stanoveným řádem.

The concert starts at eight o’clock. (Koncert začíná v osm hodin.)

What time does the class finish? (Kdy ta hodina končí?)

What time does the film start tonight? (Kdy ten film dneska večer začíná?)

The train leaves at 12:08 and arrives at 14:15. (Vlak odjíždí v 12:08 a přijíždí v 14:15.)

Her plane departs in two hours. (Její letadlo odlétá za dvě hodiny.)

The café opens at 9 o’clock a.m. (Ta kavárna otvírá v 9 ráno.)

When does the supermarket close? (Kdy ten supermarket zavírá?)

She has a yoga class tomorrow morning. (Ona zítra ráno hodinu jógy.)

We have an English lesson next Monday. (Příští pondělí máme lekci angličtiny.)

It is his birthday on Tuesday. (V úterý narozeniny.)

The holidays end next week. (Prázdniny příští týden končí.)

Pokročilejší studenti si už také určitě všimli, že přítomný čas prostý se pro vyjádření budoucích dějů používá také v prvním typu podmínkové věty. Ta vyjadřuje, co udělám nebo co se bude dít, jestli se stane X. Podrobněji o podmínkových větách v tomto článku.

If it rains tomorrow, we’ll stay at home. (Jestli zítra bude pršet, zůstaneme doma.)

If the train is delayed, I’ll be late again. (Jestli ten vlak bude mít zpoždění, přijedu zase pozdě.)

If we see her, we’ll tell her. (Jestli ji uvidíme, řekneme jí to.)

If they don’t leave soon, they’ll miss the bus. (Jestli brzy neodejdou, zmeškají ten autobus.)

Takto se tedy používá přítomný čas prostý k vyjádření budoucích dějů. Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.