Anglické gramatické časy #20: Vazba TO BE GOING TO

Už jsme si ukázali, jak se v angličtině vyjadřují budoucí děje pomocí budoucího času prostého, přítomného času prostéhopřítomného času průběhového. Tím ale výčet možností, jak vyjádřit budoucnost, ani zdaleka nekončí. Ještě je tu hojně používaná vazba „to be going to“. Jak se používá, jaké situace popisuje a jak se s ní tvoří věty?

Co znamená vazba“to be going to“ a jak se používá?

Tvoření vět s vazbou „to be going to“

Zapamatujte si, že ve vazbě „to be going to“ pracujete se slovesem „be – být“, přičemž ta část „going to“ zůstává neměnná a následuje po ní infinitiv slovesa. Jediné, co se mění, je tedy sloveso „be“, které na sebe bere tvar „am, are, is“ podle podmětu.

Kladná věta

Kladná věta se tvoří podle vzorce: kdo, co + sloveso be ve tvaru „is“, „are“ nebo „am“ + going to + sloveso v infinitivu bez koncovky + zbytek věty. Sloveso být často bývá ve zkráceném tvaru.

I am going to help. I’m going to help. (Pomůžu.)
You are going to visit us. You’re going to visit us. (Navštívíš nás. Navštívíte nás.)
He is going to sleep. He’s going to sleep. (On bude spát.)
She is going to read a book. She’s going to read a book. (Ona bude číst knihu.)
It is going to snow. It’s going to snow. (Bude sněžit.)
We are going to work. We’re going to work. (Budeme pracovat.)
They are going to have dinner. They’re going to have dinner. (Oni si dají večeři.)

Zápor

Protože u vazby „to be going to“ pracujeme se slovesem být, nepotřebujeme žádná pomocná slovesa, sloveso „be“ si zápor a otázku tvoří samo. Stačí ho jen dát do záporného tvaru „am not, are not = aren’t, is not = isn’t“ a zbytek věty zůstává stejný. Opět platí, že můžete použít zkrácené tvary.

I am not going to help. I’m not going to help. (Nepomůžu.)
You are not going to visit us. You aren’t going to visit us. (Ty nás nenavštívíš. Vy nás nenavštívíte.)
He is not going to sleep. He isn’t going to sleep. (On nebude spát.)
She is not going to read a book. She isn’t going to read a book. (Ona nebude číst knihu.)
It is not going to snow. It isn’t going to snow. (Nebude sněžit.)
We are not going to work. We aren’t going to work. (Nebudeme pracovat.)
They are not going to have dinner. They aren’t going to have dinner. (Oni si nedají večeři.)

Otázka

I v případě otázky platí, že není třeba pomocného slovesa, sloveso „be“ si opět vystačí samo. Pro vytvoření otázky stačí přehodit slovesled, podmět se slovesem být si vymění místo.

Am I going to help? (Pomůžu?)
Are you going to visit us? (Navštívíš nás? Navštívíte nás?)
Is he going to sleep? (Bude on spát?)
Is she going to read a book? (Bude ona číst knihu?)
Is it going to snow? (Bude sněžit?)
Are we going to work? (Budeme pracovat?)
Are they going to have dinner? (Dají večeři?)

Vyjádření budoucích dějů pomocí vazby „to be going to“

Vazba „to be going to“ patří k těm nejčastěji používaným vyjádřením budoucího děje v angličtině. Použijete ji, když mluvíte o svých úmyslech, o tom, co se chystáte udělat, o svých plánech.

I‘m going to make a cup of coffee. (Jdu si udělat šálek kávy.)

Wait a moment, she‘s going to have a quick shower. (Chvíli počkej, ona si jde dát rychlou sprchu.)

He’s busy as always, he isn’t going to help us. (Jako vždycky má hodně práce, nepomůže nám.)

We aren’t going to stay long, we have to catch the bus. (Nezůstaneme dlouho, musíme chytit autobus.)

Where are you going to sleep tonight? At a hotel? (Kde dneska budete spát? V hotelu?)

Kromě toho se vazba „to be going to“ také používá, když něco předpovídáte na základě nějakého důkazu.

She doesn’t believe this nonsense. She‘s going to laugh at you if you tell her. (Ona těmhle nesmyslům nevěří. Bude se ti smát, jestli jí to povíš.)

Look at the sky. It‘s going to rain. (Podívej se na oblohu. Bude pršet.)

Is that an engagement ring? Are they going to get married? (To je zásnubní prsten? Oni se budou brát?)

Takto se tedy používá vazba „going to“ k vyjádření budoucích dějů. Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.