Vlog: My Vacation in Thassos, Greece

Řecko jsem si natolik zamilovala, že se do něj vracím pravidelně každý rok, pokaždé však na jiný ostrov. Letos jsem se vydala dovolenkovat a objevovat krásy Thassosu, ostrova nedaleko od pevniny, který je jedním z mála zelených ostrovů Řecka. Samozřejmě jsem nezapomněla cestu dokumentovat, abych vás pak mohla provést a vy se mohli zase něco přiučit o angličtině. Tak ať se vlog líbí! 🙂

K videu jsem také připravila titulky, které si můžete spustit kliknutím na na první symbol vpravo na spodní liště videa.

Přepis do textu

Hi there, English Hackers, it’s me, Markét, and this is another travel video, this time from a beautiful Greek island, Thassos, where I arrived yesterday in the evening. I was quite tired so I didn’t let you know yesterday. I only had dinner and went to bed.  But today, I’m fresh and ready to show you this beautiful island so let’s go.

Well, you probably can’t see it properly but today, it’s the total lunar eclipse. Over there.

Okay, this is one of the most popular beaches here on the island. It’s called Tripiti Beach and it’s well-known for its white sand as you can see over there behind me. And I’m going swimming because it’s hot so bye bye, see you soon.

We’re climbing the stairs to the ancient theatre, acropolis. It’s upon the hill. And we are in the capital city of the island called Thassos so it has the same name as the island itself.

That’s the view of the capital from above the hill. It’s quite small as you can see. I think there are only about fifteen thousand or sixteen thousand people living on this island.

The green area over there, that’s the ancient agora (which is a market) and over there, you can see ferry boats.

This is the city centre of the capital during siesta. Nobody here.

I’m really looking forward to today’s trip, guys, because we’re renting jeeps and we’re going to the mountains to explore the area. It’s gonna be great. We’re going to see some waterfalls and we’re going to climb the highest mountain of the island, Ypsarion.

That’s Ypsarion, that’s the highest mountain of the island and that’s where we’re going.

Here we are, the top of the highest mountain of the island.

Hi, guys, we’ve just arrived in Theologos which is a little village in the mountains and we’re having espresso freddo which is our favourite coffee here in Greece and we’re going to explore the village. And I’m going to show you around.

This is their bus timetable, by the way. Very „professional“ and so confusing.

It’s said that if you stand in the middle of this circle and you face your zodiac sign and you make a wish, it will come true.

So we’re leaving. Bye bye, Thassos!

Slovíčka a fráze

vacation – dovolená (myšleno pobyt někde za účelem odpočinku či poznávání)

this time – tentokrát

island – ostrov

arrive – dorazit, přijet, přiletět

quite tired – docela unavená

let somebody know – dát někomu vědět

have dinner – dát si večeři, navečeřet se

go to bed – jít do postele, jít spát

fresh – čerstvý, svěží

show – ukázat

let’s go – pojďme

probably – nejspíš, pravděpodobně

properly – pořádně

total lunar eclipse – úplné zatmění měsíce

over there – tamhle, tam

beach – pláž

one of the most popular beaches – jedna z nejoblíbenějších pláží

to be called – jmenovat se, říkat se

well-known for something – známý čím

white sand – bílý písek

go swimming – jít plavat

hot – vedro, horko

climb the stairs – stoupat do schodů, lézt do schodů

ancient – starověký, starodávný, antický

theatre – divadlo

upon a hill – na kopci

capital (city) – hlavní město

the same – stejný, ten samý

island itself – ostrov sám (více o zvratných zájmenech jako myself, itself, himself.. v Lesson 14 online kurzu nejen pro začátečníky zde)

the view of the capital from above the hill – výhled na hlavní město z vrcholu kopce

green area – zelená plocha

market – trh

ferry (boat) – trajekt

during siesta – během siesty

look forward to (doing) something – těšit se na

rent jeeps – pronajmout si jeepy

explore the area – prozkoumat oblast

gonna – zkratka od „going to“, hovorová angličtina (jeden ze způsobů, jak vyjádřit budoucí čas, více v 18. lekci online kurzu nejen pro začátečníky)

waterfall – vodopád

climb the highest mountain – vystoupat na nejvyšší horu

top – vrchol

here we are – jsme tu

little village – vesnička

favourite – oblíbený

show somebody around – provést někoho, udělat někomu prohlídku

bus timetable – autobusový jízdní řád

by the way – mimochodem

professional – profesionální

confusing – matoucí, nejasný, zmatený

it’s said that – říká se, že

stand stood stood – stát (myšleno někde, na nohou) (nepravidelné sloveso)

in the middle of – uprostřed čeho

circle – kruh

face – směřovat, být otočený k něčemu, stát čelem k

zodiac sign – znamení zvěrokruhu

make a wish – přát si něco

come true – splnit se, vyplnit se, doopravdy se stát

leave left left – odjet, odejít, opustit (nepravidelné sloveso)

Přepis s překladem

Hi there, English Hackers, it’s me, Markét, and this is another travel video, this time from a beautiful Greek island, Thassos, where I arrived yesterday in the evening.

Ahojky, English Hackeři, to jsem já, Markét, a tohle je další cestovatelské video, tentokrát z krásného řeckého ostrova Thassos, kam jsem dorazila včera večer.

I was quite tired so I didn’t let you know yesterday. I only had dinner and went to bed.

Byla jsem docela unavená, takže jsem vám nedala vědět včera. Jen jsem se navečeřela a šla spát.

But today, I’m fresh and ready to show you this beautiful island so let’s go.

Ale dneska jsem svěží a připravená vám tenhle krásný ostrov ukázat, tak pojďme na to.

Well, you probably can’t see it properly but today, it’s the total lunar eclipse. Over there.

No, nejspíš to pořádně nevidíte, ale dnes je úplné zatmění měsíce. Tamhle.

Okay, this is one of the most popular beaches here on the island. It’s called Tripiti Beach and it’s well-known for its white sand as you can see over there behind me.

Okay, tohle je jedna z nejoblíbenějších pláží tady na ostrově. Jmenuje se Tripiti Beach a je známá svým bílým pískem, jak můžete videt tam za mnou.

And I’m going swimming because it’s hot so bye bye, see you soon.

A já jdu plavat, protože je vedro, tak ahoj, brzy na viděnou.

We’re climbing the stairs to the ancient theatre, acropolis. It’s upon the hill.

Stoupáme po schodech k antickému divadlu a akropoli. Je to na kopci.

And we are in the capital city of the island called Thassos so it has the same name as the island itself.

Jsme v hlavním městě ostrova nazývaném Thassos, takže se jmenuje stejně jako ostrov sám.

That’s the view of the capital from above the hill. It’s quite small as you can see.

To je výhled na hlavní město z kopce. Je docela malé, jak vidíte.

I think there are only about fifteen thousand or sixteen thousand people living on this island.

Myslím, že na tomhle ostrově žije jen přibližně patnáct nebo šestnáct tisíc lidí.

The green area over there, that’s the ancient agora (which is a market) and over there, you can see ferry boats.

Ta zelená plocha tamhle, to je antická agora (což je trh) a tamhle můžete vidět trajekty.

This is the city centre of the capital during siesta. Nobody here.

Tohle je centrum hlavního města během siesty. Nikde nikdo.

I’m really looking forward to today’s trip, guys, because we’re renting jeeps and we’re going to the mountains to explore the area. It’s gonna be great.

Na dnešní výlet se opravdu těším, lidi, protože si pronajmeme jeepy a pojedeme do hor to tam prozkoumat. Bude to super.

We’re going to see some waterfalls and we’re going to climb the highest mountain of the island, Ypsarion.

Chystáme se navštívit nějaké vodopády a také vystoupat na nejvyšší horu ostrova, Ypsarion.

That’s Ypsarion, that’s the highest mountain of the island and that’s where we’re going.

Tamto je Ypsarion, nejvyšší hora ostrova a tam jedeme.

Here we are, the top of the highest mountain of the island.

A jsme tu, vrchol nejvyšší hory ostrova.

Hi, guys, we’ve just arrived in Theologos which is a little village in the mountains and we’re having espresso freddo which is our favourite coffee here in Greece and we’re going to explore the village.

Ahoj, všichni, právě jsme dorazili do Theologosu, což je vesnička v horách. Dáváme si espresso freddo, což je naše oblíbená káva tady v Řecku, a chystáme se vesničku prozkoumat. 

And I’m going to show you around.

A já vás provedu kolem.

This is their bus timetable, by the way. Very „professional“ and so confusing.

Tohle je jejich autobusový jízdní řád, mimochodem. Velmi „profesionální“ a hrozně matoucí.

It’s said that if you stand in the middle of this circle and you face your zodiac sign and you make a wish, it will come true.

Říká se, že když se postavíte doprostřed tohohle kruhu, stoupnete si čelem k vašemu znamení zvěrokruhu a něco si přejete, to přání se vám splní.

So we’re leaving. Bye bye, Thassos!

Tak odjíždíme. Ahoj, ostrove! 

Tak jak vám to šlo? Rozuměli jste videu bez problémů nebo pro vás byla většina slov novinka? A naučili jste se něco užitečného? Doufám že ano! Napište mi o tom do komentářů. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Štefan napsal:

  Ahoj Markét, moc pěkný…
  Mám problém v tom, že jsem si musel zapnout titulky. Pak nemám problém. Bez titulků chytám každé druhé slovo. Co s tím ?

  • Markéta napsal:

   Hello, Štefan,
   thank you for watching. 🙂 S tím se nedá dělat nic jiného, než procvičovat, procvičovat, procvičovat. Zkuste si to poslechnout několikrát, učit se u toho nové výrazy, překládat si, pilovat. 😉

 2. gita napsal:

  Markétka, video is perfect!! A know Thassos, island isi really beautiful!
  Thanks you
  With love Gita

  • Markét napsal:

   Hello there, Gita, thank you very much. 🙂
   By the way, don’t forget about articles: the video is perfect, the island is really beautiful.
   All the best,
   Markét

 3. Radka napsal:

  Milá Markéto,
  video mě nadchlo, s vámi je radost se učit 🙂
  Děkuji Radka

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.