Jaká je vaše úroveň angličtiny? Udělejte si test!

Často od vás dostávám otázku, jakým způsobem poznat, na jaké úrovni angličtiny právě jste. Jaký test si udělat a co to vůbec znamená, když jste na úrovni A1, A2, B1, B2, C1 či C2? Myslím, že je načase se na to mrknout, co říkáte? Mám pro vás ve videu jednoduchý test, abyste si mohli udělat představu o své úrovni angličtiny a dozvěděli jste se, jak na tom jste a na čem ještě můžete zapracovat. V článku také najdete popisy jednotlivých úrovní. Držím palce! A teď už pojďme na to. 🙂

Jak na to?

Důležitá poznámka: Tenhle test slouží jen pro představu, rozhodně jeho výsledek neberte jako pravdu vytesanou do kamene. Vaše úroveň není pouze o znalosti slovní zásoby či gramatiky, ale také o praktických dovednostech jako mluvení, porozumění mluvenému slovu, psaný projev či čtení. Setkala jsem se s mnoha lidmi, kteří měli skvělé teoretické znalosti a gramatiku na vysoké úrovni, ale v praktických situacích byste je považovali spíše za začátečníky. Nebo naopak se setkávám s lidmi, kteří se domluví, ale s gramatikou jsou na tom bledě a sekají jednu chybu za druhou. To, na jaké jste úrovni, zkrátka ovlivňuje spousta různých věcí, takže výsledek tohoto testu berte s rezervou. Slouží vám osobně, abyste si udělali odhad o tom, jak na tom jste.

Jak to bude probíhat? Připravila jsem 10 otázek či úkolů ke každé z úrovní, celkem tedy 30 otázek (10 otázek pro úroveň A1 – A2, 10 otázek pro úroveň B1 – B2 a 10 otázek pro úroveň C1 – C2). Ve videu budete mít prostor na každou otázku odpovědět nebo splnit zadaný úkol a já vám po uplynulém čase prozradím řešení. Za každou správnou odpověď si dáte bod. Aby byl výsledek testu přesnější, počítejte jen ty správné odpovědi, které jste skutečně věděli, ne ty, které jste tipli a náhodou trefili. 😉

Na konci si sečtěte body, které jste získali v každé z úrovní. Výsledky vám napoví, na které z úrovní se cítíte jako ryba ve vodě, a které z úrovní vám připadaly těžké. Pokud například získáte 9/10 bodů na úrovní A1-2, 3/10 bodů na úrovni B1-2 a 1/10 bodů na úrovni C1-C2, dá se z toho vyvodit, že jste momentálně někde mezi úrovněmi A2 a B1.

Připravení? Pojďme na to. 🙂

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Otázky pro úroveň A1 – A2

 1. The shop opens ……… 7 o’clock ……… Mondays.
 2. Jaké je množné číslo těchto slov: a baby / a man / a holiday / a bus ?
 3. Don’t ………. late, please!
 4. What do you do? – Co byste na takovou otázku odpověděli?
 5. ………… money do you need? (Kolik?)
 6. Did you ……….. milk? Yes, I ……….. it. (Koupil jsi mléko? Ano, koupil jsem ho.)
 7. Jak byste řekli: Umím dobře anglicky.
 8. ………… phone is this? Is it ……….. ? (Čí? Její?)
 9. Vidíte starší paní, která táhne těžkou tašku. Jak řeknete: Pomůžu vám s tím.?
 10. I have …….. news! (Mám novinku!)

Otázky pro úroveň B1 – B2

 1. Jak byste řekli: Těšíš se, až se s Johnem seznámíš?
 2. Have you been …….. London? + Jak byste na tuhle otázku odpověděli krátce?
 3. Should I wear the black dress or ……….. ? Jak řeknete „ty červené (šaty)“, aniž byste použili slovíčko dress?
 4. I used to ……….. dinner every day when I was unemployed, but now, I’m used to ………… takeaway. (vařit / jíst)
 5. Jak byste řekli u pohovoru, že máte hodně zkušeností s marketingem?
 6. If it …………., I ………….. running. (Jestli bude pršet, nepůjdu běhat.)
 7. Jak byste přeložili: Ví o tom málo lidí.?
 8. When I turned on the TV, ……………………………………….. (ten film už začal).
 9. Oh no, bad news, we’re ……………………. petrol and the nearest city is twenty kilometres from here. (dochází)
 10. Could you …………. me a favour?

Otázky pro úroveň C1 – C2

 1. If I’d worn warmer clothes, I ……………….. sick now.
 2. Jak byste řekli: Kéž bych to býval neřekl!
 3. I don’t think this will work but I ………………. you may be onto something! (don’t think / do think / wil think / should think / would think)
 4. ………. can never be too careful. (Opatrnosti není nikdy dost.)
 5. No sooner ………………………………………………….. the phone rang. (dejte slova do správného pořadí: sat / he / down / than / had)
 6. I’m glad I ………………….. ahead to bring some food with us.
 7. You have to summon ……….. the courage to tell your parents. You shouldn’t lie to them.
 8. ……………………….. an optician close to the office, I made an appointment for next week. (if I found / if I had found / found / having found / finding)
 9. There was no rhyme or …………….. to his behaviour. I can’t explain why he did what he did.
 10. I ………………………… the plumber ………………………. the leaking tap. (got + fix / had + to fix / made + fixed / had + fix)

*Správné odpovědi najdete ve videu.

CEFR: Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Se zkratkou CEFR (respektive po česku SERR) jste se už určitě setkali. Je zkratkou pro Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který dělí ovládání cizího jazyka na tři úrovně (A – začátečník, B – středně pokročilý, C – pokročilý) a šest stupňů (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Pojďme si jednotlivé stupně popsat, abyste si mohli udělat obrázek o tom, na jaké z úrovní se právě nacházíte.

A1 – pokročilý začátečník

Z úplného začátečníka přecházíte podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úroveň A1 neboli pokročilý začátečník. Máte základní znalost gramatiky a zatím malou slovní zásobu. Umíte základní fráze typu: Jak se máš? Kolik je ti let? Kolik je hodin? Co je dnes za den? Promiňte, můžete mi prosím říct…? a podobně. Umíte číslovky, vyjádřit, že se vám něco líbí nebo nelíbí. Na téhle úrovni vám bude konverzace s rodilými mluvčími a porozumění mluvenému slovu ještě dělat problémy, protože vám zatím chybí hlubší znalost jazyka i širší slovní zásoba, a tím pádem je těžké se do něj vcítit a rozpoznat jednotlivé významy. Na úrovni A1 můžete očekávat, že budete schopní ovládat tu nejzákladnější konverzaci.

A2 – mírně pokročilý

Na úrovni A2 jste mírně pokročilý. Na této úrovni už máte širší slovní zásobu, která se kromě základních frází rozšířila o slova týkající se rodiny, každodenní rutiny, práce, koníčků, plánů, nakupování, cestování, předmětů, počasí a podobně. Vaše slovní zásoba už je konkrétnější, zvládnete pojmenovat více činností, jevů, pocitů i věcí. Umíte už mluvit plynuleji, ale stále spíše v jednoduchých větách. Na této úrovni se už zvládnete domluvit v cizí zemi v základních situacích, avšak pouze jednoduchou a prostou formou.

B1 – středně pokročilý

Na úrovni B1 neboli středně pokročilý už máte opět mnohem větší slovní zásobu, čímž se rozšiřuje okruh věcí a jevů, o kterých jste schopní mluvit. Dokážete už rozumět složitějším větám a sami je také umíte tvořit. Váš projev je spontánnější, gramatika už vám začíná dávat větší smysl, i když se vám některé jevy stále pletou. Dokážete odhadnout smysl textu s neznámými výrazy a začínáte také rozumět rodilým mluvčím. Začínáte rozlišovat formální a neformální angličtinu. Zatím vám ale stále chybí hlubší porozumění, například frázím a idiomům nebo některým gramatickým jevům.

B2 – vyšší pokročilý

Na úrovni B2 je z vás vyšší pokročilý. Opět se vám rozšířila slovní zásoba, a to natolik, že jste schopní rozumět anglickým textům (v novinách či knihách), mluvenému projevu a sami se dokážete domluvit ve většině situací. Mluvíte už mnohem plynuleji a začínáte rozumět i používat fráze a idiomy. Nedělá vám problém vyjádřit své pocity a hovořit o různých tématech.

C1 – pokročilý

A pak přichází céčkové úrovně, čili ty, kterých by každý z nás chtěl dosáhnout. C1 je úroveň pokročilého mluvčího, který bez problémů zvládá delší autentické anglické texty či mluvený projev a umí proniknout i pod jejich povrch. To znamená, že chápete i skrytý význam, metaforický význam, něco, co mluvčí neříká přímo, ale jen naznačuje. Váš mluvený projev je spontánní, plynulý, bez zadrhávání. Jste schopní se flexibilně vyjadřovat o jakémkoli tématu, a to jasně a podrobně.

C2 – ovládnutí jazyka

A úroveň C2 je nejvyšší možná. Označuje vás jako jazykově způsobilého a staví vás na úroveň téměř rodilého mluvčího. Bez námahy rozumíte každému mluvenému projevu nebo anglickému textu, a to v různých regionálních variantách (britská, americká, irská, skotská, australská, novozélandská, kanadská, indická… angličtina). Dokážete se přesně, srozumitelně a spontánně vyjádřit k jakémukoliv tématu. Rozlišujete drobné významové rozdíly, umíte používat idiomatickou angličtinu a fráze. Rozumíte i slangovým výrazům, nespisovnému vyjadřování i odbornému textu. Zkrátka a dobře, rodilý mluvčí by nepoznal, že vy rodilý mluvčí nejste. 🙂

Tak jak jste dopadli? Podělte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete! Thank you so incredibly much, you’re the best. 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
 1. Jarmila Schmidtmayerová napsal:

  Milá Markéto!
  Každé pondělí se těším na Vaše videa. Obdivuji, s jakou precizností je vytváříte a v kolika podobách. Ať už jde o gramatiku, písničky, rady… Také Vaše výslovnost je na vysoké úrovni (podle mého názoru).
  Dnes jsem však zaznamenala jednu hrubku v češtině. Asi nejde o překlep. Dovoluji si Vás na ni upozornit.
  …cituji: “ ne ty, které jste tipli a náhodou trefili.“
  Ve slově TYPLI se v češtině píše po T tvrdé Y. Stejně tak slovo typ, typicky…
  Přeji Vám pozitivní nový rok, hodně zdraví, lásky a entusiasmu při vytváření nových stránek pro nás, Vaše příznivce.
  Jarmila

 2. Kateřina napsal:

  Ahoj Market,
  měla jsem 11 bodů, v prvních dvou úrovních po 5 bodech. Dost mě zmátlo, kolik chyb jsem udělala na úrovni A1-A2. Svědčí to o mých ne úplně pevných základech….Díky za to, co a jakým způsobem děláš pro nás samouky!
  Přeji dobrý nový rok!
  Katka

  • Markét napsal:

   Hi there, Katka,
   moc díky za milý komentář a sledování. Vážím si toho. 🙂
   No worries, určitě se tím nenech odradit. Někdy se setkávám se studenty, kteří nemají problém rozumět, ani se vyjádřit, ale trochu jim skřípe gramatika a třeba předložky a další slovní zásoba. To se dá ale časem v pohodě napravit, mezera po mezeře. Můj test je opravdu jen pro představu. 😉
   Happy New Year to you too! May it be a good one,
   Markét

 3. Gabi napsal:

  Hi Market,
  thank you very much for your amazing idea to prepare this test for us. Now I approximately know which level I am even though I guessed. My results were : A1-A2…10, B1-B2…8, C1-C2…3, so I think (according to the answers and descriptions below) I’m a typical B2. Could it be? I wish you a very Happy New Year with lots of happiness, joy, health and excited students. Thank you for all your teaching, my (English) life is much better with you.
  Love, Gabi xx

  • Markét napsal:

   Hi there, dear Gábi,
   that’s a great result, congrats! Yep, I think the B2 level is pretty accurate. Although you know best how you’re doing and how advanced your skills are. You might also be on the C1 level! 🙂 A Happy New Year to you too! May 2023 be as fantastic as it could possibly be. 😉
   Take care,
   Markét

 4. Petra V. napsal:

  Hi Markét,
  thank you all your videos. According to this test, A1-A2 ..10 points, B1-B2 .. 9 points, C1-C2 .. 8 points. Am I somewhere in the middle then on the level B2/C1? I thought I am doing well, but there is still lots of work I guess. Thank you for tests and all your teaching ,these are „forcing“ me to keep improving my English level 🙂

  • Markét napsal:

   Hi there, dear Petra,
   my greatest pleasure. Thanks for learning English with me! 🙂
   Well, I’d say you’re definitely around the C1 level. What do you think? Could that be? You know your level better than I ever could after all. 😉
   Keep up the great work and have fun learning English!
   Happy New Year,
   Markét

 5. Roman napsal:

  Ahoj Markéto, také jsem si s chutí udělal test úrovně mé angličtiny – první dvě úrovně ok, ve třetí mám několik věcí, kterým úplně nerozumím – můžeš prosím přidat český překlad vět: No sooner had he sat down than the phone rang a : I had the plumber fix the leakin tab ? a přidat komentář k jejich gramatice ?
  Chápu smysl, nicméně vůbec netuším proč je to tak – třeba v té větě o instalatérovi bych já dal … to fix a ne jen fix
  Děkuji a ovšem stejně jako asi všichni ostatní – děkuji za tvá videa – I think you“re the best of the best
  Roman

  • Markét napsal:

   Hi there, Roman, I’m happy to help. 🙂
   1. No sooner had he sat down than the phone rang. – Jakmile si sedl, zazvonil telefon. Jedná se o takzvanou inverzi, kdy dochází k přehození slovosledu (had he sat down). Tu běžně znáte z otázek s modálními slovesy nebo slovesem to be (Are you hungry? Can you do it for me?), ale používá se také, když nám nějaká věta začíná záporným příslovcem (never, barely, seldom, hardly, little…) nebo záporným příslovečným určením (no sooner… than, under no circumstances, not only… but…). Skvěle je to popsané tady: https://www.helpforenglish.cz/article/2020010506-castecna-inverze-podmetu-a-pomocneho-slovesa.
   2. I had the plumber fix the leaking tap. – Nechala jsem si od instalatéra opravit protékající kohoutek. – Vazba „to have someone do something“ se v angličtině používá ve smyslu „nechat si něco udělat“ (od někoho nějakou službu, kterou sami nezvládneme). Například: Oh no, my car is broken again! I’ll have someone look at it tomorrow. (Seženu někoho, aby se mi na to podíval.)
   Snad už to dává větší smysl. 😉
   Happy learning,
   Markét

   • Renáta Julínková napsal:

    Takže rozdíl mezi „have (get) something done“ a „have someone do something“ je jen v té osobě, která má činnost provést? Děkuji.

    • Markét napsal:

     Hi there, Renáta, v podstatě ano. 😉
     Have (get) something done = říkáme, že jsme si něco nechali udělat (nějakou službu typu spravit auto, ostříhat, opravit klimatizaci…). Už ale neříkáme, od koho jsme si tu službu nechali udělat.
     Have someone do something = říkáme, že jsme někoho konkrétního pověřili, aby pro nás něco udělal. I had the leaking tap fixed. I had a plumber fix the leaking tap.
     Have a wonderful weekend,
     Markét

 6. Halka Bitmanova napsal:

  Level A 8
  Level B 7
  Level C 7

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.