Anglicky s hudbou: Thriller by Michael Jackson

Kdo by neznal legendární písničku Thriller od krále popu Michaela Jacksona? A jelikož se nám blíží Halloween a oslava všeho strašidelného, říkala jsem si, že bychom si Thriller mohli poslechnout společně a naučit se z písničky něco nového a zajímavého o angličtině. Co vy na to? Pojďme se učit anglicky s hudbou. 😉

Step 1: Listen to the song

Ještě než se do toho pustíme, poslechněte si písničku Thriller a snažte se pochytit, o čem se v ní zpívá. Nakolik jste schopní porozumět textu písně?

Tady je plná verze písničky ve formě krátkého filmu:

Tady je písnička ve své zkrácené verzi:

Step 2: Complete this exercise

Cvičení si můžete také stáhnout jako PDF dokument k tisku zde. Stačí kliknout na prostřední symbol vpravo dole a zvolit „Stáhnout kopii“:

It’s close to midnight and …………………………. evil’s lurkin‘ in the dark
Under the moonlight you see a sight that almost stops your …………………………..
You try to scream but terror takes the …………………………. before you make it
You …………………………. to freeze as horror looks you right between the eyes,
You’re paralyzed

‚Cause this is thriller, thriller ………………………….
And no one’s gonna save you from the beast about to strike
You …………………………. it’s thriller, thriller night
You’re fighting for your …………………………. inside a killer thriller tonight

You hear the …………………………. slam and realize there’s nowhere left to run
You …………………………. the cold hand and wonder if you’ll ever see the sun
You close your eyes and hope that this is just …………………………., girl
But all the while you …………………………. a creature creepin‘ up behind
You’re outta ………………………….

‚Cause this is thriller, thriller night
There ain’t no …………………………. chance against the thing with the forty eyes, girl
Thriller, thriller night
You’re fighting for your …………………………. inside a killer thriller tonight

Night creatures call
And the dead start to …………………………. in their masquerade
There’s no escaping the jaws of the alien this time (they’re open wide)
This is the …………………………. of your life

They’re out to …………………………. you, there’s demons closing in on every side
They will possess you unless you …………………………. that number on your dial
Now is the time for you and I to cuddle close ………………………….
All through the night I’ll save you from the terror on the screen,
I’ll …………………………. you see

That this is thriller, thriller night
‚Cause I can thrill you …………………………. than any ghoul could ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a killer, thriller, chiller
Thriller here ………………………….

‚Cause this is thriller, thriller night
Girl, I can thrill you …………………………. than any ghoul could ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a killer, thriller

I’m gonna thrill you ………………………….

[Vincent Price:]
…………………………. falls across the land
The midnight …………………………. is close at hand
Creatures crawl in search of ………………………….
To terrorize y’all’s neighborhood
And whomsoever shall be found
………………………….the soul for getting down
Must stand and face the hounds of hell
And rot …………………………. a corpse’s shell

[Michael Jackson:]
I’m gonna thrill you ………………………….

[Vincent Price:]
The foulest stench is in the ………………………….
The funk of forty …………………………. years
And grisly ghouls from every tomb
Are closing in to seal your doom
And though you fight to stay ………………………….
Your …………………………. starts to shiver
For no mere mortal can resist
The …………………………. of the thriller

Řešení najdete níže v kroku číslo 4. Vynechaná slova jsou zvýrazněná tučně. Good luck! 🙂

Step 3: Watch the video and learn the new vocabulary

První část písně:

Druhá část písně:

Zmíněná doplňková videa

Hovorová zkrácenina ‚CAUSE:

Hovorová zkrácenina GONNA:

Vazba TO BE ABOUT TO:

Hovorová zkrácenina OUTTA:

Vazba MAKE SOMEBODY DO SOMETHING (video rozbor písničky True Colors v Lesson 2 prohlubovacího kurzu). Video si pusťte v čase 17:11.

Step 4: Check out the lyrics

It’s close to midnight and something evil’s lurkin‘ in the dark
Under the moonlight you see a sight that almost stops your heart
You try to scream but terror takes the sound before you make it
You start to freeze as horror looks you right between the eyes,
You’re paralyzed

‚Cause this is thriller, thriller night
And no one’s gonna save you from the beast about to strike
You know it’s thriller, thriller night
You’re fighting for your life inside a killer thriller tonight

You hear the door slam and realize there’s nowhere left to run
You feel the cold hand and wonder if you’ll ever see the sun
You close your eyes and hope that this is just imagination, girl
But all the while you hear a creature creepin‘ up behind
You’re outta time

‚Cause this is thriller, thriller night
There ain’t no second chance against the thing with the forty eyes, girl
Thriller, thriller night
You’re fighting for your life inside a killer thriller tonight

Night creatures call
And the dead start to walk in their masquerade
There’s no escaping the jaws of the alien this time (they’re open wide)
This is the end of your life

They’re out to get you, there’s demons closing in on every side
They will possess you unless you change that number on your dial
Now is the time for you and I to cuddle close together
All through the night I’ll save you from the terror on the screen,
I’ll make you see

That this is thriller, thriller night
‚Cause I can thrill you more than any ghoul could ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a killer, thriller, chiller
Thriller here tonight

‚Cause this is thriller, thriller night
Girl, I can thrill you more than any ghoul could ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a killer, thriller

I’m gonna thrill you tonight

[Vincent Price:]
Darkness falls across the land
The midnight hour is close at hand
Creatures crawl in search of blood
To terrorize y’all’s neighborhood
And whomsoever shall be found
Without the soul for getting down
Must stand and face the hounds of hell
And rot inside a corpse’s shell

[Michael Jackson:]
I’m gonna thrill you tonight

[Vincent Price:]
The foulest stench is in the air
The funk of forty thousand years
And grisly ghouls from every tomb
Are closing in to seal your doom
And though you fight to stay alive
Your body starts to shiver
For no mere mortal can resist
The evil of the thriller

Step 5: Learn the vocabulary

Slovní zásobu z této lekce se můžete efektivně a zábavně učit v tomto kurzu na Memrise. Nevíte, co je Memrise? Mrkněte sem.

Part 1:

close to something / somebody – blízko čeho / koho

midnight – půlnoc

evil – zlo

something evil – něco zlého, něco zlovolného

lurk – číhat

in the dark – ve tmě

moonlight – měsíční svit, světlo měsíce

a sight (of something) – pohled (na něco), spatření (něčeho)

scream – vykřiknout, křičet, řvát, ječet

terror – hrůza, děs

make a sound – vydat nějaký zvuk

freeze – ztuhnout, zamrznout (přeneseně)

as – jak, zatímco (spojka)

horror – hrůza, děs

right between the eyes – přímo do obličeje

to be paralyzed – být ochromený

‚cause – protože (hovorová zkrácenina because)

thriller – film nebo kniha , která vypráví napínavý příběh, nejčastěji o vraždě či nějakém zločinu

thriller night – filmová noc, čas jít do kina a podívat se na nějaký parádní a strašidelný thriller

no one’s gonna save you – nikdo tě nezachrání (hovorově)

gonna – hovorová verze „going to“

save somebody from something – zachránit někoho před čím

beast – bestie, příšera, zvíře

to be about to do something – právě se chystat něco udělat

strike – zaútočit, udeřit

fight for your life – bojovat o život

killer – vrah, zabiják

slam – zabouchnout, prásknout, třísknout

realize – uvědomit si

be left – zbývat, zůstat

nowhere left to run – nezbývá už kam jinam běžet, už není kam jinam běžet

wonder – přemýšlet, uvažovat, lámat si hlavu

ever – vůbec někdy (v kladné větě)

if you’ll ever see the sun – jestli vůbec někdy ještě spatříte slunce

close your eyes – zavřít oči

just imagination – jen představivost

all the while – celou tu dobu, po celou tu dobu

creature – tvor, stvoření

creep up (on somebody) – plížit se, připlížit se (k někomu)

behind – vzadu, za tebou

be outta time – nemít už čas, někomu dochází čas (hovorově)

ain’t – hovorová a nespisovná zkrácenina pro tvary  ‘am not’, ‘is not’, ‘are not’, ‘has not’, nebo ‘have not’

second chance – druhá šance

against – proti (komu, čemu)

the dead – mrtví

masquerade – maškarní bál, přetvářka, maškaráda

there’s no escaping (something) – není úniku (před čím)

escape – utéct, uniknout, vyváznout

jaws – čelisti

alien – mimozemšťan

this time – tentokrát

open wide – otevřený dokořán

they’re out to get you – jsou tam venku, aby tě dostali

demon – démon

close in – obkličovat, blížit se ke komu ze všech stran

possess – posednout někoho

unless – pokud ne

dial – číselník, ciferník

you and I – ty a já

cuddle – obejmout, přitulit se

all through the night – celou noc

on the screen – na obrazovce, na plátně

make somebody do something – přinut někoho něco dělat

thrill – způsobit vzrušení, nadšení, radostné očekávání

ghoul – zlý démon

dare – odvážit se, opovážit se, odvažovat se, opovažovat se

let somebody do something – dovolit někomu něco udělat, nechat někoho něco udělat

hold you tight – pevně tě držet

share – podělit se o, sdílet (něco)

chiller – drasťák, horor (hovorově o filmu)

Part 2:

darkness – temnota, tma, temno

fall fell fallen – padat, spadnout, klesat (nepravidelné sloveso)

across – přes (co), napříč (čeho, místně)

Darkness falls across the land. –  Temnota padá na krajinu / na zemi.

close at hand – nedaleko, na dosah (ruky)

The midnight hour is close at hand. – Hodina půlnoci je na dosah.

crawl – vléci se, lézt po čtyřech, šinout se, ploužit se

in search of – hledat (něco, někoho)

go in search of – jít hledat (něco, někoho)

blood – krev

terrorize – terorizovat, zastrašovat, udržovat ve strachu

y’all – hovorová zkrácenina you all = vy všichni

neighborhood / neighbourhood – sousedství, čtvrť, část města (AmE / BrE)

whomsoever – kdokoli, každý kdo (zastarale, knižně)

shall – modální sloveso, které se dříve používalo v budoucím významu (touhle použití už je ale dnes spíše zastaralé)

soul – duše

get down – pařit, flámovat, bavit se (hovorově, frázové sloveso)

face – čelit (něčemu), postavit se (čemu)

the hounds of hell – pekelní psi

rot – hnít, shnít, rozkládat se, zkazit se

corpse – mrtvola, mrtvé tělo

shell – skořápka (přeneseně), ulita, mušle

foul – odporný, hnusný

stench – smrad, puch, zápach

the foulest stench – nejodpornější puch

in the air – ve vzduchu

funk – puch (hovorově, americký slang)

grisly – příšerný, strašlivý

tomb – hrobka

seal – zpečetit, zapečetit, pečeť

doom – zkáza, záhuba

stay alive – zůstat naživu

though – ačkoli, ale, i když, přesto

shiver – chvět se, třást se

for – neboť, protože (formálně, knižně)

mere – pouhý

mortal – smrtelník, smrtelný

resist – odolat, ubránit se (čemu)

Step 6: Complete these tasks

  1. Zkuste si Thriller s Michealem Jacksonem zazpívat. Zpívání vám pomůže s tréninkem výslovnosti a toho, jak angličtina krásně melodicky zní. Nemluvě o tom, že se vám pak všechno bude lépe pamatovat a vše, co jste se v této lekci naučili, si zábavnou formou upevníte.
  2. Vyzkoušejte si na textu písně metodu zpětného překladu. Je to velmi efektivní způsob, jak se vše z této lekce naučit aktivně používat. Více o metodě zpětného překladu a jak na ni v tomto videu.
  3. Napište mi dolů do komentářů (anglicky, prosím), jestli Thriller nemůžete dostat z hlavy stejně jako já a jak (jestli vůbec) slavíte Halloween. Procvičíte se tak ve vyjadřování svého názoru v angličtině a já budu vědět, že aspoň někdo se se mnou učí anglicky a maká na sobě. 🙂
  4. Pokud byste se o písni Thriller chtěli dozvědět víc, na YouTube můžete zhlédnout celý dokument o tom, jak Thriller vznikal a jak se natáčel videoklip.
  5. Pokud hledáte další hudebně laděné lekce, mrkněte sem.
  6. Pokud byste se chtěli o Halloweenu dozvědět víc, jedna z lekcí prohlubovacího kurzu je přímo o něm. Jaká je jeho historie, jak se slaví a vůbec všechno, co potřebujete vědět. 🙂
  7. A nezapomeňte se slovíčka z písně učit i na Memrise. Odkaz níže.

I hope you have a lot of fun learning English with music. I do. 😉

Pokud máte otázky, pište je do komentářů. Ráda odpovím. 😉

P.S. Všechny fráze a matoucí slova z tohoto videa se můžete učit a opakovat si v tomto kurzu na Memrise. Doporučuju to udělat, protože tak si je zábavnou formou upevníte do dlouhodobé paměti. 🙂 (Nevíte, co je Memrise? Více info zde.)

P.P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete. Thank you very much, you’re the best! 🙂

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.