Anglické gramatické časy #7: Použití přítomného času průběhového

Přítomný čas průběhový neboli Present Continuous už umíte vytvořit bez problémů, takže nadešel čas se podívat kromě té techničtější stránky také na tu praktickou. Jak se přítomný čas průběhový používá? Co jím vyjadřujete? V jakých situacích utvoříte větu či otázku v tomhle gramatickém čase? 

Jak se přítomný čas průběhový používá:

Použití přítomného času průběhového

Z úvodních videí víte, že všechny průběhové časy vyjadřují podobný děj: děj, který probíhá, má nějaké trvání a průběh. I přítomný čas průběhový není výjimkou: popisuje děj, který se děje právě teď, probíhá právě teď nebo v současné době. Pojďme si dát konkrétní příklady.

Přítomný čas průběhový použijete, když vyjadřujete:

1. co se děje právě teď, aktuální děj

Nejčastěji přítomný čas průběhový použijete, když mluvíte o tom, co se děje právě teď, co probíhá v tomto okamžiku.

Look! The man is running away with the woman’s bag! (Podívej! Ten muž utíká pryč s kabelkou té ženy!)

Oh no, it‘s raining again. (Ale ne, už zase prší.)

What are you doing? (Co právě teď děláš? Co to děláš?)

No, I‘m not working, I‘m having lunch. (Ne, teď nepracuju, obědvám.)

Wait a moment, please, the manager is talking to someone on the phone. (Počkejte chvíli, prosím, pan ředitel právě s někým mluví po telefonu.)

2. neukončený děj

Tímto dějem myslíme děje, které nemusí nutně probíhat v tomto okamžiku, ale probíhají v současné době. Jsou to věty typu: Mám něco rozečteného. Pracuji na nějakém projektu. Mám rozepsanou knihu, rozmalovaný obraz, rozdělanou práci… Například:

She‘s reading the book I recommended her. (Ona čte tu knihu, kterou jsem jí doporučil.)

My husband is learning to cook. (Můj manžel se učí vařit.)

Their parents are building a house in a village. (Jejich rodiče staví dům na vesnici.)

I‘m writing a novel. (Píšu román.)

3. dočasný nebo přechodný děj

Pomocí přítomného času průběhového popisujete také děje, které obvykle probíhají nějak, ale v současnosti je to dočasně jinak (brzy se to však zase vrátí do normálu). Jsou to tedy děje, které se dočasně liší od nějakých zvyků di obvyklých situací. Opět to nejsou nutně děje, které probíhají právě v tomto okamžiku, spíše děje, které probíhají v současnosti. Například:

I usually eat a lot of sweets but this week I‘m eating only fruit and vegetables because I’m on a diet. (Obvykle jím hodně sladkostí, ale tenhle týden jím jen ovoce a zeleninu, protože držím dietu.)

He always drives to work but the last couple of days he‘s taking a bus because his car is broken. (On vždy jezdí do práce autem, ale posledních pár dní jezdí autobusem, protože má rozbité auto.)

4. probíhající změny, průběžné změny

Přítomný čas průběhový také vyjadřuje děje, které se průběžně v současnosti mění. V tomhle případě se ve větách často objevuje druhý stupeň přídavných jmen (better, colder, happier, faster, more, less…).

It‘s getting colder and colder. (Čím dál víc se ochlazuje.)

He‘s getting better and better at English, isn’t he? (On se v angličitně neustále zlepšuje, že?)

People are buying more and more stuff they don’t actually need. (Lidé si kupují čím dál víc věcí, které ve skutečnosti nepotřebují.)

5. BONUS pro pokročilejší: podráždění, co vás na někom či něčem rozčiluje

Štve vás, když vám někdo komolí jméno? Nebo když se vám někdo neustále kvůli něčemu směje? Když chcete vyjádřit rozčilení, vztek, rozmrzelost nebo nespokojenost s něčím, co vám někdo neustále dělá, pak použijete přítomný čas průběhový. (Nenechte se zmást tím slovíčkem „always“, které se pojí spíše s přítomným časem prostým. V tomhle jediném případě ho můžete použít i ve spojení s průběhovým časem.)

My sister is always borrowing my T-shirts! (Moje sestra si vždycky půjčuje moje trička!)

My parents are always fighting about nonsense! (Mí rodiče se pořád hádají o nesmyslech!)

My boss is always forgetting my name! (Můj šéf pořád zapomíná moje jméno!)

Takto se tedy používá přítomný čas průběhový. Všechny popsané situace mají jednu věc společnou: přítomný čas průběhový popisuje děje, které mají právě teď nebo v současnosti nějaký průběh či trvání.

Máte otázky? Ptejte se v komentářích. 🙂

P.S. Pomáhají vám má videa či kurzy a chtěli byste mě podpořit? Můžete!

Markét
Jsem experimentátor, samouk a kreativec. Ráda se učím něco nového a inspiruji druhé. Bez znalosti angličtiny si už nedovedu svůj život představit. Potěšíte mě šálkem kávy, dobrou knihou, cestovatelskými zážitky a nakažlivým nadšením. ;)

Proč se s angličtinou trápit, když to jde jinak? Pojďte se ji učit se mnou.

Efektivně a zábavně! :) 

Komentáře
  1. Antonie Večeřová napsal:

    I usually eat a lot of sweets but this week I‘m eating Tady je nejdřív čas přítomný prostý ?

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.